Medlemsforeningen Kunsthall Grenlad har gleden av å invitere til utstilling med den legendariske norske fotografen Arne Walderhaug. I siste halvdel av 1970-tallet foretok han en reise i Midtøsten og Asia, som resulterte i en serie bilder som må regnes som noe av det ypperste innen norsk kunst- og dokumentarfotografi i det forrige århundre.   

NB: Merk tiden: Utstillingsåpning denne gang er FREDAG 12. OKTOBER KL. 19:00. Fotograf Walderhaug vil være tilstede.

Utstillingen "A Journey to the East" ble første gang vist i Fotogalleriet i Oslo i 1979. Utstillingen var resultatet av tre lange reiser i Asia foretatt i årene 1976 – 1978.

Reisene foregikk i land som India, Pakistan, Nepal og Afghanistan, og ofte i områder i disse landene som i dag ansees som risikable og farlige å reise i. Det var før Sovjetunionen invaderte Afghanistan og helt i begynnelsen av Pakistansk arbeidsinnvandring til Norge. IS og Taliban fantes ikke, og Islam ble ikke sett på som en farlig religion. Det var altså svært forskjellige forhold å besøke disse landene under sammenlignet med vår tid, selv om både landskapet og menneskene som bor der stort sett er de samme. Det er bare indre og ytre politisk påvirkning som er forandret, noe Vesten i meget stor grad er medskyldig i.

Arne Walderhaugs bilder står solid plantet i en hovedsakelig europeisk dokumentartradisjon, hvor det beste eksempel er den franske fotografen Henri Cartier-Bresson. Det er bilder hvor den gode komposisjon vektlegges, og hvor man ikke føler at fotografen invaderer de fotografertes privatsfære, men holder en respektfull avstand både fysisk og mentalt. Det er blikkontakt med mange av de fotograferte menneskene, men det virker aldri påtrengende, og de fotograferte blir alltid behandlet med respekt.

Bildene er altså pluss/minus 40 år gamle, og selv om det kom til flere bilder som gikk inn i utstillingskonseptet, bl.a. fra Tyrkia fremstår de i dag som tidløse, en dokumentasjon over mennesker og landskap som har forandret seg lite og som viser landskapet storhet og menneskers verdighet med kjærlighet og respekt.

Arne Walderhaug er født i Oslo i 1949, og tok sin fotografiske utdannelse i Guildford School of Photography fra 1972 til 1975. På 1980-tallet var han en sentral aktør i det ganske ferske fotografiske miljøet  som oppsto rundt Forbundet Frie Fotografer (FFF) og Fotogalleriet. Han var leder for FFF i flere perioder, og var deler av tiden også leder for Fotogalleriet. Dette var rundt midten av 1980-tallet hvor fotografi som kunstform fikk kranglet seg til en fortjent plass innen det norske kunsfeltet, bl.a. med deltagelse på Høstutstillingen og tilnærmet de samme økonomiske betingelser og muligheter som andre kunstnere. En stor del av dette arbeidet ble ledet av Arne Walderhaug.

På slutten av 80-tallet overtok nye krefter, og Arne Walderhaug engasjerte seg stadig sterkere i de homofiles organisasjoner, og startet avisen Blikk som et talerør for de homofile og var redaktør der til efter at avisen ble kjøpt opp og fikk sikret sin økonomi. Siden har han arbeidet innenfor denne bevegelsen for homofile rettigheter, og er i dag internajonal seniorrådgiver for HIV-organisasjonen.

Utstilling presenteres av Medlemsforeningen Kunsthall Grenland.

Alle bilder på utstillingen er utlånt fra Olav Løkkes Fotografiske Samling, Porsgrunn.

Besøk fotografens hjemmeside her
Arne Walderhaug

Scan-066 (2)
Kommende utstillinger & arrangement
x-animated-100x100

Invitasjon til vernissage?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta invitasjon til utstillingsåpninger og få siste nytt fra oss!

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.