greenlightdistrict?

11. – 14. mai

2017 / Utstilling /

I en region, kjent for grå fabrikkbygninger, røyk og industri, blinker det nå et grønt lys. greenlightdistrict er et håpefullt distrikt, hvor postindustrielle prosjekter oppstår parallelt med ny industri og teknologi. Visjonære ideer knyttet til temaene klima, økologi, utvikling og teknologi oppstår som en reaksjon på industrien som har dominert Grenland så lenge.

Velkommen til den nasjonale kunstfestivalen greenlightdistrict, som går av stabelen 11. - 14. mai. Festivalen arrangeres i en tid med uro, hvor den lokale befolkningen, forskere og politikere daglig debatter i lokal presse og media. Med greenlightdistrict har arrangørene invitert kunstnere til å produsere verk som observerer, kritiserer og diskuterer spørsmål omkring økologi, teknologi og menneskers plass i det hele.

greenlightdistrict er et samarbeid mellom Kunsthall Grenland, Skiens kunstforening, Spriten kunsthall, Telemark kunstsenter og Norske kunstforeninger. Fullt festivalprogram finner du her.

Fra Karoline Hjorth og Riitta Ikonens prosjekt 'Eyes as Big as Plates': Bengt II
Fra Karoline Hjorth og Riitta Ikonens prosjekt 'Eyes as Big as Plates': Agnes II
Kristoffer Myskja: Splitting the Mercury Drop in order to Maintain Balance (2013)
Kristoffer Myskja: Splitting the Mercury Drop in order to Maintain Balance (2013)
Herøya i 1928, før byggingen av Eidanger salpeterfabrik
Skitt Fiske, med Morten Kildevæld Larsen og Odd Fredrik Heiberg
Utslipp til luft og vann fra Norsk Hydros anlegg på Herøya på begynnelsen av 1970-tallet
Sidsel Mørck (1976)
OHM-plakat til utstillingen i Skiens kunstforening i januar 1969
Fra OHMs utstilling i Skiens kunstforening vinteren 1969 (foto: Per Helge Berrefjord)

KUNSTHALL GRENLAND

Kunsthall Grenlands program er under festivalen todelt, med en hovedutstilling i Kunsthallens lokaler i Porsgrunn og et eget arrangement på Herøyahuset fredag 12. mai (se under). Hovedutstillingen åpner fredag 12. mai og står til 25. juni. Gratis inngang.

Karoline Hjorth og Riitta Ikonen

Den norsk-finske kunstnerduoen Karoline Hjorth og Riitta Ikonen har til greenlightdistrict produsert en serie nye stedsspesifikke verk med Grenlands unike hybridlandskap som bakteppe.

Med bakgrunn i deres tidligere samarbeidsprosjekt Eyes as Big as Plates, som skildrer menneskets tilhørighet i naturen, har kunstnerduoen utviklet en serie skulpturelle kostymer og fotografiske portretter i samarbeid med lokalbefolkningen i Grenland. Industrihistorie, økologi og stedsidentitet i Norges eldste industridistrikt var utgangspunktet for samtaler mellom kunstnerne og hver bidragsyter, som videre dannet utgangspunktet for utformingen av kostymer og valg av sted for fotografering.

De skulpturelle kostymene, prosessbildene og de ferdige portrettene vises i Kunsthall Grenland sammen med utvalgte verk fra serien Eyes as Big as Plates. 

Fotoboken Eyes as Big as Plates publiseres våren 2017, og kunstnerne vil presentere både boken og arbeidet med de nye verkene i en artist talk i løpet av festivaldagene.

Kristoffer MYSKJA

Kristoffer Myskja lager avanserte og teknisk komplekse kinetiske skulpturer. Målet hans er derimot ikke å lage teknisk utfordrende maskineri for å fremvise teknisk ferdighet, men for å fremheve det han ser som et akutt og nødvendig sosialt budskap. På et nivå kan Myskjas arbeider leses som en påminnelse om at maskinene er en integrert del av vår virkelighet, og dermed fungerer de som en måte å få oss til å tenke over vis stadig mer teknologisk-avhengige eksistens. Myskjas installasjoner bryter ned våre illusjoner om skillet mellom mennesket og maskin hva gjelder våre aktiviteter: Bak våre handlinger beveger maskinene seg utrettelig. Ideen om ’maskinen’ er en av de mest brukte og menneskelige metaforene vi kan tenke oss, men Myskja gjør det også ved å fremheve og analysere analysere sekvenser av menneskelige handlinger innenfor rammene av en maskinell logikk.

Myskjas kompliserte skulpturer har ofte selvforklarende titler, som med Splitting the Mercury Drop in order to Maintain Balance, fra 2013: Kvikksølv pumpes opp av et reservoar gjennom glassrør som strekker seg opp over mekanismen. Glassrøret er buet i toppen og lar dråper av kvikksølv falle ned på en knivsegg som deler dråpen i to mindre deler. De to mindre dråpene blir ledet ned i vekstkålene på en likearmet skålvekt. Mekanismen er selvkompenserende ved at kniven følger vektbjelken; når den ene vektskålen er tyngre enn den andre vil kniven dele dråpen på en slik måte at en større del tilfaller den letteste skålen og visa versa. Når skålene er like tunge blir dråpene like og begrene fylles til de renner over, og balanseringsprosessen begynner på nytt.

Cecilia Westerberg og Stine Gonsholt

Cecilia Westerberg og Stine Gonsholt viser et verk laget til kunstfestivalen - en animert digital collage med utgangspunkt i arkivmateriale fra Herøyas historiske utvikling. Et levede tablå, et veggmaleri - en loop over øyas livssyklus.

I prosjektet settes søkelyset på et Grenland i endring ved å fremheve industriøya Herøyas utvikling gjennom historien. Øya sies å ha vært bosatt fra bronsealderen og navnet kommer av den store populasjonen med hare som engang holdt til der. Området ble omdannet fra jordbruksområde til en halvøy, hvor Norges største område med tungindustri ble etablert, for senere igjen å endre funksjon. Tung industrien nedlegges og nye prosjekter med fokus på teknologi og bærekraft settes igang.

Arbeidet som vil vises er en digital video collage, som er basert på film arkiv materiale fra industrien på Herøya. Det tas utgangspunkt i gammelt og nyere arkiv materiale, som viser produksjonen fra Norsk Hydro og andre virksomheter. Filmmaterialet bearbeides fritt, farver og detaljer fremheves, fjernes og settes sammen i en film bestående av flere bildeflater.

Videoverket vises under festivalen også på Herøyahuset (fredag kveld), som ble bygget som et velferdstilbud for Norsk Hydro sine ansatte i 1959, og har frem til i dag fungert som møtepunkt for lokalbefolkningen på Herøya. Rommet som arbeidet skal vises i er opprinnelig brukt som kinosal, og videoen vil bli vist som i en kino.

Inspirasjonen av funnet i den mexicanske kunstner Diego Riveras monumentale veggmaleri Detroit Industry, som viser industri, arbeidere og arbeidsgiverne, samtidig med det som foregår under jorden og som i himmelen, i et lag oppdelt stort veggmaleri.

SKITT FISKE

Industrien på Herøya har tilført omgivelsene store mengder miljøgifter. Frierfjorden er det området som har fått mest forurensning, og havbunnen inneholder bla. mye kvikksølv, PAH og dioksiner. Likevel myldrer det av liv i havet, og artsrikdommen er stor. Det finnes knapt ytre sykdomstegn i naturen, ut over utslag på biomarkører. Forurensningen er altså i stor grad usynlig.

Men giftinnholdet medfører sterke restriksjoner på fiske og almen bruk. Forurensningen er altså tilstede mentalt. Bevisstheten om industrien som grunnlag for dagens velstand og stoltheten over egen industrihistorie er en vanskelig bakgrunn for den usikkerhet og frykt for mulige skadevirkninger som oppleves, men fortrenges i dagliglivet.

