Skip to content

Rina Eide Løvaasen

22. jan 19:00 – 14. mar 16:00

2021 / Utstilling /

CHANCES ARE GREAT THAT A DELICACY OF PERCEPTION AND ESSENTIAL TRUTH ARE NOT ATTAINABLE

Rina Eide Løvaasen arbeider på tvers av medier, men med oljemaleriet som et utgangspunkt. For kunstneren må maleriet overskride sin egen sjanger for å nå sitt potensial, for å bidra til ny innsikt. Utstillingen i kunsthallen omfatter i tillegg ulike mixed- media objekter, videoinstallasjon og performative produksjoner/ dans.

Utstillingen er sammensatt av et arbeid i tre deler. Disse arbeidene er laget i ulike teknikker. Oljemaleriet er ett, det andre er en objektserie hovedsakelig sammensatt av glass og stein, men består også av grunnstoffene uran og niob, i tillegg till kjemiske forbindelser i forsølving og plast. Plasten var avfall som ble plukket opp i en strandsone. Det tredje arbeidet er et tverrfaglig samarbeid der lyddesigner Mathias Schlegel (SE) har gjort mastringen av et feltopptak. Her har også designer MLí by Svensson (SE) medvirket i å tegne og sy kostymer. Kostymene har blitt brukt av fem samtidsdansere Chollada Phinitduang (NO/TH), Corrado Di Lorenzo (IT), Emilie Klitgaard Jungersen (DK), Lucia Fernández-Santoro (AR/FR) og Thomas Voll (NO). Danserne laget hver sin koreografi til feltopptaket. Koreografien ble så filmet på fem plasser i verden som forsvinner. Av dette har det blitt et videoarbeid. Koreografiene vil vises i kunsthallen som performance under åpningshelga og under PIT, Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival.

Arbeidet er bygd opp av forbindelser mellom de ulike uttrykksformene. Forbindelsene er referanser og symboler fra ulike tidsepoker og geografiske områder, geologiske prosesser millioner av år tilbake, futurisme og dystopi, ritualer knyttet til døden, romfart og astronomi. Sammen utgjør forbindelsene en historie. Kombinasjonen av materialer og kunstformer gir et bredere perspektiv på denne historien enn hva et enkeltverk makter. Det handler om å bygge opp en så helhetlig historie som mulig. Bare da kan det bli åpenbart at helheten er full av hull og tomrom.

Løvaasen er opptatt av å utforske menneskets oppfattelsesevne og hvordan minnene våre endrer seg, med et redskap som angår oss alle: Klima. Menneskets evne til å fatte konklusjoner fungerer som den blinde flekken i øyet. Den konstruerer informasjon og fyller i der det egentlig er tomt. I utstillingen vil det finnes mange blinde flekker. De er avmalte i maleriet, blant annet ved bruk av et foto fra Tjernobyl av Lars-Andreas Tovey Kristiansen (NO). De er også anledningen til at det 37 kvm store maleriet er delt i åtte deler som aldri vil vises samtidig. I glasset blandes de med ens eget speilbilde, i steinen finns de hugget ut. I feltopptaket er de selve strukturen og i videoen kommer de inn der verden, som vi kjenner den, forsvinner ut. Kake på kake. Flere kan komme å slukes rå.

There Will Be Inevitable Loss

Et monumentalt oljemaleri bestående av åtte deler, der hver del henspeiler på verdensrommets ekspansjon.

The Energy Between Realms

Objektserie hvor arbeidet omfatter glassblåsing, eksperimentering med tilføring av marint plastavfall i flytende glass, uranglass, forsølving, metallet niob og hogging av kalksteinen søvitt.

What Is Real Intuitional Adaption, When There Are Sediments To Reality?

En performance-produksjonen som omfatter feltopptak, video og skulptur som kostyme, i samarbeid med motedesigneren MLí by Svensson (SE), lydteknikeren Mathias Schlegel (SE), og fem samtidsdansere.


Utstillingen og de enkelte arbeidene er blitt til gjennom støtte og tilskudd fra

Arbeidet er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond, Billedkunstnernes Hjelpefond, Kulturrådet, The Glass Factory, AIR2 Ifö Center, FFUK og Helsingborgs Gummifabrik

26375858_1926864757627036_1968818591943884800_n

RINA EIDE LØVAASEN

Født 1988. Fra Porsgrunn

www.rinaeidelovaasen.com

 

Scroll To Top