Hopp til innhold

4 + 4

03. okt 19:00 – 06. des 16:00

Arkiv /

4+4

Eyvind Solli Andreassen + Ahmed Umar

Andrea Scholze + Magdalena Ahelajda Kotkowska

Thomas Iversen + Helene Duckert

Ida Olesdatter Barland + Sisse Lee

I den kunstnerdrevene utstillingen, 4+4, møtes 8 kunstnere i etableringsfasen. De utvalgte kunstnere har alle gjennomført en MFA i medium og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo, i løpet av de siste 4 årene. Ida Olesdatter Barland, Thomas Iversen og Eyvind Solli Andreassen har alle en tilknytning til Grenlandsområdet, og er invitert til å presentere sine kunstnerskap i en felles utstilling. Disse tre ønsket å utvide invitasjonen til å inkludere andre unge kunstnere i samme situasjon. Kunstnerne har derfor valgt ut kunstnere de føler et faglig fellesskap med, til å presentere sine individuelle kunstnerskap i Kunsthall Grenlands utstillingsrom og under samme fane.

Kunsthall Grenland ønsker velkommen til åpning av gruppeutstillingen

4+4

Lørdag 3. oktober kl. 19:00

Utstillingen åpnes av Lotte Konow Lund

Utdeling av Porsgrunn kommunes Porselensstipend 2020

Transport

Det settes opp GRATIS buss
tur/retur Oslo - Porsgrunn

Avreise Oslo: Kl. 14:00 - Oppmøtested: Hotell Opera, Dronning Eufemiasgate 4

Retur fra Porsgrunn: Kl. 23:00 - Oppmøtested: Kammerherrreløkka (busstasjonen)

Bussen tar 45 personer; påmelding til Kunsthall Grenland ved Catrine Danielsen: cattidani@gmail.com

Utstillingen er støttet av
Norsk Kulturråd og Porsgrunn kommune

EyvindSolliAndreassen

Eyvind Solli Andreassen

Eyvind Solli Andreassens keramiske objekter orienteres rundt ulike skulpturelle former, volum og størrelse. Arbeidene er laget i tradisjonelle teknikker, og tar ofte utgangspunkt i den keramiske beholderen, men mer som abstraksjon versjoner i en forlengelser av den keramiske historien. Objektene viser en søken etter hvor mye ulik bearbeiding av et materiale som leire kan forandre den visuelle oppfattelsen av et objekt - fra en form, til en annen. Andreassen jobber i en prosess som tar tid, og hvor både hånden og hjernen er tilstede. Tynne leirepølser plasseres oppå hverandre, og danner varierte, organiske former. Objektene står uten glasur og ulike typer leirer er benyttet for gjennom å fremheve det taktile og de ulike egenskapene og kvaliteter leiren har. Objektene står åpne og viser teknikk, metode, sprekker og tilfeldigheter som har oppstått i løpet av prosessen og viser en synlig formidling av Andreassens interaksjon med leiren.

Eyvind Solli Andreassen tok sin MFA i medium- og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2019. Han har tidligere bakgrunn som platearbeider og sveiser ved Brevik Construction i Brevik, og studerte ved School of Visual Arts i New York. Han har vist arbeider ved CHART Art Fair (2018) i København, Årsutstillingen (2018) i Fredrikstad, London Design Fair (2018) og ved Galleri Format i Oslo med soloutstillingen ”I Remember Something” (2019), hvor et av verkene ble kjøpt inn til samlingen til det Norske Nasjonalmuseum. I 2019 ble Andreassen tildelt Norske Kunsthåndverkenes Studentpris for sitt Master prosjekt ”Ringvirkninger” og etableringsstipend for nyutdannede kunstnere.

IdaOlesdatterBarland

Ida Olesdatter Barland

«Musklene strammer seg når jeg heller fra muggen – i hånden, i armen, i magen. Jeg kjenner på kroppen min når ryggen, lårene og rompa legger seg inntil stolryggen og på stolsetet.» Ida Olesdatter Barland bruker leira for å belyse ulike aspekter ved verden hun observerer. Gjennom bruksobjekter (objekter brukt av/omringet av mennesker) lager Barland installasjoner og skulpturer/objekter i keramikk. Objektene er blottet for funksjon eller har endret sin funksjon for å formidle en historie, en observasjon, en tanke, et spørsmål rundt det og være menneske i verden – alene og sammen. Ida er interessert i det som skjer i hjemmet, objektene vi omgir oss med og hvilken rolle de spiller i livene våre. Hvordan vi tillegger objektene mening. Legger vi merke til deres verdi i det hele tatt? Hva sier disse domestiserte objektene om hvem vi er og hvilket samfunn vi tilhører?

Ida Olesdatter Barland tok sin MFA i Medium- og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2018. Barlands arbeider er nylig vist blant annet ved Talente 2019, München og ved TOU Scene, Stavanger. Under Telemark Kunstnersenter Stipendutstilling, juni 2019, satt hun i juryen. Ida er tildelt BKHs Kunststudentstipend (2018), Diversestipend for nyetablerte kunstnere (2018) og Statens Arbeidsstipend for 2 år (2019).

HeleneDuckert

Helene Duckert

Helene Duckert lager objekter og installasjoner som referer til kropp og identitet, konsum og globalisering. Hennes installasjoner byr på et visuelt arkiv av etterlatenskaper og kassert materiale hentet fra byens søppelcontainere, og utgjør en kommentar til samtidens kulturelle opp- og nedturer. Utgangspunktet hennes er assosiativt, og hun jobber med assemblage og bruker den fysiske verden som omdreiningspunkt for formidling av historie og aktivering av den kollektive hukommelsen. Sammenstillingene legger opp til en fortolkningen av arbeidene gjennom populærkulturelle referanser i materialitet og figurasjon.

Helene Duckert er basert i Oslo og har en mastergrad i Medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo. Duckert er blitt en fast bidragsyter i tidsskriftet Kunsthåndverk og har i sommer blant annet satt opp soloutstillingen «Globus Hystericus» ved Kunsthall Marieholm og dekorert en vegg i Rosenkrantz gate sammen med Julie Ebbing, i regi Kulturbyåret Mèsen. I 2018 mottok Helene Duckert Diversestipend for nyetablerte kunstnere.

ThomasIversen

Thomas Iversen

I sin praksis jobber Thomas med spørsmål om eierskap, verdi og produksjon. Han er opptatt av hvordan objekter – ofte hverdagsobjekter vi gjerne tar forgitt - forandrer verdi og beveger seg fra en hand til den neste i samfunnet. Historien og hvordan et objekt er produsert er avgjørende for verdien, etisk og kommersielt – som for eksempel en blyant: En blyant produseres ved å hente ut materialer fra naturen, og kan ses på som en martyr som ofres til fordel for en tegning eller en tekst, samtidig som den forblir ett objekt i seg selv. I tillegg, eller som en motvekt til dette, jobber han også innen upcycling, repurposing og forvandling av funnet materiale. Felles for mange av hans prosjektene er at det er omarbeiding og gjenfortelling av materialer som er hyppig brukt i tegnefeltet. Derigjennom endres premissene for en tegning, og i det ferdige verket blir denne tilstanden av endrede verdier og bruksmåter en form for limbotilstand - de har en fortid, og også mulige fremtider.

Thomas Iversen (f. 1985) tok sin master i medium- og matrealbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2019.  Iversen har blant annet vist arbeider på «A Lick and a Promise» på Kunstplass contemporary art 2019 i Oslo, «Lik, men ulik» på Galleri Hi10 i Skien og «Vi hadde ikke kart» på tegnerforbundet 2017. Thomas er også en del av Krausekollektivet, som er et kollektiv som jobber innen grafikk og har hatt en rekke utstillinger. I 2019 ble Thomas tildelt BKHs kunststipend, samt diverse-stipend for nyutdannete kunstnere.

MAGDALENA ADELAJDA KOTKOWSKA

Magdalena Adelajda Kotkowska

Kotkowska arbeider både med skulptur og installasjon. Med ulike teknikker diskuterer hun begrepene tid og rom, og stiller spørsmål ved menneskets rituelle praksiser og handlinger. Europas fortidige historie og kulturelle arv er inspirasjonskilder og ligger som et bakteppe i hennes verk. Teknisk gjør hun bruk av collage, og sammenstilling av ulike fragmenter. Ved å omfavne ulike håndverksteknikker og gjenbruk, forsøker hun å skape nye former og dermed ideer. Sentralt i prosessen er FORVANDLINGEN, et materiales opprinnelige referanse og natur, oppheves eller transformeres til noe annet.

