Hopp til innhold

Ny dato for Dokk Holms foredrag

Det opprinnelige oppsatte foredraget med Erling Dokk Holm ble dessverre avlyst. Vi kan glede Grenlands diskusjonsivrige befolkning med at det nå er satt en ny dato for foredraget – 2. november.

Hva slags samfunn skal vi leve i, i årene som kommer?

Dokk Holm er en aktiv samfunns-debattant, og er nestemann ute i Medlemsforeningen Kunsthall Grenlands foredragsserie denne høsten. Han er for mange mest kjent som kommentator i Dagbladet og Dagens Næringsliv. Han vil her trekke paralleller mellom de utfordringene Grenland står overfor og hvordan andre steder har løst tilsvarende problemer.

Hans foredrag Urbane vyer finner sted 2. november kl. 19:00, i Kunsthall Grenlands lokaler på Ælvespeilet. Foredraget er gratis og åpent for alle.

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland avholder høsten 2016 en serie foredrag, knyttet opp mot den nasjonale kunstfestivalen greenlightdistrict, som går av stabelen i Grenland i mai 2017. Fokus for alle foredragene er Grenlands industrielle historie og de endringer som regionene nå er inne i.

Erling Dokk Holm har doktorgrad fra Arkitekt- og designhøyskolen og har arbeidet og publisert på områder som forbrukersosiologi, politisk teori, byplanlegging og arkitektur. Han har markert seg med sterke meninger om form, reklame og moderne forbruksmønster, og blir mye brukt av media.

Hans forskning de siste årene har kretset rundt spørsmål om urban vekst og byers sosiale, økonomiske og kulturelle liv. Erling Dokk Holm har tidligere vært ansatt i Norsk Form. Erling Dokk Holm har sittet i flere statlige utvalg og råd, og er en hyppig foredragsholder for næringsliv og offentlig sektor. Han er spaltist i Dagens Næringsliv

Erling Dokk Holm har skrevet bøkene Fra Gud til Gucci (2004), Varene tar makten (2001) og Fra passiva til aktiva (2014).

www.speakersandfriends.no/erling-dokk-holm/

Høstens foredragsprogram:
6.09 – Olav Løkken: Fabrikken i fotohistorien
2.11 – Erling Dokk Holm: Urbane vyer
15.11 – Dag Holmer: Om Grenlands industrihistorie
8.12 – Øystein Rø/Transborder Studio

Kunstfestivalen greenlightdistrict avholdes i tiden mellom 11. og 14. mai 2017. Festivalen er et samarbeid mellom Kunsthall Grenland, Skiens kunstforening, Spriten kunsthall, Telemark kunstsenter og Norske kunstforeninger.

I en region, kjent for grå fabrikkbygninger, røyk og industri, blinker det nå et grønt lys. greenlightdistrict er et håpefullt distrikt, hvor postindustrielle prosjekter oppstår parallelt med ny industri og teknologi. Visjonære ideer knyttet til temaene klima, økologi, utvikling og teknologi oppstår som en reaksjon på industrien som har dominert Grenland så lenge.

Kunstlek i Kunsthallen

Velkommen til kunstlek i Kunsthall Grenland, lørdag 1. oktober kl. 14:00.
Barna løser oppgaver i Kunsthallens utstilling “Ordet fanger”.
Variet ca. 45 minutter. For barn i alderen 8 til 12 år. Maks 15 deltagere.
Påmelding til andreas@kunsthallgrenland.no

Taiwansk melankoli i Klassikerserien

Neste film i Klassikerserien er den taiwanske filmen Goodbye Dragon Inn av Tsai Ming-liang. Filmen vises torsdag 29. september i Ælvespeiletssal 3. Gratis inngang.

Goodbye Dragon Inn er en poetisk og vemodig film om den siste forestillingen til en liten lokal kino. Kinoen skal stenge dørene for godt og den klassiske kampsportfilmen Dragon Inn spilles for en liten gruppe filmentusiaster og kinoens spøkelser.

Filmens regissør Tsai Ming-liang har her skapt et sårt men også humoristisk og fortelling om vårt desperate ønske om å kunne skape en kontakt mellom oss selv og verden rundt oss. Bland i dette litt mystiske overtoner, i en film som på melankolsk vis forteller om kjærligheten til en tapt kunstform – den store kinofilmen.

