Skip to content

Rina Eide Løvaasen

22. mai 19:00 – 02. aug 16:00

2020 / Utstilling /

THERE WILL BE INEVITABLE LOSS

Rina Eide Løvaasen arbeider på tvers av medier, men med oljemaleriet som et utgangspunkt. For kunstneren må maleriet overskride sin egen sjanger for å nå sitt potensial, for å bidra til ny innsikt. Utstillingen i kunsthallen omfatter i tillegg ulike mixed- media objekter, videoinstallasjon og performative produksjoner/ dans.

Løvaasens praksis forsøker å utforske menneskets oppfattelsesevne og hvordan minnene våre endrer seg, på bakgrunn av klimaendringer og miljøutfordringer. De ulike prosjektenes baserer seg på bruk av symboler. Hvert element i motiv og materiale bærer med seg en helt konkret referanse. Symbolene henviser til ulike tidsepoker og geografiske områder, fra geologiske prosesser millioner av år tilbake, til futurisme og dystopi, fra ritualer knyttet til døden, til romfart og astronomi.

I et av verkene med tittelen The Energy Between Realms, blir vi presentert for objekter som minner om Kanopiske krukker, der det sjeldne metallet Niob er en av flere referansepunkter og bestanddeler. I det gamle Egypt ble Kanopiske krukker brukt til å oppbevare innvoller fra mumifiserte kropper, med tanke på gjenbruk i et etterliv. Kunstneren har laget krukkene av kalkstein fra gruvene i Fensfeltet på Ulefoss, hvor det strategiske metallet Niob ble utvunnet en kort periode på 1960 tallet. Niob ble deretter videreforedlet på Herøya, før utskiping til USA, for bruk i romfartsprogrammet tilknyttet Apollo 8.

Medvirkene dansere: Thomas Voll (NO), Emilie Klitgaard Jungersen (DK), Corrado Di Lorenzo (IT), Lucia Fernández-Santoro (AR/FR) og Chollada Phinitduang (TH/NO).
Kostyme/design: MLi by Svensson(SE)
Lyddesign: Mathias Schlegel(SE)

Utstillingens prosjekter er delfinansiert fra følgende: 1- årig stipend BVF. AIR2 residens ved IFÖ Center Bromölla(SE), REX Research and Experiment Program ved The Glass Factory, Boda (SE)

There Will Be Inevitable Loss

Et monumentalt oljemaleri bestående av åtte deler, der hver del henspeiler på verdensrommets ekspansjon.

The Energy Between Realms

Objektserie hvor arbeidet omfatter glassblåsing, eksperimentering med tilføring av marint plastavfall i flytende glass, uranglass, forsølving, metallet niob og hogging av kalksteinen søvitt.

What Is Real Intuitional Adaption, When There Are Sediments To Reality?

En performance-produksjonen som omfatter feltopptak, video og skulptur som kostyme, i samarbeid med motedesigneren MLí by Svensson (SE), lydteknikeren Mathias Schlegel (SE), og fem samtidsdansere.


Utstillingen og de enkelte arbeidene er blitt til gjennom støtte og tilskudd fra

Kulturrådet, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Billedkunstnernes Hjelpefond, FFUK, AIR2 residens ved Ifö Center, Bromölla (SE), REX Research and Experiment Program residens ved The Glass Factory, Boda (SE).

26375858_1926864757627036_1968818591943884800_n

RINA EIDE LØVAASEN

Født 1988. Fra Porsgrunn

www.rinaeidelovaasen.com

 

Scroll To Top