Kunstnerne Odd Fredrik Heiberg og Morten Kildevæld Larsen adresserer og stiller spørsmål rundt denne problematikken. De har innhentet informasjon fra forskningsmiljøer, fra den lokale fiskerforeningen og historielag, fra industriparken og befolkningen for øvrig. Utstillingen vil stille spørsmål sett i lys av forskning, formidlet bla gjennom dokumentasjon av egenerfaring med samtaler med representanter for ulike lokale miljø. De vil også utføre og formidle resultatet av fisketurer, analyse av fangst og tilberedning av sjømat. Forskningsresultatene er omfattende, tematikken komplisert og vanskelig å sette seg inn i. Det gis lite håp om opprydding.

SIDSEL MØRCK og OHM - kunst og økologisk bevissthet

I forbindelse med greenlightdistrict-festivalen presenterer Kunsthallen materiale som omhandler den kunstneriske aksjonistgruppen OHM og særlig forfatteren Sidsel Mørck miljøengasjement. Med utgangspunkt i et gammel NRK-innslag er det gjort et nytt intervju med Mørck, der gruppen presenteres og Mørck selv forteller mer om hennes miljøengasjement, særlig hva gjelder den da mye omstridte Rafnessaken.

I ti år, fra 1968 til 1978, bodde Sidsel Mørck i Porsgrunn. Hun er født i Oslo, og debuterte med diktsamlingen «Et ødselt sekund» i 1967 og har siden utgitt dikt- og novellesamlinger, romaner og barnebøker. Mørck har vist et sterkt samfunnsengasjement og er særlig opptatt av kvinnesak, kjønnsroller og miljøvern. Miljøvern ble hun sterkt engasjert i etter å ha levd i industriområdet ved Norsk Hydro i Porsgrunn. Under og etter perioden i Porsgrunn var hun en vokal og aktiv debattant i miljøvernspørsmål, både i Grenland og nasjonalt. 
Om tiden i Porsgrunn skriver hun:

I 1978 kom den halvdokumentariske boka «Stumtjenere» om en sjefsingeniør på Rafnes, Torfinn Ådal. Figuren var oppdiktet, men rammen var bygget opp av faktiske dokumenter, avisartikler, statlige utredninger o.s.v. Torfinn Ådal var en «whistle-blowers», som det snakkes mye om i våre dager. Han brøt lojaliteten til sin arbeidsgiver Norsk Hydro, og gikk offentlig ut og fortalte om farene ved petrokjemisk industri. Boka vakte mye oppsikt, ikke minst ble Norsk Hydro irritert over at en lyriker, innflytter og attpåtil kvinne brydde seg med industripolitikk.

Kunstnergruppen OHM ble dannet i Skien i 1968. En av stifterne var Per Helge Berrefjord, som blant annet var sentral da gruppen markerte seg med en mye omdiskutert utstilling i Skiens kunstforening i januar 1969. Her fikk publikum møte et kunstnerisk uttrykk som forsøkte å fange inn de politiske og sosiale strømningene som skulle prege mye av den offentlige debatten utover på 1970-tallet.

OHMs frontet forskjellige aktiviteter – kunst, lyrikk, keramikk, dance og performance. Bevegelsen avholdt en rekke happenings og samlinger, der de blant annet fikk med seg nasjonale storheter som Willibald Storn og Per Kleiva.

Prosjektet «1MIN. STILLHET» ble til fordi Skien kunstforening våren 1969 hadde fått hele brakke C på produkt- og forbrukermessen Stevneplassen. Intendanten, maleren Arne Stømne, skjønte at de innsendte arbeidene til billedmønstringen bare ville fylle fjerdeparten av lokalet. Siden Kunstforeningen tidligere hadde samarbeidet med OHM, spurte Stømne om OHM kunne bidra til å fylle hallen. Maleren Willi Storn, allerede kjent som en opprørsk kunstner, stilte spontant opp for saken. Sammen med en gjeng ungdommer fra OHM ble utstillingen montert på tre, fire dager.

