Hopp til innhold

Strange Present Vol. 1

13.05 – 30.07.2023

Strange Present er et utstillingsprosjekt som tar utgangspunkt i tidligere direktør ved Bomuldsfabriken Harald Solberg, og hans engasjement for å løfte frem samtidskeramikere og materialet leire. I perioden 1998 – 2021, laget Solberg en rekke utstillinger under tittelen Present, der han inviterte kunstnere med samme bakgrunn som han selv, keramikere. Det kuratoriske grepet var å la uetablerte kunstnere få stille ut sammen med de mer etablerte. 

Tilbake i 1998 da den første utstillingen ble lansert, hadde tittelen Present et klart hint mot en tilstedeværelse, enten en faktisk sanset opplevelse eller som et ideal. Det å være tilstede i øyeblikket, fange det forbigående, et reelt sanset nå eller kun en fiksjon? Sentralt i prosjektet i starten var impulser utenifra og materialets tusen år lange historie, noe som ble grundig behandlet i katalogen til utstillingen, med bl.a tekster fra kulturhistoriker Lauritz Opstad, kunsthistoriker Arild H. Eriksen m.fl. I den siste versjonen fra 2020/21, så registreres et skifte mot en mer indre søken, inn i keramikken, inn i leira, også nå et betydelig fokus på nærvær eller som det stod formulert i katalogteksten av Anne Britt Ylvisåker « Det er som om Solberg ønsker å samle trådene fra første utgåva, innover mot seg sjølv...» Et holdepunkt og en konsentrasjon som var viktig for Solberg selv, i en tid hvor det i hans egen kropp, pågikk en kamp på liv og død.

Strange Present er et 2 årig prosjekt, med utstilling Vol.1 i 2023 og Vol. 2 i 2024. I alt 11 kunstnere er invitert til å delta, der utvalget balanserer mellom godt etablerte kunstnerskap og mindre etablerte, helt unge kunstnere. Deltakende kunstnerne i første utstilling er Hanna Björkdahl, Jim Darbu, Lissette Escobar, Eirik Falckner og Øyvind Suul. Felles for kunstnerne i Vol. 1 er at hovedmateriale er leire, men gjerne i kombinasjon og i utforskning  med andre materialer. Et flertall av utstillingens arbeider vil være nyproduserte, der kunstnerne utfordres til å teste egne grenser og sine egne versjoner av dagens populærkulturelle fellesarv og ulike innfallsvinkler til et imaginært hverdagsliv, preget av postpandemi og et Europa i krig. Arbeidene i utstillingen omfavner både abstraksjon og figurasjon, arbeider som fremstår som serier med variasjoner over tema, store skulpturer og mer romlige installasjoner. 

Kunstnerne:

Hanna Björkdahl
Født 1985 (i Sverige), bor i Oslo. Har en Master fra KHIO. Hun arbeider med keramikk der hovedfokuset ligger på utforskning av glasur i det hun selv kaller for et tredimensjonalt maleri. Selv sier hun at hun legger mest vekt på overflate med lag på lag med ulike egenkomponerte glasurer. I utstillingen Melted Minerals fra 2021, lager hun imaginære landskaper ved bruk av ulike glasur typer – matte, blanke, voksende, boblende og rennende glasurer med ulik viskositet. Beveggrunnene hennes i dette arbeidet ligger først og fremst på selve handlingen, å skape sammen med materialenes gjensidige påvirkning av hverandre i prosessen. Selv om hun vet hvordan de enkelte glasurene ser ut hver for seg, så opplever hun at det skjer stadig noe nytt i måten glasurene reagerer i kombinasjon med hverandre. De enkelte lagene med glasurer påføres direkte på objektet som bygges. Utforskningen av glasurene oppleves  som å arbeide i blinde, da resultatet av brenningene ikke vil være i nærheten av det man kan se under påføringen. Vært objekts overfalte og tekstur gir kunstneren det som oppleves som en overflod av muligheter, nesten som i et laboratorium. Fargeskalaene som kunstneren benytter i sine arbeider er sterke og  bidrar til tolkninger og forestillinger ut over vår egen sanselige verden. Arbeidet Bjørkedahl skal stille ut i Strange Present vil være en serie med veggarbeider, tredimensjonale malerier.

