Skip to content

KRISTOFFER MYSKJA

Failures In Automation

10.04 – 30.05 2021

Hytte1

Kristoffer Myskja lager avanserte og teknisk komplekse skulpturer. Målet hans er ikke å lage teknisk utfordrende maskineri for å fremvise teknisk ferdighet, men for å fremheve det han ser på som et akutt og nødvendig sosialt budskap, der maskinen som begrep fungerer som et overordnet tema.

Myskja sine arbeider kan leses som en påminnelse om at maskiner og særlig industriroboten er en integrert del av vår virkelighet, og at vi i vår hverdag i stadig økende grad er blitt totalt avhengige av denne teknologien. Kunstneren er utvilsomt fascinert av industrirobotens evne til å fremstå som organisk, samtidig som den fremviser en så tydelig unaturlig presisjon. Bak våre menneskelige handlinger beveger maskinene seg utrettelig. Robotarmen er i dag blitt den sobre virkelighetens realisasjon av robot-maskinen som idè, en utrettelig slave uten «sjel».

Kristoffer Myskja er opprinnelig fra Trondheim. Han har utformet sin egen kunstneriske nisje gjennom et samspill mellom filosofiske problemstillinger og mekaniske skulpturer utført med stor håndverksmessig presisjon. Myskja har bakgrunn fra KHIO, avdeling Kunstakademiet.

 

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, BKV og Norske Kunstforeninger.

Scroll To Top