Hopp til innhold

PKF blir Medlemsforeningen

Porsgrunn kunstforening har gjennomgått et historisk hamskifte og er nå Medlemsforeningen Kunsthall Grenland.

Styret i Porsgrunn kunstforening har på siste årsmøte vedtatt en av de største endringene i foreningens historie. Styret vedtok enstemmig på årsmøtet tirsdag 5. april, å endre vedtektene for kunstforeningen. Viktigst er at foreningen nå har skiftet navn til Medlemsforeningen Kunsthall Grenland.

Det ligger ingen dramatikk i dette, men en erfaring om at den tradisjonelle medlemsforeningen ikke fungerer som tidligere. Blant annet har aktiviteten til og interessen fra medlemmene vært synkende over flere år. Foreningen har hatt problemer med å opprettholde kontakten med medlemmene, da mange ikke har sett at foreningen har hatt en funksjon i forhold til Kunsthallens utstillingsvirksomhet. Kunstforeningen har siden oppstarten av Kunsthallen stått for en rekke aktiviteter, slik som utstillinger, foredragsserier, konserter og filmvisninger. Likevel opplevde foreningen at det har vært vanskelig å få ut til sine medlemmer at dette var foreningsaktiviteter.

PKF går dermed inn i historien, men legges slett ikke ned. Virksomheten fortsetter med fornyet giv av styret i Medlemsforeningen.

Tanken bak navnebyttet til Medlemsforeningen Kunsthall Grenland er at det skal klargjøres bedre hva medlemsforeningens rolle er, i forhold til Kunsthall Grenland. Fra nå av vil medlemsforeningen være mer synlig og profilere seg som deltager og produsent for ulike deler av kunsthallens program. Målet er å skape en sterkere tilhørighet mellom medlemmene og kunsthallen og dens virksomhet.

Blant annet skal medlemsforeningen jobbe tett opp mot neste års nasjonale kunstfestival. Dette vil skje i form av en foredragsserie som begynner til høsten, der de utfordringer Grenland som et industrielt samfunn står overfor. Medlemsforeningen skal også arbeid med en utstilling av maleren George Underwood, i forbindelse med Bowie70-prosjektet som finner sted på Kulturhuset Ælvespeilet i januar neste år. I tillegg fortsetter foreningens Klassikerserie, med månedlige visninger av kunstfilm og filmklassikere.

Medlemsforeningen håper med dette å friste nye og utmeldte medlemmer tilbake til foreningen.

De nye vedtektene sammen med årsmøtets referat og årsmeldinger kan lastes ned via lenkene under.

Styret for Medlemsforeningen Kunsthall Grenland for 2016-17 er
Tom Hovinbøle (styreleder), Bjarne Nærum, Berit Iversen, Stian Lilholt Thorsen, Kåre Kristiansen, trine Billington og Elisabeth Bärwald.

Referat årsmøtet PKF 2016

Årsmelding 2015

Årsregnskap 2015

Nye vedtekter for Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

Scroll til toppen