Jim Darbu
Født 1981, bor og arbeider i Oslo. Har en Master fra KHIO. Darbu sitt virke består hovedsakelig av å lage figurative skulpturer i forskjellig uttrykk og størrelse. Tematisk jobber han med ulike elementer fra dagens populærkultur, der han i særlig grad er opptatt av film og tegneserier. Darbus univers befolkes av merkelige skapninger og der underfundige historier utspiller seg. Skulpturene er som oftest små, med noen få unntak preget av reine og klare farger. Formene er tilsynelatende og ved første inntrykk enkle, men det ligger flere lag for tolkning og ofte ligger det et større alvor tilstede i denne leken der død og døden  kan lure bak neste sving. Darbu er keramiker , men i skulpturer og installasjoner benytter han seg ofte av andre materialer og teknikker som sement, epoksy, silikon, 3D printing. I et stillisert men klart figurativt uttrykk klarer han å portrettere både det vulgære og underfundige, samtidig som han bedriver en form for surrealistisk  dekonstruksjon, der kroppsdeler plukkes fra hverandre og settes sammen på nye uventa måter. I utstillingen Strange Present vil Darbu blant annet vise en stor versjon av skulpturen This is the End. Den 2 meter høye skulpturen ble produsert til et tidligere prosjekt som ikke lot seg gjennomføre og har derfor ikke tidligere vært stilt ut. 

Lissette Escobar
Født 1982, Lima, Peru. Flyttet til Ålesund i 2007 hvor hun bor og arbeider. Master fra KHIO. Escobar arbeider i et eget univers der natur, riter, dødskultur og arkeologi tar form gjennom ulike keramiske enkelt objekter og installasjoner. Arbeidene gir klare assosiasjoner til eldre sivilisasjoner, natur og kropp. Installasjonene består ofte av små figurer, forenklede og abstraherte. De figurative formene oppleves som gjenkjennbare, hentet fra en  universell motivkrets, men også med referanser til objekter nærmere vår egen tid. Escobar arbeider hodesaklig med rød Terracotta, lavbrent leire, som gir gjenklang til en lang tradisjon og brukshistorie. Arbeidene bygges opp ved bruk av klassisk pølseteknikk og pressform der deler av overflaten behandles med  glasur og terra sigillata. Med bakgrunn fra Peru er kunstneren inspirert av pre-inka arkeologiske funn. Moche kulturen (100 – 700 etter kr.)er mest kjent for sine Huaco portrettkrukker. Disse ble tradisjonelt modellert som portretter, støpt i krukkeform og malt med pigmenter. Denne gamle keramikk tradisjonen ble ansett som en kunstform av urfolkene i Sør/ mellom  Amerika og gjenfunnet på gravplasser, steder tilknyttet helligdom, templer og andre gamle ruiner. Arkeologer antar at de keramiske portrettene er knyttet til seremonielle, religiøse, kunstneriske eller estetiske bruksområder. 

Eirik Falckner
Født 1995. Bor og arbeider i Bergen. Har en BA fra KMD fra 2021. Falckner er en ung kunstner som arbeider på tvers av genre og materialer. Han har bakgrunn som musiker innen Black Metal genren og har lang fartstid som gatekunster. Han arbeider for tiden med keramikk og performance, med mellomstore abstrakte leire skulpturer inspirert av metall genrens såkalte kalde rasjonalitet. Et sentralt tema for Falckner er hvordan mennesker og natur påvirker hverandre. Hvordan de store byene rundt om spiser opp naturen og hvordan naturen igjen på sin side tar tilbake områder og sakte transformerer kultur tilbake til natur. For kunstneren er naturen på en side en samling av mystiske truende former  som inspirerer ham til å forme objekter som kan oppleves som noe tilhørende  forlokkende forhistorisk, eller rituelle objekter for tilbedelse og opphøyelse. Selv omtaler han sin 2 store inspirasjonskilder å være, Norsk black metal. Der musikken oppleves som rå og primær, en kraft han også ser i den norske naturen. Den andre store inspirasjonen er den amerikanske kunstneren Sterling Ruby, med sine store spraymalerier og keramiske skulpturer. I 2022 stilte Falckner ut på KRAFT i Bergen under tittelen EGG.SPINE.PILE. «Keramiske skulpturar liknar vulkanske formasjonar som vel så gjerne kan vere frå fremande verder, eller som tidsvitne frå forhistoriske landskap  tilhøyrande ei tid utan menneskelig  nærvær.» Falckner vil stille ut flere frittstående skulpturer på gulv samt hengende fra tak.

