Hopp til innhold

Pressemelding: Porselensbyen Porsgrunn

Kunsthall Grenland tildeles 4,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til kunstproduksjon med samarbeidsprosjektet PORSELENSBYEN PORSGRUNN!

Originalfoto: Degree of Freedom. Grafisk design: Trude Reiten

Kunsthall Grenland tildeles Sparebankstiftelsen DNB`s Kunsten i Dag for perioden 2024-2026. Tildelingen gis til én kunstinstitusjon på Østlandet og er merket produksjon og formidling av samtidskunst, fortrinnsvis kunstnere bosatt i Norge. Tildelingen er på 4,5 millioner over en periode på tre år.

PORSELENSBYEN PORSGRUNN er en treårig satsing på kunst i by og stedsutvikling, initiert av Kunsthall Grenland i samarbeid med Porsgrunn kommune. Ideen om ny kunst-løype med permanente og temporære uteromsprosjekter ble utløst av mulighetene som ny gang-og sykkelbru gir for en rundløype langs elva. Prosjektet vil løfte og videreutvikle felles satsing på og bruk av porselen som materiale i kunstprosjekter, samt strategisk byutvikling langs elva.

Kunsthall Grenlands planer faller godt sammen med stiftelsens prioriterte områder. De har levert et godt gjennomtenkt plan for det vi tror blir et flott prosjekt. Vi har stor tro på at PORSELENSBYEN PORSGRUNN vil gjøre kunsten tilgjengelig for alle, bidra til kunstglede og fremme kunstnerisk utvikling for de unge deltakende kunstnere, sier leder for kunst og kultur i Sparebankstiftelsen DNB, Anders Bjørnsen. 

Om Kunsten i Dag:

Ordningen ble etablert i 2011 og het opprinnelig Kunstgaven. Tidligere mottakere av Kunsten i dag er: Astrup Fearnley Museet (2021-23), Vestfossen kunstlaboratorium (2018 –2020), Punkt Ø/F15 (2015-2017)og Henie Onstad Kunstsenter (2012-2014)

PRESSEKONTAKT:
Hanne Christensen, hanne@kunsthallgrenland.no – 911 60678

.

.

Bilder fra BONANZA

Her er bilder fra utstillingen BONANZA. 29 kunstnere fra Telemark, Vestfold og Agder er med på utstillingen som markerer at kunsthallen feirer 10 år.

Alle foto Stina Glømmi

Strange Present Vol. 1

13.05 – 30.07.2023

Strange Present er et utstillingsprosjekt som tar utgangspunkt i tidligere direktør ved Bomuldsfabriken Harald Solberg, og hans engasjement for å løfte frem samtidskeramikere og materialet leire. I perioden 1998 – 2021, laget Solberg en rekke utstillinger under tittelen Present, der han inviterte kunstnere med samme bakgrunn som han selv, keramikere. Det kuratoriske grepet var å la uetablerte kunstnere få stille ut sammen med de mer etablerte. 

Tilbake i 1998 da den første utstillingen ble lansert, hadde tittelen Present et klart hint mot en tilstedeværelse, enten en faktisk sanset opplevelse eller som et ideal. Det å være tilstede i øyeblikket, fange det forbigående, et reelt sanset nå eller kun en fiksjon? Sentralt i prosjektet i starten var impulser utenifra og materialets tusen år lange historie, noe som ble grundig behandlet i katalogen til utstillingen, med bl.a tekster fra kulturhistoriker Lauritz Opstad, kunsthistoriker Arild H. Eriksen m.fl. I den siste versjonen fra 2020/21, så registreres et skifte mot en mer indre søken, inn i keramikken, inn i leira, også nå et betydelig fokus på nærvær eller som det stod formulert i katalogteksten av Anne Britt Ylvisåker « Det er som om Solberg ønsker å samle trådene fra første utgåva, innover mot seg sjølv...» Et holdepunkt og en konsentrasjon som var viktig for Solberg selv, i en tid hvor det i hans egen kropp, pågikk en kamp på liv og død.

