Skip to content

Tinkartank / Kraterverkstedet

10. juni - 23. juni

Eksperimenter med kunst og teknologi. Resultater fra langsom planlegging, akutte hypoteser og bestillinger fra teatre. En interaktiv utstilling som åpner dagen før PIT.

Einar Ottestad er en omreisende elektronikk reperatør, musiker og oppfinner fra Horten. Han har laget rekvisitter og kontrollsystemer til en rekke forestillinger og kunstverk, og eksperimentelle instrumenter til det pågående musikkprosjektet Sylvisphere. I kunsthallen vil flere av hans oppfinnelser stilles ut, og publikum oppfordres til å bruke og utforske dem aktivt.

Kraterverkstedet er et kunstnerkollektiv i Storgata, et steinkast fra Kunsthallen. Krateret huser fem mennesker med ulike behov for å skape uttrykk i lyd og bilde. Foruten nevnte Einar Ottestad finner du her også Stig Nordberg Hansen, kalibratør og musiker i Sylvisphere. Guro Brudvik Dalene, lærer og underveis i sin master i design, kunst og håndverk. Sigvei Ringvold, kunstner og student på KhiO. Martine Aadne Gulliksen, lærer og kunstner.

Utstillingsåpning mandag 10. juni kl. 19:00

live_web

KONSERT: SYLVISPHERE

TORSDAG 13. JUNI KL. 21:00

Som en del av utstillingen vil Sylvisphere holde en konsert i hallen blant og med oppfinnelsene. Dette vil bli en stemningsfull og spesiell opplevelse du ikke vil gå glipp av.

Sylvisphere er Einar Ottestad og Stig Nordberg Hansen.

Kunsthall Grenland. Gratis inngang.

sangius_web

PROSJEKTROMMET: MARTINE AADNE GULLIKSEN 

1o. - 23. JUNI 

Martine Aadne Gulliksen jobber med tegning. Hun henter mye inspirasjon fra det indre og introverte sjelsliv, med motiver inspirer fra kroppen, men også fra mikroorganismer. Hennes detaljerte og stofflige tegninger maner til stille refleksjon.

Utstillingen har vernissage mandag 10. juni kl. 19:00

TORILD RØDLAND

17. - 20. januar  2019


Torild Rødland er en kunstner som lager bilder med inspirasjon fra symbol- og myteverdenen. De store billedflatene er mettet med sterke farger og symboler. Arketypiske symboler som har fulgt menneskene opp igjennom historien stiger fram fra bildene.

Solbåten, livshjulet, offerplassen og ilden er ofte med i bildene. Menneskene i bildene er skikkelser som deltar i en evig reise, liggende i solbåten, underlagt skjebnen, som er symbolisert igjennom livshjulet.

Drømmenes verden er også sterkt tilstede i bildene, ofte vist igjennom en skikkelse som svever fritt, og som blir besjelet av en fugl, eller en vinge.

Sjelens evige vandring er et sentralt tema, og ofte i kombinasjon med andre symboler hentet fra de fem elementer; jord, ild, vann, luft og eter.

PROSJEKTROMMET
Utstillingen åpner 17. januar kl. 20:00
(Prosjektrommet har inngang fra Elvespeilet kafé)

7-tittel-evig-reise-teknikk_med_hr

Besøk kunstnerens hjemmeside > klikk her

ARNE WALDERHAUG: A Journey To The East

12. - 21. oktober 2018


Medlemsforeningen Kunsthall Grenlad har gleden av å invitere til utstilling med den legendariske norske fotografen Arne Walderhaug. I siste halvdel av 1970-tallet foretok han en reise i Midtøsten og Asia, som resulterte i en serie bilder som må regnes som noe av det ypperste innen norsk kunst- og dokumentarfotografi i det forrige århundre.

NB: Merk tiden: Utstillingsåpning denne gang er FREDAG 12. OKTOBER KL. 19:00.

Husk foredrag med Arne Walderhaug - lørdag 13.10 kl. 14:00. Gratis inngang, enkel servering.

