Hopp til innhold

Hvorfor bøye seg så dypt?

25. aug 13:00 – 07. okt 16:00

Arkiv /

Utstillingen Hvorfor bøye seg så dypt? er en gruppeutstilling som tar for seg møtepunkter mellom menneske, samfunn, arbeid og produksjon.

Medvirkende kunstnere: Pernille Meidell, Camilla Steinum, Marthe Karen Kampen og Gunvor Nervold Antonsen.

Gruppeutstillingen Hvorfor bøye seg så dypt? tar for seg møtepunkter mellom menneske, samfunn, arbeid og produksjon. I tittelens spørsmålstilling inviteres det til å reflektere over temaer som ydmykhet, opposisjon og maktstrukturer. Utstillingens fire kunstnere deler en interesse for hvordan vi befinner oss i verden; det å forsøke å bryte seg ut og erklære en individualitet, samtidig som en er avhengig av fellesskapet som definerer livene våre.

Hvorfor bøye seg så dypt? viser arbeider og installasjoner laget av metall, tekstil og tre, malerier, tegning, og lyd.

Til utstillingen følger en tekst skrevet av forfatter Cathrine Knudsen.
Utstillingen er kuratert av Gunvor Nervold Antonsen.

Støttet av Norsk Kulturråd.
Takk til Notam, norsk senter for teknologi i musikk og kunst.

Musikken på denne siden er av Pernille Meidell.
(Trykk på lydspiller under, om musikken ikke automatisk slår seg på.)

Pernille Meidell

Imellom. Utenfor. Iblant. Ved siden av. Ovenfra. Bak. Under. (2018)

Installasjon, 7 lydverk, varierende lengder
Analog synthesizer, vokal

Imellom. Utenfor. Iblant. Ved siden av. Ovenfra. Bak. Under. er lydlige tolkninger av sju preposisjoner. Preposisjoner er små ord som markerer hvordan setningsledd forholder seg til hverandre i tid og rom. I tillegg til dette, kan de beskrive følelsesmessige mekanismer i individet; være seg i et utenforskap, et fellesskap eller en relasjon. Lydverkene som spilles av fra høyttalere plassert på ulike høydenivå i rommet, forsøker å reflektere de ulike betydningene av preposisjonene. Samtidig skaper de en opplevelse av å bevege seg gjennom ulike følelsesmessige tilstander.

Pernille Meidell (f. 1979) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Oslo, og jobber i en sammensatt praksis med komponering av elektronisk musikk og performance. Gjennom å utforske strukturer og toner med analog synthesizer, akustiske instrumenter, samples, vokal og field-recording, skaper Meidell komposisjoner som kan oppleves som abstrakte soniske landskap. De er både tilgjengelige og umiddelbare gjennom rytme, kontinuitet og repetisjon.

Marthe Karen Kampen

Landskapet i jordsmonnet - kroppen trekker seg tilbake (2018)

Installasjon
Olje på tre og papir
Variable dimensjoner

Landskapet i jordsmonnet - kroppen trekker seg tilbake tar utgangspunkt i menneskets historie og utvikling, og ser på hvordan vårt forhold til naturen har vært premiss for overlevelse og utvikling. Installasjonen består av pastose oljemalerier innfelt i sort tre, og monokromer på papir. Den peker mot en dystopisk fremtidsvisjon der mennesket har utryddet seg selv: kun avleiringer og menneskelig snerk innkapslet i forkullet tre står tilbake. Noe oppsto, eksisterte og så forsvant. Igjen står naturelementene, uten behov for menneskelig innblanding.

Marthe Karen Kampen (f. 1986) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, og bor og arbeider på Kampen i Eidskog og i Oslo. Hun jobber med maleri, grafikk, skulptur og installasjon på en ekspressiv og utforskende måte, og tar ofte utgangspunkt i umiddelbare omgivelser og tilgjengelige ressurser. Kampen er opptatt av gjenbruk, forgjengelighet, vemod, identitet og klasseskiller.

Camilla Steinum

Turn Elsewhere (2018)

Installasjon
Metall og tekstil
Variable dimensjoner

Installasjonen Turn Elsewhere består av oppkuttede tepper, farget, sydd sammen og kombinert med malte metall strukturer. Utgangspunktet for installasjonen er interessen for søvn og ønsket om å ikke delta. Effektivisering av livet og høy produksjon blir ofte sett på som dyder. Dette gjør at søvnen fungerer både som et tilfluktssted og en mulig motstand. Når teknologien muliggjør overvåkning, kan følelsen av øyne som observerer deg føre til en paranoid tankegang. Installasjonen Turn Elsewhere er en videreføring av et tidligere verk der tepper med sovende hodeløse kropper var slengt over dysfunksjonelle bord.

Camilla Steinum (f. 1986) bor og arbeider i Oslo og Berlin. Hun er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo med utveksling til Konsthögskolan i Malmö og Kunsthochschule Berlin Weißensee. Hun jobber skulpturelt med tekstil, readymades, tekst og metallstrukturer, og benytter seg hyppig av dagligdagse former som bord, tepper og forheng. Disse stumme gjenstandene blir fjernet fra sin vante kontekst og intenderte bruksområde og settes sammen i installasjoner hvor de refererer til menneskelige adferd, karaktertrekk og sosiale normer.

Gunvor Nervold Antonsen

Vi har alltid reist oss igjen (2018)

Montasje
Kull, tekstil, olje og pastell på papir
750 x 320 cm

Vi har alltid reist oss igjen tar utgangspunkt i historien til den utflagga og nedlagte hjørnestensbedriften KA-Rollag, som fra 1980-tallet produserte bildeler for Kongsberg Automobile i bygda Rollag i Numedal. Avdelingen med smiproduksjon spilte en viktig rolle i utviklingen av Kongsberg Automotive til det som i dag er et verdensomspennende konsern. I montasjen er det malt på kasserte arkivpapirer fra fabrikken, og gjennom et flammehav skimtes personlig innsats, fremtidstro og optimisme, men også nedgangstider og omlegginger. Vi har alltid reist oss igjen viser spor av gjenstridighet og samhold, og problematiserer utflagging og nedleggelse av norsk industri som følge av markedsliberale krefter. Når lokale arbeidsplasser forsvinner, trues også identitet, kunnskap og tradisjon.

Gunvor Nervold Antonsen (f. 1974) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, og bor og arbeider i Rollag i Numedal. Hun arbeider i et spekter av materialer og forener tekstilmontasje, treskulptur, maleri og historiske objekter i materielle og romlige komposisjoner. I et eksperimentelt og ekspressivt språk tar Nervold Antonsen opp tematikker knyttet til tverrfaglig forståelse av samfunn, eksistens og identitet, hvor det stilles spørsmål ved ensretting av samfunn, verdivalg og livsrytmer.

Kommende utstillinger & arrangement
x-animated-100x100

Invitasjon til vernissage?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta invitasjon til utstillingsåpninger og få siste nytt fra oss!

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen