Skip to content

Porselensstipend 2020

Lørdag 3. oktober under åpning av gruppeutstillingen 4+4, ble historiens første porselensstipend delt ut, til nettopp kunstnergruppen 4+4: Eyvind Solli Andreassen, Ida Olesdatter Barland, Helene Duckert, Magdalena Kotkowska, Thomas Iversen, Sisse Lee, Andrea Scholze, Ahmed Umar.

Porsgrunds Porselænsfabrik har en 133 år lang historie, den er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng. Porselen er fortsatt en av byens viktigste identitetsbærere i 2020. Porsgrunn Kommune og etter hvert Kunsthall Grenland, har siden 1998 hatt en felles satsning på porselen som materiale inn i samtidskunsten. Dette skjer gjennom kunstprosjekter i byens offentlige byrom, utstillinger, fagseminarer, workshops og formidling til barn og unge.

Porsgrunn Kommune og Kunsthall Grenland vil i årene som kommer dele ut et årlig porselensstipend samt mulighet for arbeidsopphold på verksted 1400 grader.

Porselensstranda borte

I mange år har Kunsthallen tatt med kunstnere til Flakvarp, for å vise frem «porselensstranda». Dette var kasserte produkter fra porselensfabrikken, som ble dumpet i fjorden i eldre tider. Nå er stranda ryddet ren, og en viktig del av kulturhistorien er dermed borte…

Les oppslaget i TA under (21. september 2020)

Open Call for Greenlightdistrict 2021

Kunsthall Grenland søker kunstnere til 1-ukes workshop i regi av Greenlightdistrict 2021.

Overordnet tema for neste års festival er SKOG.

Mer info om Greenlightdistrict 2021:
greenlightdistrict.no

Kuratorer for workshop og utstilling er Sara Møller (Sv) og Catrine Danielsen (No).

Workshopen fordeler seg på lokasjonene Porsgrunds Porselænsfabrik og Prestegårdshagene Andelsgård i løpet av juni 2021.

Workshopen leder til en utstilling i september/ oktober 2021. Kostnader til transport og opphold dekkes av prosjektet i tillegg til honorar.

Mer informasjon om Wood and Clay – klikk her

Send oss en kort presentasjon med CV – cattidani@gmail.com

Deadline:
1 november 2020

Compose decompose pause

14.08 – 13.09 2020

Velkommen til utstillingsåpning i Kunsthall Grenland den 14.08 kl. 19.00. Utstillingen presenterer arbeider av Beatrice Guttormsen, Ina Vang, Erika Reed, Linn Svensson, Magnus Vanebo, Kari Kolltveit og Sigvei Ringvold. Kunstnerne har benyttet kunsthallen som studio nå under korona epidemien. Arbeidene som presenteres er langt på vei et resultat av oppholdet i Porsgrunn.
Erika Reed, detalj av vegginstallasjon

Åpne dører til kunsthallens sommeratelier

Kunsthallen har siden april fungert som studio for unge kunstnere under utdanning ved KHIO.

I juni og juli vil følgende kunstnere arbeide i Porsgrunn, mot en felles ad hoc gruppeutstilling som forhåpentligvis vil åpne i midten av august med Covit-19 som omdreiningspunkt: Sigvei Ringvold, Kari Kolltveit, Beatrice Guttormsen, Ina Vang, Erika Reed og Magnus Vanebo. 

Kunsthallen vil i perioden 15.06 – 31.07 holde dørene åpne for publikum, de dagene kunstnerne er tilstedet for å arbeide.

Publikum som ønsker å se hva som foregår, snakke med kunstnerne om det de holder på med, er hjertelig velkomne inn.

Kunsthall Grenland ber om at det taes forbehold om endringer av åpningstider underveis og at publikum forholder seg til gjeldende forhåndsregler rundt pandemien som avstand og håndhygiene.  

Om Greenlight, skog og Google

På vegne av Greenlightdistrict, er det sendt inn et leserinnlegg som tar for seg Google-saken i Skien. Fokus for neste års Greenlight-festival er nettopp skog og artsmangfold.

Les mer

Prosjektstøtte til KG

En en omveltningstid, kommer det da noen hyggelige nyheter: Kunsthall Grenland er en av fem institusjoner i Norske Kunstforeninger-nettverket som har mottatt prosjektstøtte fra Kulturrådet for 2020 – som da altså er 2021 om man teller i korona-år…

Les mer

Kunsthallen holder åpen for de uetablerte

Det er stille dager, men ikke tomt i Kunsthallen. Vi åpner dørene for kunstnere med prosjekter de ønsker å realisere. Først ut hos oss er Sigvei Ringvold. I mai og juni vil flere kunstnere komme til. I august håper vi å kunne presentere en større gruppeutstilling.

Les mer
Scroll To Top