Utstillingen "A Journey to the East" ble første gang vist i Fotogalleriet i Oslo i 1979. Utstillingen var resultatet av tre lange reiser i Asia foretatt i årene 1976 – 1978.

Reisene foregikk i land som India, Pakistan, Nepal og Afghanistan, og ofte i områder i disse landene som i dag ansees som risikable og farlige å reise i. Det var før Sovjetunionen invaderte Afghanistan og helt i begynnelsen av Pakistansk arbeidsinnvandring til Norge. IS og Taliban fantes ikke, og Islam ble ikke sett på som en farlig religion. Det var altså svært forskjellige forhold å besøke disse landene under sammenlignet med vår tid, selv om både landskapet og menneskene som bor der stort sett er de samme. Det er bare indre og ytre politisk påvirkning som er forandret, noe Vesten i meget stor grad er medskyldig i.

Arne Walderhaugs bilder står solid plantet i en hovedsakelig europeisk dokumentartradisjon, hvor det beste eksempel er den franske fotografen Henri Cartier-Bresson. Det er bilder hvor den gode komposisjon vektlegges, og hvor man ikke føler at fotografen invaderer de fotografertes privatsfære, men holder en respektfull avstand både fysisk og mentalt. Det er blikkontakt med mange av de fotograferte menneskene, men det virker aldri påtrengende, og de fotograferte blir alltid behandlet med respekt.

Bildene er altså pluss/minus 40 år gamle, og selv om det kom til flere bilder som gikk inn i utstillingskonseptet, bl.a. fra Tyrkia fremstår de i dag som tidløse, en dokumentasjon over mennesker og landskap som har forandret seg lite og som viser landskapet storhet og menneskers verdighet med kjærlighet og respekt.

Arne Walderhaug er født i Oslo i 1949, og tok sin fotografiske utdannelse i Guildford School of Photography fra 1972 til 1975. På 1980-tallet var han en sentral aktør i det ganske ferske fotografiske miljøet  som oppsto rundt Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Fotogalleriet. Han var leder for FFF i flere perioder, og var deler av tiden også leder for Fotogalleriet. Dette var rundt midten av 1980-tallet hvor fotografi som kunstform fikk kranglet seg til en fortjent plass innen det norske kunsfeltet, bl.a. med deltagelse på Høstutstillingen og tilnærmet de samme økonomiske betingelser og muligheter som andre kunstnere. En stor del av dette arbeidet ble ledet av Arne Walderhaug.

På slutten av 80-tallet overtok nye krefter, og Arne Walderhaug engasjerte seg stadig sterkere i de homofiles organisasjoner, og startet avisen Blikk som et talerør for de homofile og var redaktør der til efter at avisen ble kjøpt opp og fikk sikret sin økonomi. Siden har han arbeidet innenfor denne bevegelsen for homofile rettigheter, og er i dag internajonal seniorrådgiver for HIV-organisasjonen.

Utstilling presenteres av Medlemsforeningen Kunsthall Grenland.

Alle bilder på utstillingen er utlånt fra Olav Løkkes Fotografiske Samling, Porsgrunn.

Besøk fotografens hjemmeside her
Arne Walderhaug

Scan-066 (2)

OLAF WILLUMS: Draumkvedet

15.11 2017 - 6.1 2018


Porsgrunn kommune vil i samarbeid med energiselskapet Skagerak og Medlemsforeningen Kunsthall Grenland stille ut Olaf Willums spektakulære og 60 år gamle maleriserie ”Dramumkvedet” i foajeen på Skagerak-bygget.

IMG_2387

 

Selve utstillingsåpningen er onsdag 15. november kl. 18:00. Gratis inngang. 

Olaf Willums fra Porsgrunn var maler, grafiker og kunstpedagog. Hans monumentale bildesyklus om draumkvedet ble første gang vist i 1958 og senere kjøp inn av Porsgrunn kommune.

