Hopp til innhold

Demonstrasjon av og med Versto

I forbindelse med utstillingen som nå står i Kunsthallen, Der endane møtest av Ånond Versto, har vi invitert kunstneren til å holde en demonstrasjon av et annet prosjekt han arbeider med.

Tirsdag 29. september kl. 19:00 vil publikum bli demonstrert de fire skulpturene som utgjør prosjektet Verds-skrifta.

 

 

 

 

 

 

Produksjonen tar utgangspunkt i det greske ordet for tegning og skrift, grafein. Dette er et ord som knytter svært ulike seksjoner av virkeligheten sammen, gjennom sin rolle i sammensatte ord som f.eks. fotografi. Ordet spenner mellom vitenskapelige nedtegnelser, som kosmografi til mer subjektive menneskelige uttrykksformer som f. eks. kalligrafi. Essensen av ordet ser ut til å peke på skrift av ulike slag. Så kan en forestille seg den store Grafien som verdens skrift, virkelighetens-skrift. Universets skriftlige uttrykk.
Denne produksjonen er et mobilt laboratorium som elevene selv vil kunne eksperimentere med, i samarbeid eller under oppsyn med formidler.
 Utstillingen bestå av ulike analoge skulpturer, som alle kan tegne utifra ulike parametere.

Polygrafi – en løgn-tegner hvor eleven vil bli koblet til et apparat som registrerer puls og forandring i puls, altså lage en personlig, kroppslig avtegning. Her vil elevene bli oppfordret til å lyve for å se om det gir utslag. Elevene vil kunne utforske og prøve en pendeltegnemaskin som tegner ulike mønstre ettersom hvordan man stiller den inn.

En kymografi – bølgetegning vil bli satt i et kar og tegne ned bølgefrekvenser, avhengig av bølgelengden som blir produsert. Om det er vann i nærheten av skolen så kan det brukes.

Anemografi – vindtegning – her vil utstyret tas ut for at vinden skal lage sine tegn.

Seismografi – jordvibrasjonstegning – her vil elevene lage vibrasjoner og maskinen vil avtegne disse.

Elevene vil være sterkt deltagende i utstillingen, ved utforsking og utprøving av de analoge apparatene.
Til sammen vil alle avtegningene fra formidlingen bindes sammen og bli en bok som klassen kan beholde. Disse vil hver på sin måte utstråle et eget grafisk uttrykk eller kommunisere en egen sannhet fra verdens prosesser, en slags antologi.

 

Kunsthallen
Tirsdag 29. september
Kl. 19:00
Gratis inngang.

 

 

 

 

Scroll til toppen