Skip to content

STREK 12.12-20.12 2020

12. desember inviterer kunsthallen til tegneutstilling i samarbeid med Prosjektrommet, Medlemsforeningen Kunsthall Grenland. Utstillingen henvender seg til alle som er glad i å tegne. Har du kanskje lyst til å bidra med en tegning til utstillingen, du kan være profesjonell kunstner eller amatør? Ta kontakt med Kristian Grennes og Medlemsforeningen via Facebook og meld din interesse.

http://facebook prosjektrommet

En energisk og vital opplevelse

«En energisk og vital opplevelse som jeg absolutt anbefaler i høstmørket!» skriver anmelder Mona Pahle Bjerke om utstillingen 4 + 4, som for tiden står i Kunsthall Grenland.

Les mer

Velkommen til seminaret «Fra kopp til skår»

I mange år var fjordbunnen nedenfor porselensfabrikken dekket av porselensskår; en skjult skatt for noen, til forargelse for andre. ”Skårstranda” fortalte PP-historien på en sin egen måte – men i høst var den borte! Med utgangspunkt i denne skjulte skatten og oppdagelsen av dens forsvinning, inviterer vi til dagseminar på PP, om porselenet og keramikken som materiale, naturresursene og forvaltningen og verdisettingen av  nasjonal kulturarv. Hva har verdi i vår tid – både menneskelig og kulturelt? Og hva vil være viktig for oss i fremtiden?

Som bakteppe ligger porselensindustriens og håndverkets kår i dag; med nedleggelser og utfasing forsvinner viktig håndverk og kunnskap, overført og utviklet gjennom tidene.

Klikk på link for å se tidspunkt og program: https://1400grader.no

Porselensstipend 2020

Lørdag 3. oktober under åpning av gruppeutstillingen 4+4, ble historiens første porselensstipend delt ut, til nettopp kunstnergruppen 4+4: Eyvind Solli Andreassen, Ida Olesdatter Barland, Helene Duckert, Magdalena Kotkowska, Thomas Iversen, Sisse Lee, Andrea Scholze, Ahmed Umar.

Porsgrunds Porselænsfabrik har en 133 år lang historie, den er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng. Porselen er fortsatt en av byens viktigste identitetsbærere i 2020. Porsgrunn Kommune og etter hvert Kunsthall Grenland, har siden 1998 hatt en felles satsning på porselen som materiale inn i samtidskunsten. Dette skjer gjennom kunstprosjekter i byens offentlige byrom, utstillinger, fagseminarer, workshops og formidling til barn og unge.

Porsgrunn Kommune og Kunsthall Grenland vil i årene som kommer dele ut et årlig porselensstipend samt mulighet for arbeidsopphold på verksted 1400 grader.

Porselensstranda borte

I mange år har Kunsthallen tatt med kunstnere til Flakvarp, for å vise frem «porselensstranda». Dette var kasserte produkter fra porselensfabrikken, som ble dumpet i fjorden i eldre tider. Nå er stranda ryddet ren, og en viktig del av kulturhistorien er dermed borte…

Les oppslaget i TA under (21. september 2020)

Open Call for Greenlightdistrict 2021

Kunsthall Grenland søker kunstnere til 1-ukes workshop i regi av Greenlightdistrict 2021.

Overordnet tema for neste års festival er SKOG.

Mer info om Greenlightdistrict 2021:
greenlightdistrict.no

Kuratorer for workshop og utstilling er Sara Møller (Sv) og Catrine Danielsen (No).

Workshopen fordeler seg på lokasjonene Porsgrunds Porselænsfabrik og Prestegårdshagene Andelsgård i løpet av juni 2021.

Workshopen leder til en utstilling i september/ oktober 2021. Kostnader til transport og opphold dekkes av prosjektet i tillegg til honorar.

Mer informasjon om Wood and Clay – klikk her

Send oss en kort presentasjon med CV – cattidani@gmail.com

Deadline:
1 november 2020

Compose decompose pause

14.08 – 13.09 2020

Velkommen til utstillingsåpning i Kunsthall Grenland den 14.08 kl. 19.00. Utstillingen presenterer arbeider av Beatrice Guttormsen, Ina Vang, Erika Reed, Linn Svensson, Magnus Vanebo, Kari Kolltveit og Sigvei Ringvold. Kunstnerne har benyttet kunsthallen som studio nå under korona epidemien. Arbeidene som presenteres er langt på vei et resultat av oppholdet i Porsgrunn.
Erika Reed, detalj av vegginstallasjon

Åpne dører til kunsthallens sommeratelier

Kunsthallen har siden april fungert som studio for unge kunstnere under utdanning ved KHIO.

I juni og juli vil følgende kunstnere arbeide i Porsgrunn, mot en felles ad hoc gruppeutstilling som forhåpentligvis vil åpne i midten av august med Covit-19 som omdreiningspunkt: Sigvei Ringvold, Kari Kolltveit, Beatrice Guttormsen, Ina Vang, Erika Reed og Magnus Vanebo. 

Kunsthallen vil i perioden 15.06 – 31.07 holde dørene åpne for publikum, de dagene kunstnerne er tilstedet for å arbeide.

Publikum som ønsker å se hva som foregår, snakke med kunstnerne om det de holder på med, er hjertelig velkomne inn.

Kunsthall Grenland ber om at det taes forbehold om endringer av åpningstider underveis og at publikum forholder seg til gjeldende forhåndsregler rundt pandemien som avstand og håndhygiene.  

Om Greenlight, skog og Google

På vegne av Greenlightdistrict, er det sendt inn et leserinnlegg som tar for seg Google-saken i Skien. Fokus for neste års Greenlight-festival er nettopp skog og artsmangfold.

Les mer
Scroll To Top