Bildene ble også presentert for publikum i en større minneutstilling etter kunstnerens bortgang i 1968 - se katalogen fra minneutstilingen her

Les mer om Olaf Willums her

Visjonsdiktet fra middelalderen handler om Olav Åsteson som faller i dyp søvn på julaften. Han våkner trettende dag jul og rir til kirken der han forteller om drømmene sine. Dette er en dramatisk historie om vandring gjennom dødsriket og kampen mellom det gode og det onde. De syv maleriene skildrer historien på like dramatisk vis.

Utstillingen kommer også 40 år etter at Willums fikk en større retrospektiv utstilling i regi av Medlemsforeningen Kunsthall Grenland (som da het Porsgrunn Kunstforening), i anledning at kunstneren selv gikk bort i 1967. Han var egentlig utdannet ingeniør, men graviterte etter hvert over mot kunsten. Han har særlig satt spor etter seg som grafiker, og var i en årrekke lærer i faget ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole.

Til utstillingsåpningen kommer også kunstneren Johnny Andvik for å holde innledning, mens Ingebjørg Lognvik Reinholdt, sanger og kveder, fremfører utdrag fra ”Draumkvedet”.

Den 30. november blir det så et foredrag ved forfatter Eivind Blikstad - «Og vegjine falle so vide» - om Draumkvedet som Telemarks bidrag til verdenslitteraturen. Det vil dessuten bli gjennomført flere omvisninger og skolebesøk i løpet av utstillingsperioden.

Bildene vises i perioden 15. november til 6. januar i foajeen på til Skagerak energi, Floodeløkka 1. Åpningstider er 08.00-15.00, mandag til fredag.

Utstillingen er et samarbeid mellom Porsgrunn Kommune, Medlemsforeningen Kunsthall Grenland og Skagerak Energi.

 

 

 

Les mer i PDs oppslag under >

KNUT GUNDERSEN

20. -22. oktober 2017


Knut Gundersens nye malerier inviterer til dvelende refleksjon. Intrikate abstrakte bilder der figurative elementer plutselig fremtrer, leker med assosiasjoner og publikums forestillingsevner.

Knut Gundersen
Knut Gundersen
Knut Gundersen
Gundersen_2

Knut Gundersen tar her utgangspunkt i det abstrakte og jobber seg mot det mer figurative. Preg av ansikter, profiler, former kan anes i bildene, men aldri som annet enn elementer i en større helhet.

Maleriene er gjort med guache, en maleteknikk der en bruker dekkende vannfarger. Gundersen påfører malingen på lerreter liggende på gulvet, og bearbeider den med pallettkniv, baderomsnal og slikkepott; lag på lag legges på, skrapes ned, bearbeides, der de intrikate motivene fremkommer skapes intuitivt.

Alle bildene begynner uten noen foregående idé. Det tomme lerretet fylles med farge, og kunstneres bestemmer det videre uttrykket basert på hva som trer frem av interessante punkter. En form for illustrativ improvisasjon, et rent intuitivt uttrykk.

Overflaten kan forlede en til å tro at dette er trykk. Bildene er – som følge av maleteknikken – uten tekstur. Men motivene har ved nærmere øyensyn en besnærende dybdeeffekt som inviterer til dvelende refleksjoner.

For mange vil Gundersen blant annet være kjent for sine masker og sine tegninger. Han har de siste årene beveget seg mer mot det abstrakte, mens denne utstillingen kan ses å representere en vending tilbake mot det mer figurative. Dog, ikke eksplisitt. Her finner vi en figurasjon uten klare grenser, der figurene trer ut av maleriene på en måte som mer trigger assosiasjoner hos tilskueren enn å yte noen forklaring eller tolkning.

Knut Gundersen er fra Skien. Han var i yngre år elev hos Eivind Venheim. Det er lite igjen av dennes figurative mesterstil i Gundersens bilder i dag, og han innrømmer at det har hatt en stund å løsrive seg fra Venheims klassisk figurative stil. Men mye av basiskunnskapen sitter fremdeles i og viser seg som i en nitid utforskning av teknikk, og bruken av en distinkt og gjennomført fargepallett, som binder bildene sammen.

