Hopp til innhold

Om Kunsthall Grenland

Kunsthall Grenland er en kunsthall i Porsgrunn med regional status, som ønsker å engasjere et stort publikum gjennom produksjon og formidling av samtidskunst. Kunsthall Grenland vil legge til rette for møter mellom internasjonale aktører i kunstfeltet og miljøer med forankring i regionen. Gjennom vekslende kuratorisk virksomhet er målet at Kunsthallens aktiviteter skal speile kunstneriske, teknologiske og sosiale endringer i samfunnet.

Stiftelsen Kunsthall Grenland er en av regionens fremste visningssteder for kunst. Vi formidler samtidskunst og kunsthåndverk gjennom utstillinger, produksjonsopphold, seminarer og publikasjoner.

Kunsthallen etterstreber en åpen og publikumsvennelig arena med lav terskel, der ulike grupper får tilrettelagt formidling. Kunsthallen er opptatt av å presentere relevante kunstnere for vår region, unge uetablerte kunstnere men også eldre kunstnerskap som har utmerket seg over tid.

Siden 2015 har Kunsthall Grenland hatt en nøkkel-funksjon regionalt og nasjonalt i satsingen på porselen som sentralt materiale innen et større keramisk felt. Kunsthallens etablering av eget verksted for kunstnere som ønsker å utforske porselensmaterialets muligheter, er en viktig markør for kunsthallens identitet.

Våren 2017 startet Kunsthall Grenland i samarbeid med regionens andre kunstinstitusjoner, det langsiktige kunstprosjektet Greenlightdistrict. I dette arbeidet er regionens egen forutsetninger og særegne hybride landskap, der kunstnere arbeider arkiv og forskningsbasert og gjennom et økologisk perspektiv ser nærmere på forholdet mellom kunst, økologi og vitenskap og teknologi.

Kunstfeltet endrer seg hele tiden, der grensene mellom de ulike kunstneriske områdene stadig gjøres mindre tydelige. Samtidig erfarer vi at den kunstneriske utvekslingen på tvers av land og genser øker betydelig. Kunsthall Grenland ser det som viktig å være endel av denne utviklingen gjennom å ta initiativ til samarbeidsprosjekter særlig mellom de nordiske landene og involvering i de muligheter som EØS programmene gir.

Kunsthall Grenland har medlemskap i både Norske kunstforeninger og Kunsthaller i Norge.

Kunstnerisk råd for perioden 2018 – 2021

Martin Woll Godal
Sisse Lee

Kunsthall Grenlands målsettinger

  • Kunstnerisk profil skal ligge på et regionalt/ nordisk  nivå. Der ny-produksjon av kunst skal gis en sentral plass.
  • Være en utadrettet og publikumsvennlig arena for visuell kunst, med fokus på både den unge kunsten og på det etablerte.
  • Bidra til å utvikle økt kunstfaglig kompetanse gjennom strategisk samarbeid med kunstinstitusjoner i regionen.
  • Speile tendenser i samtidens kunstuttrykk innenfor materialbaserte uttrykk.
  • Være en tydelig aktør på kunstfeltet lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom kunstnerisk utforskning og kuratoriske undersøkelser.
  • Være oppmerksom på unge kunstnere og kuratorer med tilknytning til regionen gjennom utstillingsprosjekter og oppdrag.
  • Invitere og utfordre kunstnere som arbeider forskningsbasert til arbeidsopphold i Grenland med utgangspunkt i stedsspesifikke problemstillinger.
  • På sikt etablere et tett samarbeid med Spriten kunsthall rundt kunsthallene i Grenlands felles fokus på verkstedbasert kunstproduksjon og kunsthaller som produksjons arena.

Hva vil du at Kunsthall Grenland skal være?

FORMIDLING OG OMVISNINGER

Kunsthall Grenland har formidling for publikum, skoler, barnehager og private grupper.

Omvisninger:
Kunsthall Grenland tar imot grupper. Disse omvisningene kan tilpasses etter ønske. Ta kontakt med andreas@kunsthallgrenland.no

Formidling for skole og barnehage:
Kunsthall Grenland tilbyr tilrettelagte omvisninger for barnehage og grunnskole i samarbeid med Porsgrunn Kommune.

Kunsthall Grenland har avsatt mandager og tirsdager til gruppeomvisninger i Kunsthallens utstillinger. Våre omvisninger er gratis. Ta kontakt om dere ønsker å gjøre en avtale.

instagram: #kunsthallgrenland

Please check your feed, the data was entered incorrectly.

ANSATTE

Andreas Rishovd 
Daglig leder
andreas@kunsthallgrenland.no

Hanne Christensen
Produsent
hanne@kunsthallgrenland.no

Catrine Orr Danielsen
Kurator Porselen
catrine@kunsthallgrenland.no

STYRET

Styret i Stiftelsen Kunsthall Grenland for 2020-21
Trude Lyng (styreleder)
Målfrid Hålimoen (Porsgrunn Kommune)
Stig Kolbjørnsen (Politisk representant)
Målfrid Hålimoen (Porgrunn kommune)

NETTVERK

En av Kunsthallens viktigste funksjoner er å bygge nettverk med samarbeidspartnere i og utenfor Norge.

Her er en oversikt over våre mest sentrale partnere:
Spriten Kunsthall, PNEK, Kunsthallnettverket i Norge, Kristiansand Kunsthall, Forum Box (Helsinki, Finland), Laznia CCA (Gdansk, Polen), Imago Mundi (Krakow, Polen), ITU Copenhagen (Danmark), Finnish Bioart Siciety (Finland), Malmö Universitet (Sverige), Nikolaj Kunsthal (København, Danmark).

SPONSOR

Kunsthall Grenland er avhengig av private sponsorer i sin drift. Kontakt oss gjerne om du eller din bedrift ønsker å støtte formidlingen av ny, innovativ kunst og kultur i Grenland.

Hovedsponsor: Kr. 100 000,-
Sponsorlaug: Kr. 10 000,-
Bedriftsmedlemsskap: Kr. 3000,-

Kunsthallen holder til i Ælvespeilet Kulturhus, et steinkast fra Rådhuset i Porsgrunn. Gateadressen er Storgata 164. Du når oss på telefon: 993 29 969.

Kunsthallens åpningstider:
Tirsdag - søndag: 12:00 - 15:30

Scroll til toppen