Hopp til innhold

Skitt fiske – et foredrag om Frierfjorden

Industrien på Herøya har tilført omgivelsene store mengder miljøgifter. Frierfjorden er det området som har fått mest forurensning, og havbunnen inneholder bla. mye kvikksølv, PAH og dioksiner. Men går man i dybden på forholdene,  er den en merkelig tvist på dette dystre bildet.

For det myldrer likevel av liv i havet her, og artsrikdommen er stor. Det finnes knapt ytre sykdomstegn i naturen, ut over utslag på biomarkører. Forurensningen er altså i stor grad usynlig.

Foto: Dag Jenssen

Under årets nasjonale kunstfestival, greenlightdistrict, gjorde de to kunstnerne Odd Fredrik Heiberg og Morten Kildevæld Larsen et verk basert på denne problematikken. De intervjuet en rekke personer med tilknytning til forskning på området, og leste seg gjennom en rekke rapporter om vannkvalitet og bunnforhold. På dette foredraget vil Heiberg gå mer i dybden og fortelle mer om noen av de overraskende funnene de gjorde.

Heibergs foredrag finner sted på Kunsthallen, tirsdag 7. november kl. 19:00. Gratis inngang.

Les mer om Heiberg og Larsens kunstprosjekt under årets greenlighdistrict-festival ved å klikke her

Scroll til toppen