Nyheter

Foredrag om FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Tirsdag 6. mars kan du lære mer om hva dette innebærer. Les mer

Foredrag om Draumkvedet ved Eivind Blikstad

I forbindelse med at Porsgrunn kommune i samarbeid med Medlemsforeningen Kunsthall Grenland og Skagerak Energi i disse dager viser Olaf Willums maleri-serie ”Dramumkvedet”, inviterer MKG til et foredrag den 30. november ved forfatter Eivind Blikstad. Les mer

Fagseminar om samtidsporselen

I forbindelse med utstillingen og prosjektet Vaseklase 2017 av Torbjørn Kvasbø (1.11 – 17.12.2017), arrangerer Kunsthallen og Porselensverkstedet 1400 grader i høst et fagseminar om samtidsporselen.

Les mer

Skitt fiske – et foredrag om Frierfjorden

Industrien på Herøya har tilført omgivelsene store mengder miljøgifter. Frierfjorden er det området som har fått mest forurensning, og havbunnen inneholder bla. mye kvikksølv, PAH og dioksiner. Men går man i dybden på forholdene,  er den en merkelig tvist på dette dystre bildet.

Les mer