Hopp til innhold

Foredrag om innvandringens betydning i Porsgrunn

Porsgrunn er en by med sterk identitet. Som mange mennesker har en sterk tilknytning til. Men det er også en by som er tuftet på innvandring. Det er utgangspunktet for professor Ellen Schrumpfs foredrag i MKGs forelesningsserie.

Siden etableringen på 1600-tallet, opp gjennom årene som handelssentrum og sjøfartsby, ved etableringen av industrien på slutten av 1800-tallet og igjen i mellomkrigsårene, og de siste årene, med en stadig sterkere fokus på global virksomhet, har mennesker fra andre steder flyttet til byen og vært med på å forme den – og dens identitet.

Ellen Schrumpf er professor ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Campus Bø, på Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er historiker med særlig kompetanse innenfor arbeiderkultur og barndomshistorie, samt religions – og sosialhistorie. Hun har skrevet flere bøker og en rekke artikler om Porsgrunns historie og arbeiderkulturen her. Schrumpf var også en av medforfatterne til «Porsgrunns historie», bokverket som kom i 2006, i forbindelse med byens 250-års by-jubileum.

Schrumpf vil torsdag 25. oktober foredra litt om denne spennende siden av Porsgrunns historie, nært knyttet opp til industrihistorien og sosiale forhold som den er. Og som eksemplifisert i bildet over – av arbeiderne fra Porsgrunn porselensfabrikk i 1911 – der nesten alle er første eller andre-generasjons innvandrere.

Foredraget finner sted 25. oktober og starter kl. 19:00 i Ælvespeilets sal 3. Det er gratis og åpent for alle. Enkel servering.

I forbindelse med en pågående debatt om byens sjøfartsmuseum, fikk Schrumpf publisert følgende innlegg i PD og Varden, onsdag 24. oktober; innholdet i innlegget forholder seg i stor grad til det som er foredragets tematikk:

 

Scroll til toppen