Øyvind Suul
Født 1967. Bor og arbeider i Oslo. Har en Master fra KHIO. Suul har bakgrunn med hovedfag  fra institutt for keramikk men har i hovedsak de siste åra arbeidet med ulike materialer som tre og leire, sammen med tegning og maleri. Han arbeider ofte med større skulpturer og installasjonsverk som han selv omtaler som bilder, der disse på sitt individuelle vis  hinter til ulike funksjoner eller til mekaniske systemer i statiske positurer. Arbeidene som uttrykk består av kombinasjoner av organiske og industrielle  inspirasjonskilder, der verkene  handler om det vi kan se, omgjort til  akademiske termer og uttrykk som bilder på tyngdekraft, likevekt, motvekt, fleksibilitet, spenning og bevegelse. Suul sine installasjoner er kjent for sin tvetydighet og de gir rom for betrakteren til å lage sine egne fortolkninger basert på egen bakgrunn og erfaringer. Ikke sjeldent kan skulpturene oppleves å gi følelsen av både noe positiv og noe negativt. Dette kan åpne opp for møter med det ubehagelige og makabre samtidig som det åpnes opp for humoristiske assosiasjoner. 

Utstillingens kuratorteam Irene Nordli og Andreas Rishovd har invitert kunstner og skribent Kjetil Røed til å skrive en tekst til utstillingen som omhandler forholdet mellom død og kunst. Røed har skrevet om både døden og livet i nylig utgitte bøker.

Porsgrunn Porselenstipend for 2023 går til den svenske kunstneren Carolina Harrius

Porsgrunn Porselenstipend for 2023 går til den svenske kunstneren Carolina Harrius! Porselenstipendet er opprettet i et samarbeid mellom Porsgrunn kommune og Kunsthall Grenlands verksted 1400 grader.

Intensjonen er å stimulere unge kunstnerskap som arbeider med porselen som materiale. Porselenstipendet deles ut for tredje gang og består av 50000 kroner og et tre måneders opphold på verksted 1400 grader med tilgang til leire, ovner og utstyr.

Tidligere stipendmottakere er: Kunstnergruppen 4+4v/Eyvind Solli Andreassen, Ida Olesdatter Barland, Helene Duckert, Magdalena Kotkowska, Thomas Iversen, Sisse Lee, Andrea Scholze, Ahmen Umar (2020), Olia Gorohova (2021) og Mingshu Li (2022).

I 2023 kan vi gratulere Caroline Harriusog ønske henne velkommen til Porsgrunn!

Juryen består av Martin Woll Godal og Sisse Lee som begge er kunstnere, samt daglig leder Stine Gjørtz fra Porsgrunds Porselænsfabrik.

De sier følgende om sin beslutning:

Juryen har valgt å gi Porsgrunn kommunes porselensstipend 2023 til Caroline Harrius. Harrius arbeider med temaer som verdisetting og motsetninger i porselens og håndverkstradisjoner, slike som typisk forbindes med «kvinnesysler». Hun ønsker å undersøke og arbeide videre med slike temaer med utgangspunkt i PPs egen design, dekor og porselenshistorie. Å koble kulturarven og ambisjonen om å synliggjøre den for et nytt publikum, er noe juryen finner interessant. Søknaden er gjennomarbeidet og reflektert og Harrius utviser allerede stor materialforståelse i et forholdsvis ungt kunstnerskap. Det er spennende at kunstneren ønsker å nyttiggjøre seg mulighetene som finnes i verksted, museum og fabrikk og samtidig åpner seg mot kvinners rolle i porselensindustrien ved å innlemme lokale tradisjoner i sitt prosjekt.

Vi ønsker Caroline Harrius til lykke med stipendet og gleder oss til hennes residensopphold i 2024

WASTELAND – Olia Gorohova

18.02 – 16.04 2023 
Tekst av Tirill Flom

Wasteland er en separatutstilling av Olia Gorohova som problematiserer temaer som identitet, materiell kulturarv og tilhørighet. Kunstprosjektet er en installasjon bestående av nye arbeider i støpt og håndlaget porselen, video og funnede objekter, deriblant arkivfoto, gamle møbler, tørkede planter og rustne bruksgjenstander.Om kunstnerenOlia Gorohova (f. 1984) jobber og bor i Oslo. Hun opprinnelig fra Belarus, hvor hun også startet sin klassiske kunstutdanning. Hun fordypet seg senere i håndverksbasert kunst med fokus på porselen, ved Academy of Arts and Design i Praha, Tsjekkia og deretter Kunsthøgskolen i Oslo. Som kunstner arbeider hun med figurativt porselen – skulpturer som tar form av gjenkjennbare objekter eller skikkelser – og installasjon. Tematikken i arbeidene er hentet fra egne erfaringer, og hun er ofte opptatt av å fremkalle psykologiske aspekter ved et individ eller samfunn. Parallelt med sin håndverkspraksis jobber hun også med tegning og grafikk, der formspråket granskes nærmere. Der styrken til håndverk er det taktile og håndfaste, er tegning i utgangspunktet et fantasifullt format som ofte tillater mer presise fremstillinger av idéer eller indre bilder. Dette kommer tydelig fram i Gorohovas arbeider, som eksisterer mellom det abstrakte og figurative. De to uttrykksformene informerer hverandre – tegning utfordrer skulptur, og vice versa.Gorohova mottok i 2021 Porsgrunns Porselensstipend for kunstprosjektet Wasteland. Stipender er på kr. 50 000,- samt et 3 måneders arbeidsopphold på verksted 1400°. Å dyrke opp en ødemarkTildenne utstillingen har Gorohova latt seg inspirere av et besøk hjem til Belarus i 2019. Hun fant bestemorens hus i den lille landsbyen der hennes forfedre bodde i århundrer, og der hun har tilbragt store deler av sin barndom. Huset bar synlige preg av å ha stått tomt i 15 år, med spindelvev, knuste vinduer og tegn på gjentatte innbrudd. De forvitrede jordbruksredskapene som utstillingen kretser rundt, er hentet herfra. Tittelen Wasteland viser til en følelse av å se sitt hjem i forfall. Håpløsheten, med også muligheten for en ny identitet. Gorohova flyttet fra Belarus i 2010, og har de siste syv årene bodd i Norge. Hun har i tidligere arbeider tematisert migrasjonens effekter på individet. Skulpturserien Metanoia (2018) illustrerer for eksempel annerledeshet og fremmedhet, og hindringer for å bli fullt ut forstått i sitt nye bosted.

Foto: Alina Pazdniakova

Gorohovas situasjon er en realitet for mange. Men Wasteland er en personlig fortelling som tar i bruk kunstnerens egne minner og refleksjoner rundt det å miste kontakt med sine røtter. Det å finne tilbake til sine egne røtter er et ønske og et behov som har kommet med tid, spesielt etter at hun selv har fått barn. Morskap er for øvrig et tema Gorohova har tatt opp tidligere, med installasjonen Immersion som ble vist på Oslo Prosjektrom i 2017. Gjennom tegning, skulptur og interiørelementer reflekterte installasjonen over morsrollen som individuelt fenomen opp mot dens status i samfunnet som femininitetens triumf.I denne utstillingen gis sentimentaliteten en større plass. Bestemorens gamle hus eksisterer ikke lenger. Gårdsdriften er lagt død, og med det også kunnskapen rundt. I lys av politiske spenninger er det i tillegg stadig vanskeligere for Gorohova å fysisk vende tilbake. «Sammen med mitt hjemland forvandles også en del av min sjel til en ødemark, og jeg føler nødvendigheten av å gjenoppdyrke minnenes gjengrodde marker; å berike min identitets forsømte landskap med nye avlinger,» sier kunstneren.I likhet med hennes tidligere installasjoner kobler Wasteland mange ulike elementer sammen. Hun skaper et samspill mellom personlige refleksjoner og barndomsminner, interiør og natur, industri og bondekultur. Installasjonens mange referanser åpner opp for en rekke ulike inngangspunkter for tolkning.Installasjonen er organisert i forskjellige soner, som rommene i et hjem. Samtidig ligner det et også landskap. Det skaper en slags scenografi, gir følelse av at noe har skjedd eller er ment til å skje. Men dramaet som utfolder seg her er ordløst og fjernt. Det rustne verktøyet fra bestemorens hus får nytt liv med nye håndtak, grep og holdere. En enorm spiker har fått en spesiallaget ramme som ligner en vegghengt lysestake, mens en høygaffel har fått et nytt, ovalt håndtak i porselen. De blir på et vis reparert, men ikke restaurert. Målet er ikke å finne tilbake til tingenes opprinnelige utseende eller bruksområde, den kunnskapen er for fjern. Det Gorohova har tilgang på er form, materiale og barndomsminner, som hun bearbeider med ømfintlighet. Utstillingens midtstykke er et stort, gammelt bord der objekter og tørkede planter synes å vokse ut av duken. Allerede her finner vi spor av forfedrenes materielle kulturarv. Gorohova bearbeider objekter fra bestemorens hus først gjennom sin egen håndverkspraksis, og så gjennom installasjon. Samlingen av objekter og skulpturer på bordet forteller om refleksjoner og følelser rundt egen identitet. Om barndomsminner konfrontert med dagens realitet. Om forsoning med noe som har gått tapt eller som er utilgjengelig. Den tapte kunnskapen som ligger i dvale i jernredskapene flettes sammen med Gorohovas kunstpraksis, som er den kunnskapen hun har bygget opp for seg selv.

Tankene går til et deltakende kunstprosjekt av den konseptuelle kunstneren Yoko Ono, Mend Piece, som først ble gjennomført i 1966. Prosjektet går ut på å sitte rundt et bord med andre og reparere ødelagt keramikk, som en metafor for en annen type reparasjon som finner sted i sinnet og gjennom fellesskapet. Gorohovas prosjekt inviterer ikke til deltakelse, men reparasjonen som finner sted her er også en intern prosess og en samfunnskommentar. I transformasjonen fra bruksgjenstand til skulptur, går objektene fra å være noe praktisk og hverdagslig til å være noe meningsbærende, poetisk, til og med magisk. De håndlagde jernobjektene har en særpreget aura i forhold til de hvite, tilsynelatende pregløse geometriske formene de fusjoneres med. En mulig lesning er om levd liv og erfaring i møte med noe nytt.Å avfeie Gorohovas geometriske porselensdeler som meningsløse er et feiltak. Det finnes nemlig poesi i geometri også. En form som kommer igjen i Wasteland, er ovalen. Som geometrisk form tilhører ovalen matematikkens regelstyrte univers. Og matematikkens filosofier og metoder har blitt til i samspill med kunsthistorien. Ovalen er en lukket, helhetlig og symmetrisk form. I motsetning til sin søsterform, sirkelen, består ovalen av en såkalt konveks bue. Formen lukker seg før den åpner seg igjen. Den lille forskjellen gir formen litt ekstra drama, bevegelse eller tempo. Enhver geometrisk form har sine unike egenskaper, som i dette tilfellet åpner installasjonen opp for mange ulike lesninger. Gjennom utstillingen finner vi skulpturer av trestubber, samt tørkede planter og video av øde vinterlandskap. Landskapet som fremstilles er bart, tørket eller dødt. Likevel vokser det nytt liv her. Noen av trestubbene vokser det rør ut av, andre har fått noe som ligner en hårsveis. Planteriket vokser sammen med industri og menneskeheten. For å bygge trestubbe-skulpturene har Gorohova gjort keramiske støp av industrielle rør som hun finner på byggeplasser. Mens skulpturene fremdeles er våte gjør hun endringer på stammen, som å lage avtrykk på overflaten med bark. Iblant fortsetter de glatte rørene å vokse ut av den organiske formen, som nytt liv. De glatte rørene kan også tolkes som et tomt lerret å projisere fremtidens muligheter på. Spørsmålet blir da hvordan gå fremover? Hvordan forme det som kommer?I tråd med Gorohovas øvrige kunstnerskap, tematiserer denne utstillingen indre konflikter og motstridende følelser i forhold til eksterne situasjoner. Ved å fusjonere nye og gamle objekter, ønsker kunstneren å konstruere en ny identitet. Wasteland tilbyr en nærmere titt på spor av bondekulturens materielle kulturarv. Verkene reflekterer over følgene av å miste kontakt med en gang dype røtter, både på enkeltmennesket og kollektivet.

