Hopp til innhold

Foredragsserien starter opp

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland starter denne høsten opp en foredragsserie, knyttet opp mot Den nasjonale Kunstfestivalen som finner sted i Grenland i 2017. Fokus for alle foredragene er Grenlands inuustrielle historie og de endringer som regionene nå er inne i.

Medlemsforeningen Kunsthall Grenlands foredragsserie høsten 2016:
15.09 – Olav Løkke: Fabrikken i fotohistorien
13.10 – Erling Dokk Holm: Urbane vyer
15.11 – Dag Holmer: Om Grenlands industrihistorie
8.12 – Øystein Rø/Transborder Studio*

Alle foredragene finner sted på Ælvespeilet kulturhus, sal 3. De har gratis inngang.
OBS: Røs foredrag finner sted i Kunsthallens lokaler

15.09 – Olav Løkke: Fabrikken i fotohistorien

Fabrikken og industrisamfunnet rundt har alltid spilt en sentral del av fotohistorien. Fotografiet er jo et barn av den industielle fremveksten på 1800-tallet, og har naturlig nok spilt en vesentlig rolle i dokumentasjonen av det moderne industriesamfunnet. Kurator og historiker Olav Løkke vil fortelle om fabrikken som motiv og tema i fotohistorien, med flere nedslagsfelt gjennom tidene og med særlig fokus på dokumentasjonen av Grenlands industri, gjennom fotografer som Nyblin og Per Berntsen.

13.10 – Erling Dokk Holm: Urbane vyer

Hva slags samfunn skal vi leve i i årene som kommer? Dokk Holm er en aktiv samfunns-debattant, som kommentator i Dagbladet og Dagens Næringsliv. Holm har arbeidet med byutvikling, design, arkitektur og moderne forbruksmønster. Han vil her trekke paralleller mellom de utfordringene Grenland står overfor og hvordan andre steder har løst tilsvarende problemer. no.wikipedia.org/wiki/Erling_Dokk_Holm

15.11 – Dag Holmer: Om Grenlands industrihistorie

Grenland har en lang om mangslungen industrihistorie. Og industrien ligger her ikke av tilfeldigheter – fra stenbrudd på 800-tallet til hypermoderne prosessindustri i verdensklasse, har industrien vokst ut fra naturressursene og derigjennom formet samfunnet rundt. Foredragsholder Dag Holmer er tidligere Informasjonssjef ved Herøya Industripark, og har en lang arbeidskarriere fra Norsk Hydro på Herøya. I dag er han pensjonsit, men fremdeles opptatt av lokalhistorie og Grenlands industrielle utvikling.

8.12 – Øystein Rø/Transborder Studio: Transborder

Øystein Rø er partner i arkitektkontoret Transborder Studio. Transborder Studio har siden oppstarten i 2013 gjort seg bemerket med flere prosjekt som har utgangspunkt i industriområder og tidligere industribygg. For tiden jobber kontoret med utviklingen av Landbrukskvartalet, det tidligere meierianlegget på Grønland i Oslo, samt en strategi for transformasjon av St Petersburgs enorme industribelte «The Grey Belt». Rø vil snakke om Transborder Studios prosjekter, men også om egne erfaringer som bruker av gamle industribygg i form av å ha drevet galleriet 0047 i en nedlagt fabrikk i 7 år. www.transborderstudio.com

*

Kunstfestivalen greenlightdistrict avholdes i tiden mellom 11. og 14. mai 2017. Festivalen er et samarbeid mellom Kunsthall Grenland, Skiens kunstforening, Spriten kunsthall, Telemark kunstsenter og Norske kunstforeninger.

I en region, kjent for gr. fabrikkbygninger, røyk og industri, blinker det nå et grønt lys. greenlightdistrict er et håpefullt distrikt, hvor postindustrielle prosjekter oppstår parallelt med ny industri og teknologi. Visjonære ideer knyttet til temaene klima, økologi, utvikling og teknologi oppstår som en reaksjon på industrien som har dominert Grenland så lenge.

Les mer her

Scroll til toppen