Strange Present er et 2 årig prosjekt, med utstilling Vol.1 i 2023 og Vol. 2 i 2024. I alt 11 kunstnere er invitert til å delta, der utvalget balanserer mellom godt etablerte kunstnerskap og mindre etablerte, helt unge kunstnere. Deltakende kunstnerne i første utstilling er Hanna Björkdahl, Jim Darbu, Lissette Escobar, Eirik Falckner og Øyvind Suul. Felles for kunstnerne i Vol. 1 er at hovedmateriale er leire, men gjerne i kombinasjon og i utforskning  med andre materialer. Et flertall av utstillingens arbeider vil være nyproduserte, der kunstnerne utfordres til å teste egne grenser og sine egne versjoner av dagens populærkulturelle fellesarv og ulike innfallsvinkler til et imaginært hverdagsliv, preget av postpandemi og et Europa i krig. Arbeidene i utstillingen omfavner både abstraksjon og figurasjon, arbeider som fremstår som serier med variasjoner over tema, store skulpturer og mer romlige installasjoner. 

Kunstnerne:

Hanna Björkdahl
Født 1985 (i Sverige), bor i Oslo. Har en Master fra KHIO. Hun arbeider med keramikk der hovedfokuset ligger på utforskning av glasur i det hun selv kaller for et tredimensjonalt maleri. Selv sier hun at hun legger mest vekt på overflate med lag på lag med ulike egenkomponerte glasurer. I utstillingen Melted Minerals fra 2021, lager hun imaginære landskaper ved bruk av ulike glasur typer – matte, blanke, voksende, boblende og rennende glasurer med ulik viskositet. Beveggrunnene hennes i dette arbeidet ligger først og fremst på selve handlingen, å skape sammen med materialenes gjensidige påvirkning av hverandre i prosessen. Selv om hun vet hvordan de enkelte glasurene ser ut hver for seg, så opplever hun at det skjer stadig noe nytt i måten glasurene reagerer i kombinasjon med hverandre. De enkelte lagene med glasurer påføres direkte på objektet som bygges. Utforskningen av glasurene oppleves  som å arbeide i blinde, da resultatet av brenningene ikke vil være i nærheten av det man kan se under påføringen. Vært objekts overfalte og tekstur gir kunstneren det som oppleves som en overflod av muligheter, nesten som i et laboratorium. Fargeskalaene som kunstneren benytter i sine arbeider er sterke og  bidrar til tolkninger og forestillinger ut over vår egen sanselige verden. Arbeidet Bjørkedahl skal stille ut i Strange Present vil være en serie med veggarbeider, tredimensjonale malerier.

Jim Darbu
Født 1981, bor og arbeider i Oslo. Har en Master fra KHIO. Darbu sitt virke består hovedsakelig av å lage figurative skulpturer i forskjellig uttrykk og størrelse. Tematisk jobber han med ulike elementer fra dagens populærkultur, der han i særlig grad er opptatt av film og tegneserier. Darbus univers befolkes av merkelige skapninger og der underfundige historier utspiller seg. Skulpturene er som oftest små, med noen få unntak preget av reine og klare farger. Formene er tilsynelatende og ved første inntrykk enkle, men det ligger flere lag for tolkning og ofte ligger det et større alvor tilstede i denne leken der død og døden  kan lure bak neste sving. Darbu er keramiker , men i skulpturer og installasjoner benytter han seg ofte av andre materialer og teknikker som sement, epoksy, silikon, 3D printing. I et stillisert men klart figurativt uttrykk klarer han å portrettere både det vulgære og underfundige, samtidig som han bedriver en form for surrealistisk  dekonstruksjon, der kroppsdeler plukkes fra hverandre og settes sammen på nye uventa måter. I utstillingen Strange Present vil Darbu blant annet vise en stor versjon av skulpturen This is the End. Den 2 meter høye skulpturen ble produsert til et tidligere prosjekt som ikke lot seg gjennomføre og har derfor ikke tidligere vært stilt ut. 

