Hopp til innhold

Foredrag: Fabrikken i fotohistorien

15. sep 00:00 – 15. sep 00:00

Arkiv /

Foredrag: Fabrikken i fotohistorien

Medlemsforeningen starter denne høsten opp en foredragsserie, knyttet opp mot Den nasjonale Kunstfestivalen som finner sted i Grenland i 2017. Fokus for alle foredragene er Grenlands industrielle historie og de endringer som regionene nå er inne i. Første foredrag i høstens serie er

Olav Løkke: Fabrikken i fotohistorien
15.9 – Ælvespeilet, sal 3 kl. 19:00

 

Fabrikken og industrisamfunnet rundt har alltid vært en sentral del av fotohistorien. Fotografiet er jo et barn av den industrielle fremveksten på 1800-tallet, og hva mer naturlig enn å bruke det til å dokumentere et samfunn preget av industrien. Kurator og historiker Olav Løkke vil fortelle om fabrikken som motiv og tema i fotohistorien. Det blir flere nedslagsfelt gjennom tidene, med eksempler fra internasjonale fotokunstnere og med et særlig fokus på dokumentasjonen av Grenlands egen industri, gjennom fotografer som Nyblin og Per Berntsen.

Høstens øvrige program:
13.10 – Erling Dokk Holm: Urbane vyer
15.11 – Dag Holmer: Om Grenlands industrihistorie
8.12 – Øystein Rø/Transborder Studio

Kunstfestivalen greenlightdistrict avholdes i tiden mellom 11. og 14. mai 2017. Festivalen er et samarbeid mellom Kunsthall Grenland, Skiens kunstforening, Spriten kunsthall, Telemark kunstsenter og Norske kunstforeninger.

I en region, kjent for gr. fabrikkbygninger, røyk og industri, blinker det nå et grønt lys. greenlightdistrict er et håpefullt distrikt, hvor postindustrielle prosjekter oppstår parallelt med ny industri og teknologi. Visjonære ideer knyttet til temaene klima, økologi, utvikling og teknologi oppstår som en reaksjon på industrien som har dominert Grenland så lenge.

Scroll til toppen