Hopp til innhold

Foredrag om FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Tirsdag 6. mars kan du lære mer om hva dette innebærer.

Den lokale gründeren Sara Fosstvedt har i mange år vært opptatt av bærekraftig design og etisk handel, blant annet gjennom sitt eget selskap Age of Enlightment ( AoE), der målsettingen var å skape bærekraftig mote.

Hun vil i dette foredraget presentere FNs bærekraftsmål: Ekstrem fattigdom skal utryddes. Sosiale ulikheter skal utjevnes. Klimaendringene skal bremses.

FNs medlemsland har vedtatt 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene.
De nye bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Les mer om alle mål og delmål ved å klikke her

Foredraget finner sted i Kulturhuset Ælvespeilet, sal 3 (inngang vis-a-vis Skagerak),
TIRSDAG 6. MARS KL. 19:00.
Gratis og åpent for alle.

Scroll til toppen