Hopp til innhold

Irene Nordli mottar Kunsthåndverksprisen for 2017

Irene Nordli er blitt tildelt BKH Kunsthåndverkspris for 2017. Kunsthåndverkprisen overrekkes kunstneren bak det mest betydningsfulle verket på Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling.

Nordli får prisen for sitt prosjekt «Rotfylling.»  Hun lager samtidskunst i porselen og keramikk og har sitt virke i Oslo og Heestrand, Sverige. Hun er kjent for figurer som kombinerer det dyriske med det menneskelige – gjerne i et burleskt uttrykk.

Kunsthall Grenland har siden 2005 hatt et tett samarbeid med Irene Nordli som kunstner, kurator og rådgiver inn mot det keramiske feltet generelt og porselen spesielt.

Kunsthallen gratulerer med en særdeles velfortjent pris til en fantastisk kunster.

Juryens begrunnelse:

Juryen har valgt et mangslungent arbeid som man ikke kan unngå å bli grepet av, tilsynelatende uansett hvilken forhåndskunnskap eller erfaring betrakteren måtte ha. Dette er et omfattende verk som man ønsker å komme tilbake til, gang på gang.

Kunstneren har fått et allerede innredet rom til rådighet. Dette skaper stor fallhøyde all den tid ulike verk kan dominere eller drukne i hverandre. Som enkeltverk er kunstnerens keramiske objekter bemerkelsesverdig sterke på egenhånd. Men måten de er inkorporert i rommet på oppleves som en ytterligere forsterkning mellom objekter, materialer og rom – særlig på grunn av trematerialet som kunstneren har flettet inn i interiøret med imponerende presisjon. Kunstneren kombinerer her et gitt utgangspunkt med sine egne rammebetingelser på en sjeldent balansert måte.

De nye arbeidenes dialog med det eldre interiøret vekker blikket og vitner om en skarp observasjonsevne. Symboltunge, historiske møbler og kanoniserte kunstverk vekkes til live og aktiveres av så basale og såkalt verdiløse objekter som rekved og påpeker likheter i form, stoff og tekstur på kryss av stilhistorien og andre etablerte hierarkier.

Balansen mellom kaos og romlig kontroll vitner ikke bare om selvtillit, men om en inspirert frekkhet og vilje til å konfrontere og destabilisere satte strukturer, som også kommer til uttrykk i kombinasjonen av det tungt faglige og det lett humoristiske. Det ligger ikke så rent lite nerve i det å så vidt velte Henry van de Veldes utsøkte stol og gjøre stolen vaklevoren i sitt eget rom!

Arbeidet lar seg diskutere i lys av dagsaktuelle tema som naturens ressurser og hvordan spor av natur griper inn i kultur, men lener seg først og fremst på en solid kunstfaglig innsikt og forståelse.

Scroll til toppen