Dette er Gundersens første større utstilling, og første gang han har arbeidet med flere verk som samlet fremstår som en større serie. Bildene på utstillingen er alle gjort i løpet av de to siste årene.

Vennligst merk at utstillingen kun står én helg – fra fredag 20. til søndag 22. oktober. Utstillingen åpner fredag kl. 19:00; åpningstider lørdag og søndag er 12:00 til 16:00.

Utstillingen presenteres av Medlemsforeningen Kunsthall Grenland.

Åpningen fredag presenteres som en happening, med live musikk av Daniel Wien. Daniel Wien er en elektronisk musiker som bruker modulære synther og elektroakustiske instrumenter. Han krysser sjangergrensene mellom dronelandskap, electronica og techno.

Hør Daniel Wiens musikk > klikk her for å gå til Soundcloud

IMG_2174
IMG_2171
IMG_2165
IMG_2168
IMG_2166

GEORGE UNDERWOOD: Soulful Warriors

14. - 28. januar 2017


Mytisk tidløshet er et nøkkelord i George Underwoods kunst. Sublime menneskeskikkelser i kjølige landskap gir assosiasjoner til så vel det mytologiske som oppfordrer til metaforiske og metafysiske lesninger, og til de deler av filosofien som omhandler menneskets eksistensielle forutsetninger.

George Underwood: The Warrior

For text in English, click here

George Underwood ble født i 1947. Han begynte sin kunstneriske karriere som student ved Beckenham Art School på begynnelsen av sekstitallet. En av hans nærmeste og livslange venner var David Bowie. Etter et kort forsøk som musiker, der han blant annet spilte inn en plate med Bowie som The King Bees og som soloartist, fant han ut at kunsten var hans livsvei. Han holdt dog kontakten med musikkmiljøet, og gjennom 1970-tallet gjorde han et utall LP-covere, turneplakater, bokomslag og et mylder av kommersielle tegninger og illustrasjoner. Hans LP-covere vil nok være kjent for mange, med artister som foruten David Bowie teller Marc Bolans T-Rex, The Fixx, Procol Harum og Mott the Hoople.

På begynnelsen av 1970-tallet begynte Underwood å male i olje. Maleriene var i begynnelsen influert av wienerskolens fantastiske realisme, som teller kunstnere som Ernst Fuchs, Rudolph Hausner og Eric Brauer. Men han skjelte også til gamle mestere som Bruegel og Bosch, og lot seg fascinere av deres fantastiske og fantasifulle visjoner. Av dette har han utviklet en særegen stil og uttrykk, med trekk fra renessansen og gammelmesterlige iscenesettelser, i en kjølig og stilistisk form.

George Underwoods malerier er i dag ettertraktede og fins i mange private samlinger. En av hans beundrere var David Bowie, som sa dette om Underwood som kunstner:

George has, over the years, refined his work to the point where I would put him among the top figurative painters coming out of the UK right now. There’s a sublime isolation surrounding his subjects that really touches the viewer, the figures being both heroic and vulnerable simultaneously. There’s a timeless element in the choice of subject matter that overlaps with the mythical world of Odd Nerdrum, say. Now that a huge shift to painting is taking place, I would expect to see George’s name pushed further and further to the front.

I forbindelse med utstillingen publiseres boken George Underwood - Soulful Warriors. Dette er den første monografien om Underwood, og dekker såvel hans bakgrunn som musiker og illustratør som hans mangfoldige virke som kunstner. Boken er skrevet av Tom Hovinbøle og utgis av Pontano forlag.

Utstillingens kurator: Catrine Danielsen

Utstillingen presenteres av Medlemsforeningen Kunsthall Grenland og er en del av prosjektet Bowie70.

logo_underwood

022-george-underwood-090917jpg
George Underwood
George Underwood
Kommende utstillinger & arrangement
x-animated-100x100

Invitasjon til vernissage?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta invitasjon til utstillingsåpninger og få siste nytt fra oss!

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll To Top