Jana Winderen

14. sep 12:00 – 13. okt 16:00

2019 / Utstilling /

Jana Winderen

Den internasjonalt anerkjente lydkunstneren Jana Winderen for å gjøre et verk i forbindelse med kunstfestivalen Greenlightdistrict. Verket baserer seg på lokale lydopptak fra Frierfjorden, og forholder seg til prosjektets overordnede tematikk, Skiensvassdraget.


_DSC2901

Winderens installasjon åpnes for publikum lørdag 14. september, som en del av Greenlightdistricts hovedprogram. Åpningen finner sted kl. 12:00. Kunstneren vil i forbindelse med festivalen ha omvisning og foredrag om sine arbeider.

Winderen undersøker i sine verk/komposisjoner skjulte dyp og vanskelig tilgjengelige verdener med det siste innen opptaksteknologi. Verkene avslører en kompleksitet og rikhet i artsmiljøer som til daglig er skjulte (eller uhørbare) for publikum. Topografiske karaktertrekk ved hav, elver eller bresprekker har blitt brakt til publikum gjennom flerkanals installasjonsverk.

Winderen vil med prosjektet ”Nedstrøms” lytte seg til en elvs helsetilstand ved hjelp av undervannsinsekters stridulasjon (friksjonslyd, prod.anm.). Dette følger en hypotese hun har satt frem i ulike prosjekter gjort i forbindelse med andre elver i Europa. Ferskvannbiologer bruker telling av undervannsinsekter for å si noe om en vannmengdes tilstand. Winderens hypotese går ut på at om man da finner lyden til det insektet som overlever en viss mengde forurensing kan man lytte seg til hvordan tilstanden til elven er.

En problemstilling som oppstår, og som vil være et sentralt moment i verket, er de industrielle lydene som produseres i området (Grenland er landets største industriregion), som vil trenge seg inn i lydbildet og være med å farge lytterens opplevelse. Den bearbeidede musikalske formen presentere således et lydlandskap – et hybridlandskap med lyder fra insekter, fisk, dyr men også industri – som publikum vanligvis ikke har tilgang til og/eller ikke engang vet lager lyd.

Opptak til verket vil skje ved møtetpunktet mellom Skiensvassdraget og Frierfjoden, ved den såkalte dypvannskaia på Herøya industripark. Dette stedet er som et metaforisk møtepunkt så vel mellom det ytre og indre av Telemark, som mellom to økosystemer; hav- og fjordsystemene i det ytre Grenland, og elvesystemet som begynner oppe på Hardangervidda og bukter seg gjennom hele Telemark på vei til kysten. Området er preget av brakkvanns-oppløsning, med svært oksygenfattig vann, stor lydslitasje som følge av lasting og lossing med mange tusen skipsanløp gjennom et år, samt at det fremdeles sterkt preget av industrielle utslipp gjennom fabrikkområdets 90-årige historie. Hva fins av marint liv her? Nok til å måles? Lager det lyd?

Arbeidet i Porsgrunn skal presentere for publikum under Greenlightdistrict 2019 som et flerkanals installasjonsverk i Kunsthall Grenlands lokaler.

ill_combo


GREENLIGHTDISTRICT 2019

Greenlightdistrict er et kunstprosjekt som første gang ble avviklet i 2017, som et samarbeid med de fire profesjonelle kunstinstitusjonene i Grenland.

Den første utgaven av Greenlightdistrict hadde som sitt tema industriens betydning og de endringsprosessene regionen Grenland står overfor. Greenlightdistrict 2019 vil bidra til en kunstnerisk utforskning av temaet vann; i denne sammenheng den betydning vassdrag, elver og fjorder har hatt for såvel bosetting, samfunnsutvikling og industri og de utfordringer som reiser seg omkring dette i fremtiden.

Et grunnlag nettopp for den tematikken, er den definitive rollen vannet – i form av Skiensvassdraget, elva mellom Skien og Porsgrunn, og det tilhørende fjordsystemet – har spilt for utviklingen av bosetting, samfunnsutvikling og industrialisering i distriktet. Legg til dette en kulturell identitet som i stor grad er knyttet til elva og den virksomheten som har blitt bedrevet der i over 1000 år, så danner dette i seg selv en forklaringsmodell for de utfordringer Grenland står overfor i fremtiden.

Bak greenlightdistrict står de fire kunstinstitusjonene Kunsthall Grenland, Spriten Kunsthall, Telemark Kunstsenter og Skiens Kunstforening.

Les mer om bakgrunnen for årets prosjekt ved å klikke her


grønn_boble_2

Foto: Finnbogi Petursson.
Foto: Finnbogi Petursson.

JANA WINDEREN

Jana Winderen er en norsk lydkunstner, utdannet ved Goldsmiths College in London, men har også en realfags-bakgrunn innen matematikk, kjemi og økologisk fiskeri fra Universitetet i Oslo. Verkslisten til Winderen består av en lang rekke installasjoner og bestillingsverk, verden over. Hun er eksepsjonelt produktiv kunstner, som nyter høy respekt for kvaliteten på sine arbeider, og har blant annet blitt stilt ut på MoMA i New York i 2013. I 2011 ble hun tildelt The Golden Nica, for Digital Musics & Sound Art, som presenteres av den østeriske institusjonen Prix Ars Electronica. Hun utgir sine arbeider på Touch (UK).

Klikk her for å besøke hennes hjemmeside

Klikk her for å besøke hennes Bandcamp-side

 

Kommende utstillinger & arrangement


No post found

Se alle

x-animated-100x100

Invitasjon til vernissage?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta invitasjon til utstillingsåpninger og få siste nytt fra oss!