Hopp til innhold

Oppvåkning

11. feb 12:00 – 12. mar 16:00

2017 / Arkiv /

Søvn er et tema som har blitt undersøkt til alle tider i kunsthistorien. Allerede på 60-tallet laget Andy Warhol verket Sleep der han filmet en mann som sov i 5 timer. Sophie Calle inviterte i 1979 venner og bekjente til å sove i sin egen seng i en måned. Nan Goldin har fotografert David Beckham når han sover, og skuespilleren Tilda Swinton sov i en glassboks på MOMA i et større performanceprosjekt hun gjorde der i 2015.

OPPVÅKNING

med Arne Vinnem, Marie Sjøvold og Charlotte Thiis-Evensen

Oppvåkning er en utforskning i forlengelse av denne tematikken. Utstillingen vil inneholde verk som tematiserer oppvåkning i eksistensiell eller åndelig forstand, i forståelsen av erkjennelsesmessige endringer og overganger. Drøm og søvn har fungert som omdreiningspunkt for kunstnerne, og gjennom ulike medium formidles også ulike tilnærminger til oppvåkningen. Utstillingen blir et møte mellom gallerirommets arkitektur og sanselige framtoning, drømmenes prosessering av kroppslige inntrykk og våre indre, billedlige forestillinger.

Arne Vinnems performance/innstallasjonsverk ”20 framkallinger av en by” forsøker å skape en parallell mellom byen som et sted i konstant forandring og grunnelementene lys og tid i fotografiet, samt drømmenes billedspråklige og flyktige uttrykk. Arbeidet har utgangspunkt i en gjennomgang kunstneren gjorde av Porsgrunn biblioteks digitale fotoarkiv fra byen, som dekker tiden helt fra fotoapparatets utbredelse på slutten av 1800-tallet og fram til i dag. I dette verket låner kunstneren fra drømmenes ubevisste og flyktige uttrykksverden. Men heller enn å sitere én spesifikk drøm, bruker han drømmenes intuitive og ureflekterte måte å velge bilder fra våre indre arkiver, som metode for å la minnet peke ut fotografier til en stedsspesifikk beretning om Porsgrunn som by.

Marie Sjøvolds prosjekt “De krøp inn i sin fars søvn” startet med en drøm, og flere undersøkende spørsmål. Kan minner og drømmer gå i arv fra en generasjon til en annen? Hvordan påvirkes vi av våre forfedres opplevelser? Gjennom foto og videotablåer får vi et innblikk i hvordan hun har bearbeidet og tilnærmet seg sin farfars historie fra 2. verdenskrig. Sjøvold viser også videoverkene "In Person". I Franz Kafkas novelle "Forvandlingen" fra 1915 våkner hovedpersonen en morgen opp, forvandlet til en bille og fremmedgjort fra sin familie. I Sjøvolds arbeid forholder det seg omvendt. Her ser vi insekter våkne opp, forvandlet til mennesker eller rettere: Insekter, som oppfører seg på en måte som gjør at vi plutselig får øye på menneskelige trekk ved dem og uvilkårlig tillegger dem følelser, intensjoner og tanker.

Charlotte Thiis-Evensen forteller dokumentariske historier om romfolk i hennes nabolag. “Linje 5” er en større installasjon som består av tekstilverk, video og portrettfotografi. Med utgangspunkt i den rumenske kvinnen Niculinas personlig historie, ønsker hun å sette søkelys på en skyld og ambivalens hun er berørt av ved å leve et privilegert liv i Norge. I utstillingsrommet vil det være flere hundre par sokker som Niculina har strikket på gaten i Oslo. Men hvilken betydning får historien og motivasjonen bak produksjonen for verket? Kan tilfeldig strikkede sokker til sammen utgjøre og bli et interessant tekstilverk? Hvem er egentlig kunstneren her?

I forbindelse med utstillingen lanseres også en bok med samme tittel. Utgivelsen er laget av Charlotte Thiis-Evensen, Marie Sjøvold, Arne Vinnem, Eivind Buene og Josefine Klougart. Istedenfor å samle utstillingens verk i en felles katalog, ville kunstnerne undersøke hva som skjer når boken, og prosessen av å lage bok, former utstillingen. Bokens transmediale innhold undersøker hvordan de forskjellige kunstneriske språkene og tilnærmingene (prosa, fotografi, noter, brev) påvirker hverandre og hvordan det tillegger hvert bidrag nye nivåer av innhold og mening. Boken tar metodisk utgangspunkt i måten en brettetegning er laget på. Hver kunstner ga et bidrag og limte/tegnet/noterte det inn i en bok som så gikk på rundgang. Boken har blitt omdesignet med fokus på å bevare originalbokens taktile og fysiske prosess. Den er bundet inn for hånd med japansk innbinding av kunstnerne selv og gis ut i et opplag på 500 nummererte bøker som kan kjøpes i Kristiansand Kunsthall.

Les mer om bokutgivelsen her

Utstillingen er et samarbeid mellom Kunsthall Grenland og Kristiansand Kunsthall.

Les om utstillingen i Kristiansand her

in-person-web
Kommende utstillinger & arrangement
x-animated-100x100

Invitasjon til vernissage?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta invitasjon til utstillingsåpninger og få siste nytt fra oss!

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen