Åpning av høstens første utstilling

Lørdag 25. august åpner Kunsthallen høstsesongen, med gruppeutstillingen Hvorfor bøye seg så dypt?

Arbeid er hovedtemaet for de fire kunstnerne som stiller ut – Pernille Meidell, Camilla Steinum, Marthe Karen Kampen og Gunvor Nervold Antonsen.

På åpningen kl 13:00 blir det en performance ved Pernille Meidell.

Til utstillingen følger en tekst skrevet av forfatter Cathrine Knudsen.
Utstillingen er kuratert av Gunvor Nervold Antonsen.

Les mer om utstillingen her