Vi minner om høstens øvrige program i Klassikerserien:
1.12 – Salo av Pier Paolo Pasolini
20.12 – Hardware av Richard Stanley

Goodbye Dragon Inn vises på Ælvespeilet, sal 3 (inngang vis a vis Skagerak),
torsdag 29. september kl. 20:00. Filmens lengde er 82 minutter. Enkel servering, gratis inngang.

Utstilling om ordets makt

Lørdag 17. september åpner utstillingen ”Ordet fanger” av Birgit Eide og Øyvind Johnsen. Utstillingens tittel refererer til kunstnernes opplevelse av ordets makt og kraft, og diskuteres i utstillingen i lys av ulike tidsepoker og kulturell kontekst.

Birgit Eide (f.1960) vokste opp i Porsgrunn. Hun arbeider som tekstilkunstner og har bakgrunn fra Kunsthøyskolen i Bergen. Øyvind Johnsen (f. 1946) var i mange år bosatt i Vinje og Rauland. Han har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Bergen.

Eide og Johnsen arbeider med ulik tilnærming og materialbruk, men har åpenbare tematiske berøringspunkter. Begge tar utgangspunkt i egne dyptgripende personlige erfaringer der det tekstlige og språklige er nøkkelelementer.

Eide viser rominstallasjoner og store og mindre gulv- og veggarbeider. Materialbruken spenner vidt, fra papir, tekstile materialer og menneskehår. Tematisk kretser Eides arbeider rundt forholdet mellom religion/religiøse påbud og identitet/livsutfoldelse. Sentralt i Eides nye arbeider er tekstelementer hentet fra makulerte bibler. Johnsen arbeider hovedsakelig med video, men viser også fotografier med sterk relevans til videoverkene. Sentrale problemstillinger i Johnsens arbeider er menneskelig smerte, minner og livserfaringer. I videoene møter vi tekst og språk som befinner seg i ulike sjikt mellom drøm og virkelighet.

Kurator for utstillingen er Bjørn Inge Follevaag.

ORDET FANGER
Åpning lørdag 17. september kl. 13:00

Kuntnerne snakker selv om sine arbeider lørdag kl. 12:00. Åpent for alle.

Foredragsserien starter opp

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland starter denne høsten opp en foredragsserie, knyttet opp mot Den nasjonale Kunstfestivalen som finner sted i Grenland i 2017. Fokus for alle foredragene er Grenlands inuustrielle historie og de endringer som regionene nå er inne i.

Medlemsforeningen Kunsthall Grenlands foredragsserie høsten 2016:
15.09 – Olav Løkke: Fabrikken i fotohistorien
13.10 – Erling Dokk Holm: Urbane vyer
15.11 – Dag Holmer: Om Grenlands industrihistorie
8.12 – Øystein Rø/Transborder Studio*

Alle foredragene finner sted på Ælvespeilet kulturhus, sal 3. De har gratis inngang.
OBS: Røs foredrag finner sted i Kunsthallens lokaler

15.09 – Olav Løkke: Fabrikken i fotohistorien

Fabrikken og industrisamfunnet rundt har alltid spilt en sentral del av fotohistorien. Fotografiet er jo et barn av den industielle fremveksten på 1800-tallet, og har naturlig nok spilt en vesentlig rolle i dokumentasjonen av det moderne industriesamfunnet. Kurator og historiker Olav Løkke vil fortelle om fabrikken som motiv og tema i fotohistorien, med flere nedslagsfelt gjennom tidene og med særlig fokus på dokumentasjonen av Grenlands industri, gjennom fotografer som Nyblin og Per Berntsen.