Magdalena Kotkowska er opprinnelig polsk, fra Wroclaw, der hun begynte si kunstutdannelse ved byens universitet. Hun er siden utdannet MFA ved linjen Medium og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2019. Hun har gjort en rekke utstillinger de siste to årene, foruten å være kunstnerassistent for Ane Graff og Dag Alveng. Hun bor og arbeider i dag i Oslo.

SisseLee

SISSE LEE

Sisse Lee arbeider i kryssingsfeltet mellom samtidskunst og kunsthåndverk. Arbeidene hennes i utstillingssammenheng er hovedsakelig installatorisk, men basert på sammenstilling av eller serier med keramiske objekter. Hun har gjennom flere år fordypet seg i kunsthåndverkets og keramikkens historie og kunstbegrep, og har en gjennom en researchbasert tilnærming brukt dette i et forsøk på å videreutvikle et enkelt formspråk, som er i stand til å inkluderer andre objekter i et klart og tydelig kontekstavhengig uttrykk.  De siste årene har hun interessert seg særlig for de tingene vi omgir oss med, og hvordan de betyr noe for oss. Betydningen av et objekt skifter med ordene vi bruker for å beskrive dem, og gjennom disse skiftene kan hun leke med de kategoriene vi selv bruker, når vi er med på å skape et objekts betydning.

Sisse Lee er utdannet BA i keramisk design ved KADK Bornholm, og ferdiggjorde sin MFA i Medium- og Materialebasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2018. Dette året debuterte hun også ved Årsutstillingen i Fredrikstad, og ble nominert som Årets Kunsthåndverker Bo Bedre, og har siden stil ut ved Talente i München, Biennalen for Kunsthåndverk og Design i Danmark, og senest ved CHART Art Fair i Danmark. I 2019 blev Sisse tildelt både Statens Diversestipend og Kunstnerassistentordningen.

Andrea Scholze

Andrea Scholze

Temaer som angår det mer eksistensielle og evolusjonære er gjennomgående i Andrea Scholzes arbeider. Skulpturer i keramikk har lenge vært hoveddelen i hennes praksis, men hun utforsker også i økende grad andre materialer og uttrykk, der elementer av biologi og menneskelige sinnsstemninger settes opp mot dyrenes verden. Røffe modellerte apelignende skikkelser i keramikk opptrer hos Scholze som bilder av oss selv, og frembringer eksistensielle refleksjoner. Vi finner også en interesse for arkitektur og design, der hverdagslige gjenstander ender som skulpturelle elementer eller inngår i en større installasjon, som igjen refererer til et overordnet scenario.

Andrea Scholze har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun er tildelt Statens arbeidsstipend for tre år, og har vist arbeider på bla. Høstutstillingen, Årsutstillingen, TRESOR i Basel og Patrick Parrish Gallery, New York. Hun er innkjøpt av bla. KODE, Bergen og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Ahmed Umar

Ahmed Umar

Ahmed Umar er opprinnelig fra Sudan, og er en Oslo-basert tverrfaglig kunstner. Gjennom keramikk, smykker, performance, tekstiler og fotografering utforsker han skjæringspunktet mellom kulturelle tradisjoner og sin egen personlige historie. I et forsøk på å løse motsetningene i det å skulle leve i et fremmed og sekularisert land, mobiliserer Umar de kunstneriske metodene for å undersøke det komplekse forholdet mellom identitet, autoritet, seksualitet, depresjon og kunst. Arbeidene er ladet med sosial kritikk, en følelse av direktehet, arabisk kalligrafi og spor etter hans Nubiske arv. De reflekterer hans erindringer og den lange prosessen i det å skulle forstå og akseptere seg selv.

Ahmed Umar har en MFA i medium og materiell basert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo, KHiO. Siden det har han deltatt på flere utstillinger, både nasjonalt og internasjonalt. Han mottok debutantprisen på Kunsthåndverk 2017, og Kunst- og håndverksartistprisen 2018 fra Scheibler Foundation. Arbeidene hans er å finne i samlingene til institusjoner som Norsk Nasjonalmuseum, Drammens kunst- og kulturhistoriske museum og Oslo kommunes kunstsamling.

Scroll til toppen