Hopp til innhold

Porselensstipendet 2023

Porselen er en viktig del av Porsgrunns kulturarv, identitet og særpreg. Derfor har Porsgrunn kommune etablert ett stipend for profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere som jobber med porselen som materiale. Stipendet utdeles årlig, på bakgrunn av innsendt søknad som vurderes av en jury.

Porsgrunn kommune har som ambisjon å utvikle porselen som nasjonal attraksjon. Porselen har derfor gjennom mange år vært et satsingsområde på mange felt i og utenfor kommunale virksomheter.

En slik ambisjon forutsetter at det satses fra flere og hold, og på flere områder gjøres det mye godt arbeid på vei mot dette målet. Porselen er brukt som materiale i kunstprosjekter, på bygg, i byrom og i formidlingsarbeid gjennom den kulturelle skolesekken. Tidligere har man satt fokus på materialet gjennom Porselensbiennalen som ble arrangert på tidlig 2000-tallet, og ikke minst ved etablering av Norges eneste Porselensmuseum i 2010. Stipendet ble opprettet i 2020, og første gang delt ut i 2021. Det gis av Porsgrunn kommune, og deles ut i samarbeid med porselensverkstedet 1400 grader / Kunsthall Grenland.

Stipendet gis av Porsgrunn kommune, og deles ut i samarbeid med porselensverkstedet 1400 grader / Kunsthall Grenland. Skagerak Energi er hovedsponsor for Porsgrunns Porselensstipend 2023-24.

Kunsthall Grenland har det siste tiåret hatt et særlig fokus på porselen i sitt program. Etableringen av verkstedet 1400 grader i 2016 er et bidrag i utviklingen av Porselensmuseet, porselensfabrikken Porsgrund Porselensfabrikk og Porsgrunn kommunes porselenssatsing. Verkstedet ligger i tilknytning til fabrikken, og har hatt mange kunstneropphold og besøk av kunstnere, studenter og kunsthøgskoler. Denne aktiviteten er med på å opprettholde en viktig kunstfaglig og håndverksmessig tradisjon knyttet til porselenet. En viktig og attraktiv del av porselensarven er den unike og levende fagkompetansen som porselensfabrikken fremdeles besitter og som blir fremhevet i mange sammenhenger.

Med utgangspunkt i dette, har det gjennom flere år blitt tilrettelagt prosjekt- og arbeidsopphold for kunstnere, studenter og fagmiljøer, i form av workshops og utstillinger med unik og høy kvalitet. Resultatet er arbeider og kunst som har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Et grep for å styrke og stimulere denne satsingen ytterligere, er etableringen av et kunstnerstipend. Målsettingen er å gi kunstnere som arbeider med porselen som materiale, muligheter og anerkjennelse gjennom et slikt stipend.

Som det fremgår av retningslinjene, vil porselensstipendet knyttes til et kunstneropphold og tilgang til verkstedet 1400 grader. Det er kommunens og Kunsthallens håp at dette vil generere en merverdi i form av kompetanseutveksling, ny kunnskap og styrking av faget.

For 2022 er stipendstørrelsen satt til kr. 50 000,-

Fra serien «Fight For White» av Olia Gorohova (Foto: Aliona Pazdniakova)

Tidligere vinnere

2022 – Mingshu Li2021 – Olia Gorohova

Retningslinjer for Porsgrunns porselensstipend

  1. Porsgrunn kommune utlyser 1 stipend á kr. 50 000,- for profesjonelle kunstnere / kunsthåndverkere som jobber med porselen som materiale.
  2. Arbeidsstipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere /kunsthåndtverkere som har porselen som sitt hovedmateriale. Stipendvinneren får i tillegg til stipendsummen et tre-måneders opphold på Kunsthall Grenlands verksted 1400 grader. Her kan kunstneren jobbe vederlagsfritt og få dekket materialer og brenninger. Kunsthall Grenland dekker boutgifter under oppholdet.
  3. Søkere må ha avsluttet og kunne dokumentere kunstnerisk utdanning på høgskole- eller universitetsnivå i Norge eller i utlandet. Profesjonelle kunstnere som kan vise til høy kvalitet i tidligere arbeid kan også vurderes til ordningen.
  4. Søknadsfrist er satt til 1. mars. 
  5. Søknad om stipend skal være begrunnet og inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett, fremdriftsplan, CV og eventuelle kontrakter for visning/fremvisning av prosjekt.
  6. Utlysning av stipendet skjer i tidsrommet november – mars i lokalpresse, samt utvalgte faglige organ på nasjonalt nivå.
  7. Det opprettes en jury for stipendet bestående av Kunsthall Grenland sitt kunstneriske råd (som består av to kunsthåndtverkere) og en representant fra andre porselensaktører oppnevnt av kulturavdelingen. Kulturavdelingen i Porsgrunn kommune er sekretariat for juryen. Juryen skal i størst mulig grad prioritere søknader fra unge søkere.
  8. Juryen sin beslutning legges fram for Utvalg for barn, unge og unge til orientering.
  9. Stipendmottakeren forplikter seg til å avlevere rapport etter gjennomført prosjekt.

SØKNADER MED NØDVENDIG VEDLEGG SENDES MED FRIST 1. MARS

Vennligst merk e-posten i emnefeltet med «Porselensstipendet 2022»

postmottak@porsgrunn.kommune.no

Les gjerne her også.

Skagerak Energi er hovedsponsor for Porsgrunns Porselensstipend 2023-24

Scroll til toppen