Dette skulle vise seg å bli en særegen happening. For å fylle hallen ble det bærende temaet en protest mot forbrukersamfunnets forsøpling forurensing og miljøødeleggelser – på en forbrukermesse. Berrefjord selv har beskrevet utstillingen slik:

Største sjokket i utstillingshallen var et par ti-femten meter lange brukte «kondomer», og like gigantiske sædflekker på gulvet. Et raid på en plastfabrikk på Heistad – etter svart plast til å kle hallen med – hadde åpenbart disse skattene for Willi. Resten av hallen ble fylt med søppel hentet på en fylling, et motorsykkelvrak og et bilvrak, Trabant tror jeg det var, som vi ramponerte ytterligere. En naken utstillingsdokke uten armer stakk opp gjennom taket. Eneste lys i hallen var et par kraftige spotter, på bilen og dokka – og på søppelhaugen bak.

HERØYAHUSET

Under festivalen arrangerer Kunsthall Grenland en "velferdskro" i Herøyahuset, fredag fra kl. 20:00. Her blir det performance, konsert, videoinstallasjon, servering av suppe og åpen bar. Det arrangeres buss tilbake til Skien for festivaldeltagerne.

Economic Theory for Dummies

Economic theory for Dummies (2013) er et performance-foredrag av og med Amund Sjølie Sveen. Foredraget er en undersøkelse av vårt aktuelle økonomiske system: Den teoretiske, historiske, filosofiske og psykologiske bakgrunnen for vår tids økonomiske tilstand - og hvordan dette systemets retorikk gjennomsyrer mediene og våre holdninger.

Hvordan er "den menneskelige natur" relatert til økonomiske termer og betingelsene for den moderne liberalistisk funderte markedsøkonomien? Dersom det er sant at kulturen har forbigått naturen - at våre menneskelige følelser og instinkter, gjennom evolusjon, er perfekt i synk med behovet for å leve i en verden av knapphet, trusler og behovet for en kortsiktig tankegang - hvordan fungerer da dette i dag, når vi lever i en verden av overflod, sikkerhet og et behov for langsiktig tenkning?

Dette prosjektet er et lite bidrag til det offentlige behovet for å ta tilbake makten innenfor det økonomiske feltet. Vi behøver å forstå økonomien for å kunne ha en mening om den. Vi behøver å kunne forstå ordene og konseptene i det 'økonomiske språket'. Vi må kunne evne å skille politikken fra naturens lover. Vi må skjønne sammenhengen mellom økonomi og økologi. Vi behøver et innføringskurs - en Økonomisk teori for dumminger. 

Svarte greiner

Svarte Greiner er utforskning av et mørkt og foruroligende univers. Tunge droner og en atmosfæriske lydverden tar publikum inn i en unik og skremmende verden.

Svarte Greiner er et ambient lydprosjekt av musiker og kunstner Erik Skodvin, som for tiden bor og arbeider i Berlin. Han benevner seg musikken sin som «akustisk doom», og bruker så vel naturopptak som digitalt genererte lyder når han lager musikk.

Erik Skodvins debut-album, Knive, ble lansert i 2006, hans andre album, Kappe, i 2009. Svarte Greiner står bak plate- og kunstselskapet Miasmah Recordings. Skodvin utgjør også den ene halvparten av duoen Deaf Center, stiftet i Oslo i 2005.

Videoinstallasjonen til Cecilia Westerberg og Stine Gonsholt vises også på Herøyahuset (se beskrivelse over)

Fra Amund Sjølies performance "Economic Theory for Dummies"
Fra Amund Sjølies peformance "Economic Theory for Dummies"
Erik Skodvin aka Svarte Greiner
Kommende utstillinger & arrangement
x-animated-100x100

Invitasjon til vernissage?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta invitasjon til utstillingsåpninger og få siste nytt fra oss!

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.