Hopp til innhold

Hanne Heuch

02. nov 13:00 – 15. des 16:00

Arkiv /

Hanne Heuchs status innen norsk keramikk og kunsthåndverk de siste fire tiår er udiskutabel. Denne utstillingen kommer som et ønske fra Kunsthall Grenland om å markere at det i år er 40 år siden Heuch startet sin kunstneriske karriere.

Utstillingen med Hanne Heuch åpner lørdag 2. november kl 13:00. Kunstneren vil være tilstede.

Utstillingen i Kunsthallen vil være todelt, med eksempler på eldre arbeider forenet med nye. Det er Kunsthallens ambisjon å få til at en del av disse nye arbeidene kan produseres ved Porsgrund Porselensfabrik. Heuch har en tilhørighet til Porsgrunn, gjennom et langvarig virke ved porselensfabrikken, som hun begynte et samarbeid med allerede i 1982. Dette tidlige samarbeidet resulterte så i flere opphold ved industrielle håndverks-fabrikker, som Norsk Teknisk Porselen i Fredrikstad og Planglasteknik i Stockholm. Det er i utstillingen ønskelig å gi eksempler på denne produksjonen, da Heuchs tidligere industribaserte prosjekter i dag fremstår som tidløse og hever seg med en suveren materialforståelse.

Heuchs er i dag en bejublet stilist og formgiver, men hennes arbeider har også vært kontroversielle. Grunnuttrykket er enkelt og rått, men også følsomt og monumentalt. Formene er ofte hentet fra den norske tradisjonen, men gitt et helt personlig preg. At hun brøt med det sedvanlige og satte ved tradisjonene falt mange tungt for brystet, særlig på 1980-tallet, mens disse arbeidene i dag hylles nettopp for sin bolde videreføring av keramiske tradisjoner. Selv har hun klargjort ved flere anledninger at hun ikke ser på tradisjon som noe fortid:

«Det er ikke dødt; det er et springbrett for vital satsning og nye undersøkelser. Tradisjon er vitalitet, frihet og dristighet - og nødvendighet. Den gir innrykk på grunn av sin skjønnhet og styrke. Jag forsøker å hente ut essensen i det, og bearbeide det på min egen måte, i forhold til min egen tid og basert på sine egne erfaringer, både faglig og menneskelig.» (NRK, 1990)

For Heuch har denne utforskertrangen innenfor den keramiske tradisjonen ikke nødvendigvis handlet om å stille nye spørsmål, men om å finne nye svar. Og slik redefinere de sannhetene som allerede er godkjente og akseptert. Dette viser seg kanskje best når Heuch arbeider med det hun selv anser som sine grunnformer - tekoppen, sylinderen/bollen og trauet. Arbeidet med tekopper tok hun opp på begynnelsen av 1990-tallet og har ledet til blant annet internasjonale utmerkelser. I utstillingen vil en rekke objekter vise hennes lek og uttrykkstrang med denne klassiske formen, som da også belyser det keramiske materialets potensiale. Det samme gjelder for bollen/sylinderen og trauet, som har vært gjenstand for mangfoldige variasjoner opp gjennom årene.

Foto: Preben Holst
Foto: Preben Holst

HANNE HEUCH

Hanne Heuch studerte keramikk ved Bergen Kunst- og Håndverksskole og tok så diplom ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo i 1979. Hun fikk her viktige impulser fra flere sentrale keramikere, og det var i denne perioden hun også kom i kontakt med Leif Enger fra Porsgrund Porselen, noe som ledet til årelange prosjekter innen keramisk industri. Heuch har helt  fra begynnelsen av sin karriere vakt oppsikt med sine arbeider, og ble innkjøpt til offentlige samlinger allerede før hun hadde fullført sin utdannelse. De første utsmykningsoppdragene kom så på begynnelsen av 1980-tallet.

Heuch begynte sin karriere i en periode som var preget av en internasjonalt fundert ekspresjonistisk stil, en «heftig» bevegelse, som vektla stor frihet i uttrykk og materialbruk, og som således markerte et brudd med Skandinavian Design-ideologiens «rene og pene» uttrykk. Dette skjedde ikke uten kontroverser, og Heuch måtte tåle endel kritikk for å bryte med f.eks. gjenstanders nytte- og bruksfunksjoner, samt at de utfordret publikum hva gjaldt glasur og dekor. Bruddet brakte det keramiske over mot det mer skulpturelle, der tradisjonell ornamentikk i bla. farge- og mønsterbruk gikk i retning det abstrakte maleriet heller enn det dekorative og utsmykkende.

Hanne Heuch har siden 1988 vært professor i keramikk, og virket i perioden 1988-94 som professor ved Statens kunst- og håndverksskole.

 

Kommende utstillinger & arrangement
x-animated-100x100

Invitasjon til vernissage?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta invitasjon til utstillingsåpninger og få siste nytt fra oss!

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen