Bli medlem!

MKGs PROGRAM


Medlemsforeningen Kunsthall Grenland står også bak flere utstillinger, foredrag, konserter og filmvisninger gjennom året. Klikk på en av lenkene nedenfor for mer informasjon om foreningens program.

UTSTILLINGER

FOREDRAG

VISNINGER OG KONSERTER

NESTE MKG-UTSTILLING


TORILD RØDLAND

Utstillingen åpner 17. januar og står til 2o. januar.

Malerier.

Les mer om utstillingen her

 

MKG STYRE 2018 - 19

Styret i Medlemsforeningen Kunsthall Grenland for 2018-19: Tom Hovinbøle, Bjarne Nærum, Berit Iversen, Elisabeth Bärwald, Sigvei Ringvold, Kristian Billy Grennes og Sten Enok Wersland.

Styret ble valgt på Porsgrunn kunstforenings årsmøte 2. mars 2018.

Vedtekter og årsrapport for siste år finner du i bolken til høyre.

 

Du kan melde deg inn i foreningen under.

Årsmeldinger og regnskap

Dokumenter vedrørende årets årsmøte kan lastes ned fra lenkene under:

Dagsorden Årsmøte 2018

Årsberetning MKG 2017

Årsregnskap MKG 2017

*

Vedtekter Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

Årsmøte referat 2017

MEDLEMSFORENINGEN KUNSTHALL GRENLAND

Medlemsforeningen Grenland Kunsthall er kunsthallens aktive medhjelper og støttespiller. For Kunsthallens drift er medlemmene i medlemsforeningen en viktig ressurs. MKG er med å drifte aktiviteter, foredrag og filmvisninger som en del av Kunsthallens program.

Medlemsforeningen avholder egen generalforsamling. Styreleder i Medlemsforeningen sitter også som medlem av Stiftelsen Kunsthall Grenland sitt styre.

Ordinært medlem - kr. 250,-
Familiemedlemskap - kr. 400,-
Student-/honnørmedlemskap - kr. 150,-
Bedriftmedlemskap - kr. 3000,-


Du kan melde deg inn ved å betale inn for ønsket medlemskap til følgende kontonummer: 2670.44.02057

Husk å merke innbetalingen med navn og adresse!


Et medlemsskap gir deg flere gode fordeler:

  • Stemmerett på årsmøtet
  • Egne arrangementer kun for medlemmer
  • 10 % rabatt ved kjøp av kunst i kommisjon.
  • 20 % rabatt på rammer fra Galleri Osebro.
  • 50 % rabatt på Kunsthallens egenutgitt publikasjoner.
  • Jevnlig informasjon pr. e-post.

Fyll ut skjema

Bli medlem
Fornavn
Etternavn
Sending