Hopp til innhold

OPEN CALL

WOOD AND CLAY

1200px-Pinus_forest,_Saint-Rémy-de-Provence_cf02

Kunsthall Grenland søker kunstnere til en 1-ukes workshop i regi av Greenlightdistrict 2021.

Overordnet tema for neste års festival er SKOG. Hvordan utforsker og forholder kunstnere i dag seg til skogen i all sin mangfoldige betydning, og hvordan kan kunst reflektere over vårt endrede forhold til skog i vår tid?

Kuratorer for workshop og utstilling er Sara Møller (Sv) og Catrine Danielsen (No).

Workshopen fordeler seg på lokasjonene Porsgrunds Porselænsfabrik og Prestegårdshagene Andelsgård i løpet av juni 2021. Workshopen leder til en utstilling i september/ oktober 2021. Kostnader til transport og opphold dekkes av prosjektet i tillegg til honorar.

Send Kunsthall Grenland en kort presentasjon med CV, eller kontakt oss for mer informasjon: klikk her

Deadline:
1 november 2020

W O O D  A N D  C L A Y

Att gå på tur i ett skogslandskap kan känns som ett reningsbad och ge tid till efterlängtad reflektion eller frammana vår inbillningsförmåga och kreativitet. Beroende på tidpunkt, erfarenheter och om skogen består av vilda eller odlade träd kan upplevelsen likväl uppfattas som trist eller rent av skräckinjagande. Om det är det vildvuxna eller det på raka linjer odlade som uppkallar obehag är självfallet helt olika beroende på individ. Oberoende av våra mer eller mindre empatiska känslor för skogen så är den en faktisk källa till trä. Trä som förutom att vara ett exemplariskt material för att bygga grejer av också ger oss värme och energi.

Just denna energi har alltid varit en viktig ingrediens i Veden och Lerans hetlevrade kärleksaffär. Något som ständigt leder till att den ena förut så starka parten förlorar sig och blir till aska men istället får den andra parten att stelna till och bli så stark att den kan hålla i en hel evighet. Denna akt av transformation är självfallet omöjlig utan elden och det faktum att människan har två händer och en hjärna som ständigt hittar på verktyg för sin överlevnad. Ofta på bekostnad av naturens bästa. Lika mycket som dessa handlingar är tärande måste man medge att de är vackra, denna ständiga nyfikenheten av att skapa något nytt. Men hur hittar man balansen att skapa utan att samtidigt utarma vår jord?

Workshopen ”Wood and Clay” tar avstamp i de två materialens skilda egenskaper och i ambivalensen mellan natur och kultur. Det är upp till dig som deltagare att avgöra om de båda materialen kan gynnas av att sammanfogas eller om de kväver sina egna space för att lyckas samtala med varann och sin omgivning. Eller om de helt enkelt kan transformeras till en helt ny enhet.

Trämaterialen och porslinsleran bearbetas och används på de sätt som du finner lämpligast. Formandet av porslinslera kan upplevas som påtagligt sensuell eller kanske rent av som geggigt och svårt om man inte är van vid materialet. Att forma trä kräver en till synes mer våldsam behandling för att iklädas en tilltänkt form. Trä är svårt att skulptera med enbart två händer och kräver verktyg såsom yxa, såg och kniv. Under workshopen finns möjlighet att lära sig tekniker för bearbetning av trä genom till exempel svartbränning, täljning och ristning. Om du är ovan vid att arbeta med lera så ges här en möjlighet till individuell hjälp för att hitta ditt tillvägagångssätt. Vilket kanske är att ringla och tumma upp former, arbeta med hela din kropp för att pressa leran åt det håll du vill, eller använda olika avgjutnings tekniker. Det finns även möjlighet att bränna de keramiska resultat på Porsgrunds Porselænsfabrik. Om en vecka känns allt för kort för att få fram resultat till den utställning på Kunsthall Grenland som arbetet under workshopen ska resultera i kan du se detta som en uppstart och en fristad för att låta tanken och handen vandra fritt.

S a r a  M ö l l e r

Scroll til toppen