Hopp til innhold

Etablering av Nytt Nordisk Porselensforum

Over hele Norden har det de siste årene skjedd en nedleggingen av den tradisjonelle porselensindustrien. Nå skal et nytt, nordisk samarbeid sikre tradisjoner og håndverksmessig kompetanse også for fremtiden.

Etableringen av Nytt Nordisk Porselensforum har oppstått i kjølevannet av nedleggingen av porselensindustrien i Norden. Størstedelen av produksjonen er flyttet til Østen, noe som har bidratt til nedbygging og utfasing av unik kompetanse og håndverkstradisjon. Porselens- industriens kulturarv forvaltes i dag i større grad av museene, som i alle de nordiske land har gjennomgått en særlig utvikling de siste ti år.

Porselensindustrien i Norden er kjent for sitt fokus på håndverk og design, og har i alle år, ved siden av basisproduksjonen, lagt til rette for samarbeid med kunstnere og designere om utsmykkingsprosjekter, masterprosjekt ved kunsthøyskolene osv. I dag er det lite gjenværende fabrikkproduksjon, og få muligheter for fabrikkrelatert produksjon for keramiske kunstnere.

Prosjektet og etableringen av forumet har oppstått på bakgrunn av et felles ønske om å styrke produksjonen av og samarbeidet om nordisk samtidskeramikk. Til tross for nedbyggingen av porselensindustrien, eksisterer det i Norden et innovativt og vitalt miljø av keramiske kunstnere og produsenter. Ved utvikle et operativt nettverk av produsenter og formidlere, kunstnere, verksted og museum vil vi styrke vilkårene for samarbeid.

Et kompetansesamarbeid mellom kunstnere og industri vil kunne være til inspirasjon og innovasjon for begge parter. En presset og utsatt porselensindustri krever imidlertid et koordinerende ledd, som Nytt Nordisk Porselensforum vil bidra til å være.

Deltagende kunstnere og andre ressurser:

Sverige: Amba ( Ann-Britt) Haglund, Haidar Mahdi, Karin Karinson, Masayoshi Oya Reserve: Karol Zarbock, Rebecka Larsdotter

Finland: Caroline Slotte, Pekka Paikkari, Kirsi Kivivirta, Matias Liimatainen.

Danmark: Mette Hannemann, Michael Geertsen, Ane Fabricius Christensen, Claydies. Reserve: Anne Tophøj, Susanne Hanggard

Norge: Andrea Scholte, Martin Woll Godal, Irene Nordli, Heidi Bjørgan.

Prosjektet ledes av Kunsthall Grenland og Køppe Contemporary Objects, Danmark.

Kuratorer for prosjektet:

Bettina Køppe (arkitekt, kurator og gallerist, Danmark)

Catrine Danielsen (kurator og produsent, Kunsthall Grenland)

Irene Nordli (kunstner og professor ved KHIO)

Love Jönsson (museumssjef/kunstnerisk leder, Rian Designmuseum)

Mia Göransson (kunstner og professor, HDK Gøteborg, Sverige)

Kristina Riska (kunstner, Finland)

Ulrika Schaeder (Gustavsbergs Porslinsmuseum, Danmark)

Scroll til toppen