Hopp til innhold

ARKANUM – Irene Nordli

20. jan 16:00 – 17. mar 15:00

2024 /

Kunsthall Grenland åpner i januar 2024 separatutstilling med Irene Nordli. Utstillingen med tittelen ARKANUM er Nordlis mest omfattende utstilling så langt, og vil være utformet som en stor installasjon i rommet, en kontemplativ oase med muligheter for sanselige opplevelser.

Nordli har fra 1996 et spesielt forhold til Porsgrunn, da hun hadde et arbeidsopphold på Porsgrunds Porselænsfabrik, som en vesentlig del av sin Master ved Kunsthøyskolen i Bergen.  Fra 2005 til 2020 har flere samarbeidsprosjekter blitt til mellom Nordli og kunsthallen, i form av utstillinger, workshops og arbeids opphold.

Fra 1996 har porselensleire vært Nordli sitt viktigste materiale. Hun følger og fornyer materialets historie og lager sine egne bruddstykker av fortellinger. Nordli sin fasinasjon for materialet porselen og porselensfiguren/figurinen i særdeleshet, fungerer som en rød tråd i en lang praksis. I et rikt historisk materiale, finner Nordli utgangspunktet for sine ulike kunstneriske prosjekter. Kunstnerens keramiske praksis omhandler ofte den menneskelige figuren, som danner selve grunnlaget for materiell og konseptuell eksperimentering og som utfordrer tradisjonelle forestillinger om kroppen og selvet.

For kunstneren finnes det ikke noe bedre materiale til å fange menneskekroppen og bevegelser enn materiale leire. Leira er formbar og spesielt egnet til å spille inn, samt avsløre egne bevegelser, enten fysiske, psykologiske eller politiske. Selv har Irene Nordli formulert følgende; « Mine arbeider gjenspeiler skjønnheten og kaoset vi opplever i verden og mine arbeider vitner om mine personlige erfaringer og følelser. I mine arbeider så søker jeg etter en dypere forklaring av virkeligheten og jeg forsøker å lage forbindelser til våre menneskelige opplevelser».

Irene Nordli (1967) er regnet som en av de mest sentrale kunstnerne på den nordiske keramikkscenen. Hun er utdannet ved KHIB i Bergen og hatt professorstilling ved KHIO. Nordli kan vise til en rekke utstillinger i inn og utland, Bomuldsfabriken Kunsthall, KODE, Galleri F15, Beijing Art Fair, SOFA i Chicago. En viktig del av Nordli sitt kunstnerskap er å utvikle kunst i offentlig rom, som ved Asker Kulturhus, Lillestrøm sentrum, Halden fengsel, Mesterfjellet skole og Bodø VGS. Arbeidene hennes finnes i samlinger som Nasjonalmuseet, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, KODE og Sørlandets Kunstmuseum. I 2017 mottok Nordli Kunsthåndverksprisen fra BKH.

 

Anmeldelse av utstillingen - kunstavisen.no

 

Arkanum kan forklares som en dyp
hemmelighet eller mysterium. Begrepet har historiske røtter og ofte vært knyttet til magiske tradisjoner, alkymi og mystikk som noe skjult eller uforklarlig.

 

Her.

Her i utstillingen er beholderne, stubbene, røttene, platene faktiske beholdere, stubber, røtter og plater. Men de er også kropper, hus, skog og steder. De er situasjoner. Situasjoner som forsynes med din kropp, ditt hus, din skog og ditt sted når du går inn i rommet. Når Irene bygger beholdere arbeider hun på innsiden og utsiden samtidig. Rent fysisk der hun bygger og bearbeider en beholder sin utside og innside. Hun kapsler et tomrom. Hun fyller rommet. 

Samtidig handler det her også hvert minutt av en ytre prosess om å realisere en indre fantasi, å tilsynegjøre litt av seg selv gjennom materialene.  

Vi keramikere arbeider ulikt med en arvet tradisjon, teknisk kunnskap vi har lært fra andre eller oss selv. Kunnskap vi har søkt etter, erfaringer vi har fått. Som kunstnere deler vi at en eller annen gang i skapelsesprosessen må vi gi slipp. Irene sier: «Det å lage beholderne er som en oppdagelse. Jeg vet ikke på forhånd hvor den vil ta meg hen. I hver og en av dem så legger jeg inn bevegelser, rytmer, farger og spor som brennes fast og blir bestandige. Disse beholderne har sine egen logikk, og målet er at de på en måte skal bygge seg selv.»  

Jeg har tenkt litt på det. 

I arbeidet med kunsten er det intuitive en slags egen usynlig kraft. Kan intuisjon være et slags arkanum? Den franske filosofen Henri Bergson (1859-1941) var kjent for sitt arbeid innen livsfilosofi og vitalisme. Han fokuserte på tiden som et sentralt begrep og hvordan den er opplevd i våre indre liv. Bergson introduserte begrepet intuisjon som en form for ikke-rasjonell erkjennelse, og han argumenterte for eksistensen av en vital livskraft kalt élan vital som styrer utviklingen av livets orden. Han mente kunst kunne gi innsikt i de dypere lagene av virkeligheten. 

Både intuisjon og arkanum har røtter i det skjulte, det dype og det uforklarlige. Jeg kan se disse to begrepene knyttes sammen gjennom en form for dyptgripende kunnskap som går utover vår begripelse. Intuisjon er en umiddelbar forståelse for noe, en følelse eller innsikt som ikke er basert på logikk eller analyse. Arkanum refererer til en slags skjult eller hemmelig kunnskap, i alkymien beskrives denne viten som forståelsen for en slags universal essens som utvinnes i en søken etter svar. I denne utstillingen opplever jeg både intuisjon og arkanum å være noe som tangerer en dypere forståelse eller innsikt som går utover det som kan uttrykkes direkte. Begrepene antyder begge tilgang til en form for visdom som ikke er lett tilgjengelig for den rådende tanken, og antyder at forstand eller sannhet kan finnes i det skjulte.  

Her. 

I måten Irene arbeider på og i det hun lager ser jeg intuisjonen leder inn, utforsker det skjulte, det iboende uforklarlige og det åpenbare. I henne selv, i materialet men også en større uanskuelig verden hun er en del av. 

Og akkurat nå står verden i brann. 

Det har den gjort lenge, men nå er den midt i stua. Menneskene rundt bålet. De som lever og bor i rommene uten vegger. Brenner, spiser det de finner. Der. Der tiden stilles tilbake i sanntid. I utstillingen Arkanum har Irene Nordli bygget et eget samfunn. Hun sier:
«I beholderen finnes også tomrommet. Hulrom som også menneskekroppen har. Et hulrom der mennesker man har mistet fortsatt puster.»  I kunsthallen er det som om deler av veggene er løse. Store porselensplater henger på veggene. Det kan det virke som om de speiler det som skjer i rommet. 

Rommet med beholderne, stubbene, røttene og platene. 

Rommet med kroppene, husene, skogene og stedene. 

Tekst: Toril Redalen

 

Link til Irene Nordlis nettside

 

Utstillingen er støttet av

KR_Kulturrådet

Velkommen til Finissage av Irene Nordlis utstilling Arkanum, lørdag 16.03 kl 14-16 i kunsthallen.

Enkel bevertning!

Scroll til toppen