Hvorfor bøye seg så dypt?

25. aug 13:00 – 07. okt 16:00

2018 / Utstilling /

Utstillingen Hvorfor bøye seg så dypt? er en gruppeutstilling som tar for seg møtepunkter mellom menneske, samfunn, arbeid og produksjon.

Medvirkende kunstnere: Pernille Meidell, Camilla Steinum, Marthe Karen Kampen og Gunvor Nervold Antonsen.

Gruppeutstillingen Hvorfor bøye seg så dypt? tar for seg møtepunkter mellom menneske, samfunn, arbeid og produksjon. I tittelens spørsmålstilling inviteres det til å reflektere over temaer som ydmykhet, opposisjon og maktstrukturer. Utstillingens fire kunstnere deler en interesse for hvordan vi befinner oss i verden; det å forsøke å bryte seg ut og erklære en individualitet, samtidig som en er avhengig av fellesskapet som definerer livene våre.

Hvorfor bøye seg så dypt? viser arbeider og installasjoner laget av metall, tekstil og tre, malerier, tegning, og lyd.

Gunvor Nervold Antonsen (f.1974) er utdannet ved KHIB, bor og arbeider i Rollag i Numedal. Hun arbeider med et stort spekter av materialer og forener tekstilmontasje, treskulptur, maleri og historiske objekter i romlige komposisjoner. I et eksperimentelt og ekspressivt formspråk tar Antonsen opp temaer av tverrfaglig forståelse, av samfunn, identitet og eksistens.

Marthe Karen Kampen (f.1986) er utdannet ved KHIO, hun bor og arbeider på Kampen i Eidskog/Oslo. Hun jobber med maleri, grafikk, skulptur og installasjoner på en ekspressiv og utforskende måte, og tar ofte utgangspunkt i umiddelbare omgivelser og tilgjengelige ressurser.. Kampen er opptatt av gjenbruk, forgjengelighet, identitet og klasseskiller i samfunnet.

Pernille Meidell (f. 1979) bor og arbeider i fra Oslo. Hun er utdannet fra KHIO og arbeider i en sammensatt praksis med komponering av elektronisk musikk og performance. Gjennom å utforske strukturer og toner med analog syntheziser, akustiske instrumenter, samples, field-recording og vokal, skaper Meidell komposisjoner som kan oppleves som abstrakte soniske landskap.

Camilla Steinum (f. 1986) bor og arbeider i Oslo og Berlin. Hun er utdannet henholdsvis fra KHIO, Konsthögskolan i Malmö/ Berlin. Hun arbeider skulpturelt med tekstil, readymades og metal strukturer, gjerne dagligdagse former som bord, tepper og forheng. Ved å fjerne gjenstandene fra sine vante bruksområder og sette dem sammen til installasjoner, ønsker Steinum å skape referanser til menneskelig adferd, karaktertrekk og sosiale normer.

Til utstillingen følger en tekst skrevet av forfatter Cathrine Knudsen.

Utstillingen er kuratert av Gunvor Nervold Antonsen.

Støttet av Norsk Kulturråd.

Takk til Notam, norsk senter for teknologi i musikk og kunst.

Musikken på denne siden er av Pernille Meidell.
(Trykk på lydspiller under, om musikken ikke automatisk slår seg på.)

Kommende utstillinger & arrangement
x-animated-100x100

Invitasjon til vernissage?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta invitasjon til utstillingsåpninger og få siste nytt fra oss!

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.