Porselensstipendet 2023

Porselen er en viktig del av Porsgrunns kulturarv, identitet og særpreg. Derfor har Porsgrunn kommune etablert ett stipend for profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere som jobber med porselen som materiale. Stipendet utdeles årlig, på bakgrunn av innsendt søknad som vurderes av en jury.

Porsgrunn kommune har som ambisjon å utvikle porselen som nasjonal attraksjon. Porselen har derfor gjennom mange år vært et satsingsområde på mange felt i og utenfor kommunale virksomheter.

En slik ambisjon forutsetter at det satses fra flere og hold, og på flere områder gjøres det mye godt arbeid på vei mot dette målet. Porselen er brukt som materiale i kunstprosjekter, på bygg, i byrom og i formidlingsarbeid gjennom den kulturelle skolesekken. Tidligere har man satt fokus på materialet gjennom Porselensbiennalen som ble arrangert på tidlig 2000-tallet, og ikke minst ved etablering av Norges eneste Porselensmuseum i 2010. Stipendet ble opprettet i 2020, og første gang delt ut i 2021. Det gis av Porsgrunn kommune, og deles ut i samarbeid med porselensverkstedet 1400 grader / Kunsthall Grenland.

Stipendet gis av Porsgrunn kommune, og deles ut i samarbeid med porselensverkstedet 1400 grader / Kunsthall Grenland. Skagerak Energi er hovedsponsor for Porsgrunns Porselensstipend 2023-24.

Kunsthall Grenland har det siste tiåret hatt et særlig fokus på porselen i sitt program. Etableringen av verkstedet 1400 grader i 2016 er et bidrag i utviklingen av Porselensmuseet, porselensfabrikken Porsgrund Porselensfabrikk og Porsgrunn kommunes porselenssatsing. Verkstedet ligger i tilknytning til fabrikken, og har hatt mange kunstneropphold og besøk av kunstnere, studenter og kunsthøgskoler. Denne aktiviteten er med på å opprettholde en viktig kunstfaglig og håndverksmessig tradisjon knyttet til porselenet. En viktig og attraktiv del av porselensarven er den unike og levende fagkompetansen som porselensfabrikken fremdeles besitter og som blir fremhevet i mange sammenhenger.

Med utgangspunkt i dette, har det gjennom flere år blitt tilrettelagt prosjekt- og arbeidsopphold for kunstnere, studenter og fagmiljøer, i form av workshops og utstillinger med unik og høy kvalitet. Resultatet er arbeider og kunst som har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

Et grep for å styrke og stimulere denne satsingen ytterligere, er etableringen av et kunstnerstipend. Målsettingen er å gi kunstnere som arbeider med porselen som materiale, muligheter og anerkjennelse gjennom et slikt stipend.

Som det fremgår av retningslinjene, vil porselensstipendet knyttes til et kunstneropphold og tilgang til verkstedet 1400 grader. Det er kommunens og Kunsthallens håp at dette vil generere en merverdi i form av kompetanseutveksling, ny kunnskap og styrking av faget.

For 2022 er stipendstørrelsen satt til kr. 50 000,-

Fra serien «Fight For White» av Olia Gorohova (Foto: Aliona Pazdniakova)