13.10 – Erling Dokk Holm: Urbane vyer

Hva slags samfunn skal vi leve i i årene som kommer? Dokk Holm er en aktiv samfunns-debattant, som kommentator i Dagbladet og Dagens Næringsliv. Holm har arbeidet med byutvikling, design, arkitektur og moderne forbruksmønster. Han vil her trekke paralleller mellom de utfordringene Grenland står overfor og hvordan andre steder har løst tilsvarende problemer. no.wikipedia.org/wiki/Erling_Dokk_Holm

15.11 – Dag Holmer: Om Grenlands industrihistorie

Grenland har en lang om mangslungen industrihistorie. Og industrien ligger her ikke av tilfeldigheter – fra stenbrudd på 800-tallet til hypermoderne prosessindustri i verdensklasse, har industrien vokst ut fra naturressursene og derigjennom formet samfunnet rundt. Foredragsholder Dag Holmer er tidligere Informasjonssjef ved Herøya Industripark, og har en lang arbeidskarriere fra Norsk Hydro på Herøya. I dag er han pensjonsit, men fremdeles opptatt av lokalhistorie og Grenlands industrielle utvikling.

8.12 – Øystein Rø/Transborder Studio: Transborder

Øystein Rø er partner i arkitektkontoret Transborder Studio. Transborder Studio har siden oppstarten i 2013 gjort seg bemerket med flere prosjekt som har utgangspunkt i industriområder og tidligere industribygg. For tiden jobber kontoret med utviklingen av Landbrukskvartalet, det tidligere meierianlegget på Grønland i Oslo, samt en strategi for transformasjon av St Petersburgs enorme industribelte «The Grey Belt». Rø vil snakke om Transborder Studios prosjekter, men også om egne erfaringer som bruker av gamle industribygg i form av å ha drevet galleriet 0047 i en nedlagt fabrikk i 7 år. www.transborderstudio.com

*

Kunstfestivalen greenlightdistrict avholdes i tiden mellom 11. og 14. mai 2017. Festivalen er et samarbeid mellom Kunsthall Grenland, Skiens kunstforening, Spriten kunsthall, Telemark kunstsenter og Norske kunstforeninger.

I en region, kjent for gr. fabrikkbygninger, røyk og industri, blinker det nå et grønt lys. greenlightdistrict er et håpefullt distrikt, hvor postindustrielle prosjekter oppstår parallelt med ny industri og teknologi. Visjonære ideer knyttet til temaene klima, økologi, utvikling og teknologi oppstår som en reaksjon på industrien som har dominert Grenland så lenge.

Les mer her

Klassikerseriens høstprogram klart

Klassikerserien har sin første visning tirsdag 6. september. Da kommer filmskaperen Rene Bjerke for å introdusere sin egen film om den franske maleren Jean Arène – en maler i Provence. Les mer her

Utover dette blir det taiwansk dramakomedie om en vemodig avskjed med en gammel og ærverdig kino, menneskelig heslighet og løpske roboter.

Vi gjør oppmerksom på at Klassikerserien denne høsten vil ha sine visninger i sal 3 på Ælvespeilet kulturhus (inngangen vis a vis Skagerak energi). Filmstart er kl. 20:00. Gratis inngang.

Høstens program:
6.9 – Jean Arène: En maler fra Provence / Renè Bjerke
29.9 – Goodbye, Dragon Inn / Tsai Ming-Liang
1.12 – Salo / Pier Paolo Pasolini
20.12 – Hardware / Richard Stanley

Klassikerserien presenteres av
Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

Barn i sentrum

Lørdag 1. oktober blir det kunstlek på Kunsthall Grenland. Barna får leke og løse oppgaver i Kunsthallens utstilling “Ordet fanger”.

Kunstleken starter kl. 14:00.
Varighet ca. 1,5 time. Passer for alderstrinnet 8-12 år. Maks 15 deltagere.

Påmelding til post@kunsthallgrenland.no

Designpioner hedres med seminar

Tias Eckhoff var en norsk keramiker og industridesigner, særlig kjent for stålbestikket «Maya» og for sin innsats som designer ved Porsgrunds Porselænsfabrik. Han ble født i 1926, og døde i januar i år.

Onsdag 7. september inviteres det til et fagseminar om Tias Eckhoff, PPs store designer. Det finner sted på Porselensmuseet ved Porsgrund Porselænsfabrik.

Bak seminaret står Porselensmuseet, Kunsthall Grenland, Porsgrunds Porselænsfabrik AS og Porsgrunn Kommune.

