1400grader-porsgrunn-porselen

Porselenverkstedet

1400º – verksted og senter for samtidsporselen åpnet februar 2016. Verkstedet vil stå for kunstner-opphold, workshops, foredrag med mer. Gjennom verkstedet vil Kunsthall Grenland bidra aktivt til å stimulere utviklingen av Porselensmuseet, Porsgrunds Porselænsfabrik AS og porselenssatsingen i Porsgrunn kommune. I et gjensidig samarbeid vil aktørene arbeide for å opprettholde en viktig kunstfaglig og håndverksmessig tradisjon i Porsgrunn og Telemark.

NY UTSTILLING...

TORBJØRN KVASBØ

Neste porselensprosjekt er med Torbjørn Kvasbø, som arbeider med gamle vaseformer fra Porsgrunds Porselænsfabrik. Utstillingen blir i denne omgang holdt på Kunsthallen og ikke på Porselensfabrikken, og vil dreie seg om å følge monteringen av ca. 1800 vaser frem til et ferdig verk. Les mer om utstillingen her

Utstillingen åpner ONSDAG 1. NOVEMBER og står til 17. desember. 

kvasbo_varden_april17
2009-02-16 16.03.19
2009-02-13 17.34.00
2009-02-16 16.04.06
2009-02-13 16.10.08

TORIL REDALEN - RÅSTOFF

12. mai - 15. september

Porselen kan beskrives som et partikkelbasert materiale, støv, som utvinnes, behandles, utvikles og gjenvinnes. Materialblandingen porselen består av de tre råstoffene feltspat, kvarts og kaolin.

I prosjektet RÅSTOFF var den opprinnelige ideen til kunstneren Toril Redalen å finne fram til delkomponentene i den aller første porselensblandingen på Porsgrund Porselensfabrikk (1885), og aller helst den første blandingen. En ide som ikke ulikt en porselensblanding har forandret seg over tid. Kunstnere blir ofte sammenlignet med geologer eller arkeologer i deres metoder for å ”mine” ut et materiale, dette i både direkte og i overført betydning. I RÅSTOFF har Redalen samlet materialprøver, rene fakta og fragmenter av historier fortalt. Hun har grav i jorda, snakket med geologer, tidligere ansatte på PP, gruvearbeidere, gruvedirektører, museum og arkiv-forvaltere og mennesker i gata og på facebook. Hun har og vært på fjelltur med en lokal 3. generasjons keramiker i Cornwall. Dette er hennes råstoff, delelementer, som binder prosjektet og gir innhold.

Toril Redalens fokus er slik ikke på et ferdig brent porselens objekt, men på de råstoffene som til sammen danner materialet porselenet. Det er kulturhistorien, og slik det kulturelle innholdet i feltspat, kvarts og kaolin hun graver etter.

… Flere mindre bygninger Oplag av Kul, porselænjord, Feldspat, etc.

De ved Fabrisattonen anvendte Raastoffe bestaar, som vi i vår innlædning har bemærket af Kaolin, hvoraf man anvender en federe Sort der kommer fra Bøhmen og en noget magrere sort fra England der ved mekanist hjælp utjævnes meget fint i store kar, hvorpå den tilsettes med finmalet kvarts og feltspat. Der hentes fra Porsgrunds Omegn, og som først ….. og males til den har Utseende af fint hvetemel.

 Efter at masjen nå er blandet i det rette forhold og har utseende af en hvit Hvetevælling, preses den gjennom en ….. pumpe hvortet den befries fra det overfødige vand, og faar utseende av en Deig. Som saadan behandles den nu atter for at befries fra luftblærer og Ujævnheter og bringes så opp ……” 

- fra avisen Grenmar, nr 39, 2. april 1887

Torbjørn Kvasbø, Kunstnerforbundet i 2009.
Torbjørn Kvasbø, Kunstnerforbundet i 2009.
Fra produksjonen av vaser til høstens Kvasbø-utstilling.
Fra produksjonen av vaser til høstens Kvasbø-utstilling.
Fra produksjonen av vaser til høstens Kvasbø-utstilling.
Fra produksjonen av vaser til høstens Kvasbø-utstilling.
Kunstner Stine Hartvigsen assisterer produksjonen av vaser til Kvasbø-utstillingen.
Kunstner Stine Hartvigsen assisterer produksjonen av vaser til Kvasbø-utstillingen.
Typisk Tias Eckhoff-design for PP.
Typisk Tias Eckhoff-design for PP.
Christina Schou Christensen (DK) - fra utstillingen IN SPE (2014)
Christina Schou Christensen (DK) - fra utstillingen IN SPE (2014)
Hedvig Winge - fra utstillingen IN SPE (2014)
Hedvig Winge - fra utstillingen IN SPE (2014)

PRESSEARKIV

kvasbo_varden_april17
TA_Eckhoff
PD_Mesterklasse_porselen
pd_stine
pd_kunstnereegetverksted