Tidligere vinnere

2022 – Mingshu Li2021 – Olia Gorohova

Retningslinjer for Porsgrunns porselensstipend

  1. Porsgrunn kommune utlyser 1 stipend á kr. 50 000,- for profesjonelle kunstnere / kunsthåndverkere som jobber med porselen som materiale.
  2. Arbeidsstipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere /kunsthåndtverkere som har porselen som sitt hovedmateriale. Stipendvinneren får i tillegg til stipendsummen et tre-måneders opphold på Kunsthall Grenlands verksted 1400 grader. Her kan kunstneren jobbe vederlagsfritt og få dekket materialer og brenninger. Kunsthall Grenland dekker boutgifter under oppholdet.
  3. Søkere må ha avsluttet og kunne dokumentere kunstnerisk utdanning på høgskole- eller universitetsnivå i Norge eller i utlandet. Profesjonelle kunstnere som kan vise til høy kvalitet i tidligere arbeid kan også vurderes til ordningen.
  4. Søknadsfrist er satt til 1. mars. 
  5. Søknad om stipend skal være begrunnet og inneholde prosjektbeskrivelse, budsjett, fremdriftsplan, CV og eventuelle kontrakter for visning/fremvisning av prosjekt.
  6. Utlysning av stipendet skjer i tidsrommet november – mars i lokalpresse, samt utvalgte faglige organ på nasjonalt nivå.
  7. Det opprettes en jury for stipendet bestående av Kunsthall Grenland sitt kunstneriske råd (som består av to kunsthåndtverkere) og en representant fra andre porselensaktører oppnevnt av kulturavdelingen. Kulturavdelingen i Porsgrunn kommune er sekretariat for juryen. Juryen skal i størst mulig grad prioritere søknader fra unge søkere.
  8. Juryen sin beslutning legges fram for Utvalg for barn, unge og unge til orientering.
  9. Stipendmottakeren forplikter seg til å avlevere rapport etter gjennomført prosjekt.

SØKNADER MED NØDVENDIG VEDLEGG SENDES MED FRIST 1. MARS

Vennligst merk e-posten i emnefeltet med «Porselensstipendet 2022»

postmottak@porsgrunn.kommune.no

Les gjerne her også.

Skagerak Energi er hovedsponsor for Porsgrunns Porselensstipend 2023-24

UTSTILLINGER KUNSTHALL GRENLAND, VÅREN 2023

WASTELAND
Olia Gorohova 
18.02 – 16.04 2023 

Olia Gorohova mottok i 2021 Porsgrunns Porselensstipend. Stipendet deles ut hvert år av Porsgrunn kommune i samarbeid med Kunsthall Grenland. Stipendet er på kr. 50 000,- samt et 3 måneders arbeidsopphold på verksted 1400°. Gorohova er opprinnelig fra Hviterussland, men har de siste syv år bodd i Norge. Hun startet sin kunstutdannelse i Praha og Minsk, før hun flyttet til Norge. Fra 2016 var hun student ved KHIO, der hun også fikk sin Master i 2018. Gorohovas separatutstilling i Porsgrunn har fått tittelen Wasteland. I dette prosjektet går hun tilbake til sine Hviterussiske røtter og undersøker den materielle kulturen til sine forfedre. Sentralt i utstillingen finner vi en samling «forlatte» jordbruksredskaper. De gamle slitte og rustne redskapene kombineres med delikate porselenselementer som Gorohova har arbeidet frem gjennom sitt residensopphold i Porsgrunn. Ved å lage nye håndtak , grep og holdere til de gamle redskapene, forsøker kunstneren på nytt å kople seg på den kulturen hun har reist i fra og som nyere politiske hendelser og krig med Ukraina har vanskeliggjort å vende tilbake til. Kurator for utstillingen er Catrine Danielsen. 

STRANGE PRESENT VOL. 1
Hanna Björkdahl, Jim Darbu, Lissette Escobar, Eirik Falckner, Øyvind Suul 13.05 – 30.07 

Utstillingen Strange Present samler et knippe etablerte kunstnere, flere helt ferske og noen fortsatt studenter fra KHIO og KMD. ( Strange Present Vol. 2 er planlagt 2024). 

Felles for alle er at hovedmateriale er leire men gjerne kombinert og i utforskning med andre materialer. Utstillingens arbeider vil være basert på nyproduksjon, der kunstnerne utfordres til å teste sine egne grenser og sine egne versjoner av dagens populærkulturelle fellesarv, preget av postpandemi og et Europa i krig. Arbeidene i utstillingen vil fremstå som både figurasjoner og abstraksjoner. Kunsthall Grenland ønsker med prosjektet Strange Present å hedre Harald Solberg og den store jobben han gjennom mange år la ned i arbeidet med Bomuldsfabriken generelt og fokuset på keramikken/materialet leire spesielt. I perioden 1998 til 2021, laget Solberg i alt 4 utstillingsprosjekter under tittelen Present, der han løftet frem kunstnere som hadde den samme bakgrunnen som han selv, keramikken og samtidskeramikere. Kuratorer for utstillingen er Irene Nordli og Andreas Rishovd.

Scroll til toppen