Hopp til innhold

Kuratorstøtte til Greenlightdistrict

Greenlihgtdistrict har fått tilslag på en søknad om kuratorstøtte, og dermed kan Sissel Lillebostad og Odd Fredrik Heiberg begynne arbeidet med det kunstneriske programmet til neste års store kunstprosjekt.

Disse to skal kuratere Greenlightdistrict i 2019: Sissel Lillebostad og Odd Fredrik Heiberg

Samarbeidsprosjektet mellom kunstinstitusjonene Telemark kunstsenter, Spriten Kunsthall, Skiens Kunstforening og Kunsthall Grenland tildeles 400.000 i støtte fra Norsk Kulturråd til kuratorene Sissel Lillebostad og Odd Fredrik Heiberg. Støtten er gitt til kuratorene for prosjektperioden 2018 – 2020.

Heiberg er en prosjekt- og situasjonsbasert kunstner, kurator og konsulent som er bosatt i Skien. Lillebostad som jobber som kurator, forfatter og kunstner, er lokalisert i Bergen. De to vil ha ansvaret for programinnhold og kunstfaglig strategi for Greenlightdistrict 19. – 22. september 2019.

Lillebostad bygget opp og ledet kurator-utdanningen ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, mellom 2004 og 2014. SL er nåværende redaktør for Numer – tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst, utgitt av Tegnerforbundet. Hun var også redaktør for Kunstjournalen B-Post i 2008, 2012, 2013 og 2015. I tillegg til å inneha en rekke verv innen kunstfeltet, var hun fungerende direktør ved Stiftelsen 3,14 i 2009-10, og er nå medlem av styrene til Lorck Schive Kunstpris og Lydgalleriet. Lillebostad er også nåværende administrativ og faglig leder ved Kunsthuset Kabuso, Hardanger og Voss museum. Som kunstner har hun samarbeidet med komponister, koreografer og forfattere på flere forestillinger og installasjoner.

Som kunstner er Heiberg opptatt av situasjonen kunstverket oppleves i, og benytter seg av formspråk som varierer svært ulike medier, tilpasset den aktuelle situasjonen. Han debuterte som kunstner med utstillinger på begynnelsen av 1990-tallet, og har fra starten på sin kunstneriske karriere også viet omfattende tid som prosjektleder, kurator og som kunstnerisk konsulent. Blant annet var han hovedansvarlig for Tempo Skien, i årene 2006-09, et prosjekt for temporære kunstprosjekter i uterom. OFH er er styreleder i Lorck Schive Kunstpris.

Scroll til toppen