Hopp til innhold

Foredrag med Ina Blom om video, vann og økologi

En av landets fremste kunsthistorikere, Ina Blom, vil gjeste Kunsthallen torsdag, i vår foredragsserie knyttet opp mot vårens store kunstfestival, greenlightdistrict.

Ina Blom er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo og Visiting Professor ved Dept. of Art History, University of Chicago. Hun er forfatter av bl.a. The Autobiography of Video. The Life and Times of a Memory Technology (2016) og On The Style Site. Art, Sociality and Media Culture. (2007 / 2009). Hun er også kunstkritiker og bidrar jevnlig til bl.a. Artforum, Parkett, Afterall og Texte zur Kunst.

I dette foredraget vil hun ta for seg den tidlige videokunsten på 60 og 70-tallet fremstod videoteknologien ofte som et kvasi-biologisk system, en teknologisk livsform med særlige evne til å formidle erfaringene til en kriserammet natur. På siden av naturvernbevegelsen som vokste frem på denne tiden, dannet video utgangspunkt for en alternativ økopolitikk som brøt med både den normale demokratiske prosedyrer og geriljapolitikken til den aktivistiske undergrunnen. I denne forelesningen vil jeg snakke om hvordan video ble en økopolitisk aktør gjennom å lansere nye ideer om det kollektive og det sosiale.

Ina Bloms foredrag «Video, vann og alternativ økopolitikk» finner sted i Kunsthall Grenlands lokaler, torsdag 19. januar kl. 19:00. Gratis inngang.

PD_Blom_foredrag

Scroll til toppen