Tias Eckhoff ble utdannet fra keramikklinjen ved Statens håndverks- og kunstindustriskole 1945–49 og hadde praksisopphold ved Saxbo i Danmark. Fra 1949 arbeidet Eckhoff ved Porsgrunds Porselænsfabrik, der han var kunstnerisk leder i årene 1953 til 1960. Ved fabrikken designet han både serviser og sanitærporselen, samtidig som han hadde frilansoppdrag for Georg Jensen, blant annet med bestikket «Cypress» (1952). I den første tiden på Porsgrund formgav han kaffe- og teserviset «Det riflede» (1952), som «regnes som et hovedstykke i nyere norsk kunstindustri», og det ildfaste «Glohane»-serviset (1952).

Til seminaret er invitert
Maud Gjeruldsen Bugge, designsjef PP / Hadeland Glassverk Inger Helene Stemshaug, kurator ved Nasjonalmuseet
Arvild Bruun, Norweigian Icons
Sigrid Eckhoff , datter, kollega og samarbeidspartner av Tias Eckhoff

Line Ruud Ørslien, Telemark fylkeskommune, er seminarleder.

Påmelding
Billett kr. 450,- (forhåndskjøpes på ticketco.no)
Påmeldingsfrist: 1. september
For mer informasjon: post@telemark.museum.no

Vemren tilbake i Porsgrunn

Kunsthall Grenland har tatt initiativet til å presentere Hilde Vemren for en ny generasjon publikummere i Porsgrunn sommeren 2016. Det er nå 20 år siden sist hun stilte ut i hjembyen.

Vemren er født i Porsgrunn i 1953 og har sin bakgrunn fra Keramikkavdelingen på SHKD fra 1970 – 74 og Maleriavdelingen ved Statens Kunstakademi i årene 1977 – 81. Hun har også i kortere perioder hatt gjesteopphold ved Porsgrunds Porselænsfabrik (1995/2003) og ved det italienske designfirmaet Alessi (1991).

Hilde Vemren er først og fremst maler selv om hun også beskjeftiger seg med litografi.
Hennes bildeverden spenner i fra collage til mer tradisjonelt franskinspirert stilleben maleri. Et viktig element i Vemrens malerier er utnyttelsen av dekorative elementer og dristige fargekombinasjoner, ofte fremstilt med klare referanser til sentrale kunstnere og enkeltverk ifra kunsthistorien. I de senere år ser vi i Vemrens produksjon, en særlig fasinasjon for og behandling av objekter knyttet til egen barndom og oppvekst i Porsgrunn.

Utstillingen med Hilde Vemren åpner lørdag 25. juni kl. 13:00.

Kunst av resirkulert søppel

Installasjoner laget av lokal ungdom og enslige mindreårige asylsøkere vises under PIT som en del av prosjektet Grønn Oase. Den grønne oasen er lokalisert i bakgården ved Charlie kino, og prosjektet er et samarbeid mellom kunsthallen, Osebakken Andelsgård, Feste Landskap og PIT.

Åpning er onsdag 15. juni kl. 11:00.

I vår arrangerte Kunsthall Grenland en workshop med fokus på byutvikling, søppel- og kildesortering for ungdommer. Hensikten var å skape til en kreativ og sosial møteplass for lokal ungdom fra ungdomsrådet i Porsgrunn og mindreårige flyktninger. Gjennom en helg i mars, laget ungdommene søppelinstallasjoner under kyndig veiledning av kursholder Hilde Mork.

Installasjonene er et positivt og kreativt miljøtiltak knyttet til kildesortering. Kunsthallen har sammen med PIT, Osebakken Andelsgård og Feste Landskap tatt initiativ til en grønn oase i festivalgata under årets teaterfestival. Oasen er lokalisert i bakgården ved Charlie kino, og arrangørene inviterer skoler, barnehager og ellers alle som vil til å være bidragsytere for å få oasen til å blomstre!

Prosjektet er en del av Kunsthall Grenlands FLYT, som på ulike måter setter fokus på og diskuterer integrering. Ungdomsworkshopen er støttet av Porsgrunn kommune, Norske Kunstforeninger og Renovasjon i Grenland.

Les mer på prosjektete Facebook-side

Scroll til toppen