Lissette Escobar
Født 1982, Lima, Peru. Flyttet til Ålesund i 2007 hvor hun bor og arbeider. Master fra KHIO. Escobar arbeider i et eget univers der natur, riter, dødskultur og arkeologi tar form gjennom ulike keramiske enkelt objekter og installasjoner. Arbeidene gir klare assosiasjoner til eldre sivilisasjoner, natur og kropp. Installasjonene består ofte av små figurer, forenklede og abstraherte. De figurative formene oppleves som gjenkjennbare, hentet fra en  universell motivkrets, men også med referanser til objekter nærmere vår egen tid. Escobar arbeider hodesaklig med rød Terracotta, lavbrent leire, som gir gjenklang til en lang tradisjon og brukshistorie. Arbeidene bygges opp ved bruk av klassisk pølseteknikk og pressform der deler av overflaten behandles med  glasur og terra sigillata. Med bakgrunn fra Peru er kunstneren inspirert av pre-inka arkeologiske funn. Moche kulturen (100 – 700 etter kr.)er mest kjent for sine Huaco portrettkrukker. Disse ble tradisjonelt modellert som portretter, støpt i krukkeform og malt med pigmenter. Denne gamle keramikk tradisjonen ble ansett som en kunstform av urfolkene i Sør/ mellom  Amerika og gjenfunnet på gravplasser, steder tilknyttet helligdom, templer og andre gamle ruiner. Arkeologer antar at de keramiske portrettene er knyttet til seremonielle, religiøse, kunstneriske eller estetiske bruksområder. 

Eirik Falckner
Født 1995. Bor og arbeider i Bergen. Har en BA fra KMD fra 2021. Falckner er en ung kunstner som arbeider på tvers av genre og materialer. Han har bakgrunn som musiker innen Black Metal genren og har lang fartstid som gatekunster. Han arbeider for tiden med keramikk og performance, med mellomstore abstrakte leire skulpturer inspirert av metall genrens såkalte kalde rasjonalitet. Et sentralt tema for Falckner er hvordan mennesker og natur påvirker hverandre. Hvordan de store byene rundt om spiser opp naturen og hvordan naturen igjen på sin side tar tilbake områder og sakte transformerer kultur tilbake til natur. For kunstneren er naturen på en side en samling av mystiske truende former  som inspirerer ham til å forme objekter som kan oppleves som noe tilhørende  forlokkende forhistorisk, eller rituelle objekter for tilbedelse og opphøyelse. Selv omtaler han sin 2 store inspirasjonskilder å være, Norsk black metal. Der musikken oppleves som rå og primær, en kraft han også ser i den norske naturen. Den andre store inspirasjonen er den amerikanske kunstneren Sterling Ruby, med sine store spraymalerier og keramiske skulpturer. I 2022 stilte Falckner ut på KRAFT i Bergen under tittelen EGG.SPINE.PILE. «Keramiske skulpturar liknar vulkanske formasjonar som vel så gjerne kan vere frå fremande verder, eller som tidsvitne frå forhistoriske landskap  tilhøyrande ei tid utan menneskelig  nærvær.» Falckner vil stille ut flere frittstående skulpturer på gulv samt hengende fra tak.

Øyvind Suul
Født 1967. Bor og arbeider i Oslo. Har en Master fra KHIO. Suul har bakgrunn med hovedfag  fra institutt for keramikk men har i hovedsak de siste åra arbeidet med ulike materialer som tre og leire, sammen med tegning og maleri. Han arbeider ofte med større skulpturer og installasjonsverk som han selv omtaler som bilder, der disse på sitt individuelle vis  hinter til ulike funksjoner eller til mekaniske systemer i statiske positurer. Arbeidene som uttrykk består av kombinasjoner av organiske og industrielle  inspirasjonskilder, der verkene  handler om det vi kan se, omgjort til  akademiske termer og uttrykk som bilder på tyngdekraft, likevekt, motvekt, fleksibilitet, spenning og bevegelse. Suul sine installasjoner er kjent for sin tvetydighet og de gir rom for betrakteren til å lage sine egne fortolkninger basert på egen bakgrunn og erfaringer. Ikke sjeldent kan skulpturene oppleves å gi følelsen av både noe positiv og noe negativt. Dette kan åpne opp for møter med det ubehagelige og makabre samtidig som det åpnes opp for humoristiske assosiasjoner. 

Utstillingens kuratorteam Irene Nordli og Andreas Rishovd har invitert kunstner og skribent Kjetil Røed til å skrive en tekst til utstillingen som omhandler forholdet mellom død og kunst. Røed har skrevet om både døden og livet i nylig utgitte bøker.

Scroll til toppen