Bli medlem!

MEDLEMSFORENINGEN KUNSTHALL GRENLAND

Medlemsforeningen Grenland Kunsthall er kunsthallens aktive medhjelper og støttespiller. For Kunsthallens drift er medlemmene i medlemsforeningen en viktig ressurs. MKG er med å drifte aktiviteter, foredrag og filmvisninger som en del av Kunsthallens program.

Medlemsforeningen avholder egen generalforsamling. Styreleder i Medlemsforeningen sitter også som medlem av Stiftelsen Kunsthall Grenland sitt styre.

Ordinært medlem kr. 250,-
Familiemedlemskap kr. 400,-
Student-/honørmedlemskap kr. 150,-
Bedriftmedlemskap kr. 3000,-


Et medlemsskap gir deg som medlem flere gode fordeler:

  • 10 % rabatt ved kjøp av kunst.
  • 15% rabatt på rammer fra Galleri Osebro.
  • 50 % rabatt på Kunsthallens publikasjoner.
  • Jevnlig informasjon pr. e-post.

Fyll ut skjema

Bli medlem
Fornavn
Etternavn
Sending

Årsmøte

Medlemsforeningen Kunsthall Grenland avholdt tirsdag 5. april 2016 årsmøte. Her ble nye vedtakter for foreningen enstemmig vedtatt av styret. Det ble da vedtatt å gjøre et navneskifte, slik at Porsgrunn kunstforening fra nå av heter Medlemsforeningen Kunsthall Grenland. Kunstforeningen er ikke avviklet; medlemsforeningen fortsetter driften med samme fokus og under samme organisasjonsnummer.

MKG STYRE

Styret i Medlemsforeningen Kunsthall Grenland for 2016-17: Tom Hovinbøle (styreleder), Bjarne Nærum, Berit Iversen, Stian Lilholt Thorsen, Kåre Kristiansen, Trine Billington og Elisabeth Bärwald.

Styret ble valgt på Porsgrunn kunstforenings årsmøte 5. april 2016.

Referat og årsmeldinger

Nye vedtekter samt referat og årsmeldinger kan lastes ned fra lenkene under.

Vedtekter for Medlemsforeningen Kunsthall Grenland

Årsmøte referat 2016

Årsmelding PKF 2015

Årsregnskap PKF 2015