Hvorfor bøye seg så dypt?

25. aug 13:00 – 07. okt 16:00

2018 / Utstilling /

Utstillingen Hvorfor bøye seg så dypt? er en gruppeutstilling som behandler møtepunkter mellom menneske, samfunn, arbeid og produksjon.

Medvirkende kunstnere: Pernille Meidell, Camilla Steinum, Marthe Karen Kampen og Gunvor Nervold Antonsen.

I tittelens spørsmål reflekteres det over temaer som ydmykhet, opposisjon, maktstrukturer og klasseskille, alle tilstedeværende elementer i menneskelig eksistens. I utstillingen deler de fire kunstnerne en interesse for hvordan mennesket befinner seg i verden, det å forsøke å bryte seg ut, erklære en individualitet, men samtidig være avhengig av fellesskapet.

Utstillingen vil vise installasjoner bestående av objekter av metall, tekstil og tre, malerier, trykk, tegning, og lyd.

Utstillingen er kuratert av Gunvor Nervold Antonsen.

Musikken på denne siden er av Pernille Meidell.

Kommende utstillinger & arrangement

Hvorfor bøye seg så dypt?

25.08 – 7.10 2018

HC Gilje

3.11 – 16.12 2018

x-animated-100x100

Invitasjon til vernissage?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta invitasjon til utstillingsåpninger og få siste nytt fra oss!

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.