Skitt fiske – et foredrag om Frierfjorden

Industrien på Herøya har tilført omgivelsene store mengder miljøgifter. Frierfjorden er det området som har fått mest forurensning, og havbunnen inneholder bla. mye kvikksølv, PAH og dioksiner. Men går man i dybden på forholdene,  er den en merkelig tvist på dette dystre bildet.

Les mer

Følg utviklingen av Kvasbøs installasjon

Kunsthall Grenland og Porselensverkstedet 1400 grader har invitert keramiker Torbjørn Kvasbø til å lage et større installasjonsverk. Over 2000 vaser, støpt på gamle vaseformer fra Porsgrunds Porselænsfabrik, utgjør enkeltelementene som skal bli et spektakulært installasjonsverk. Les mer

Foredrag om Grete Rønning

Torsdag 26.oktober kl 19.00 arrangerer Kunsthall Grenland og Porselensmuseet foredrag i anledning at  tidligere PP-designer Grete Rønning har rundet 80 år i år. Les mer

Gundersens malerier på Kunsthallen

Førstkommende fredag – 20. oktober kl. 19:00 – åpner vi dørene for skiens-kunstneren Knut Gundersen. Hans nye malerier inviterer til dvelende refleksjon. Intrikate abstrakte bilder der figurative elementer plutselig fremtrer, leker med assosiasjoner og publikums forestillingsevner. Les mer

Siste uke for Versto

Ånond Verstos utstilling «Der endene møtest» har vært svært populær hos publikum, og har også satt ny formidlingsrekord for Kunsthallen. Utstillingen står nå i sin siste uke, og søndag 15. oktober er siste mulighet for å få med seg hans lekne og underfundige skulpturer.

Eyes As Big As Plates nominert som årets beste fotobok

Våre gode venner, Riitta Ikonen og Karoline Hjorth, fikk mange nye tilhengere da de under årets Greenlightdistrict-festival stilte ut sine flotte iscenesatte fotografier av eldre mennesker og deres forhold til naturen rundt dem.

I den forbindelse la de også siste håndpå prosjektet her i Porsgrunn, til boken «Eyes As Big As Plates», som Kunsthall Grenland har vært en viktig bidragsyter til.

Nå er boken nominert til den prestisjefulle The PARIS PHOTO / Aperture Foundation – Photobook Awards 2017, i kategorien «Første fotobok». Av nesten 1000 påmeldte bøker fra hele verden utgitt i løpet av det siste året, er Riitta og Karolines bidrag en av 20 som ble valgt ut til videre vurdering. Prisen deles ut i november.

Kunsthallen gratulerer! og minner samtidig om at boken kan kjøpes i våre resepsjon på Kunsthallen; ordinær pris kr. 649,-.

 

 

Formidlingssuksess for Versto-utstilling

Sjelden har en utstilling truffet så godt hos Kunsthallens yngre publikum. Vi opplever nå venteliste av ivrige skoleklasser, som ønsker omvisning i Ånond Verstos utstilling «Der endane møtest.» Utstillingen står til og med 15.oktober.

Demonstrasjon av og med Versto

I forbindelse med utstillingen som nå står i Kunsthallen, Der endane møtest av Ånond Versto, har vi invitert kunstneren til å holde en demonstrasjon av et annet prosjekt han arbeider med.

Tirsdag 29. september kl. 19:00 vil publikum bli demonstrert de fire skulpturene som utgjør prosjektet Verds-skrifta.

 

 

 

 

 

 

Produksjonen tar utgangspunkt i det greske ordet for tegning og skrift, grafein. Dette er et ord som knytter svært ulike seksjoner av virkeligheten sammen, gjennom sin rolle i sammensatte ord som f.eks. fotografi. Ordet spenner mellom vitenskapelige nedtegnelser, som kosmografi til mer subjektive menneskelige uttrykksformer som f. eks. kalligrafi. Essensen av ordet ser ut til å peke på skrift av ulike slag. Så kan en forestille seg den store Grafien som verdens skrift, virkelighetens-skrift. Universets skriftlige uttrykk.
Denne produksjonen er et mobilt laboratorium som elevene selv vil kunne eksperimentere med, i samarbeid eller under oppsyn med formidler.
 Utstillingen bestå av ulike analoge skulpturer, som alle kan tegne utifra ulike parametere.

Polygrafi – en løgn-tegner hvor eleven vil bli koblet til et apparat som registrerer puls og forandring i puls, altså lage en personlig, kroppslig avtegning. Her vil elevene bli oppfordret til å lyve for å se om det gir utslag. Elevene vil kunne utforske og prøve en pendeltegnemaskin som tegner ulike mønstre ettersom hvordan man stiller den inn.

En kymografi – bølgetegning vil bli satt i et kar og tegne ned bølgefrekvenser, avhengig av bølgelengden som blir produsert. Om det er vann i nærheten av skolen så kan det brukes.

Anemografi – vindtegning – her vil utstyret tas ut for at vinden skal lage sine tegn.

Seismografi – jordvibrasjonstegning – her vil elevene lage vibrasjoner og maskinen vil avtegne disse.

Elevene vil være sterkt deltagende i utstillingen, ved utforsking og utprøving av de analoge apparatene.
Til sammen vil alle avtegningene fra formidlingen bindes sammen og bli en bok som klassen kan beholde. Disse vil hver på sin måte utstråle et eget grafisk uttrykk eller kommunisere en egen sannhet fra verdens prosesser, en slags antologi.

 

Kunsthallen
Tirsdag 29. september
Kl. 19:00
Gratis inngang.

 

 

 

 

Kunsthallen på atelierbesøk

Høstens første utstilling er med skulptør og multikunstner Ånond Versto, og åpner 2. september.

Verstos arbeider består av intrikate og komplekse sammenstillinger av tekniske elementer, der materialer og den visuelle fremstillingen er en del av en helhet som også inkluderer lyd som en viktig bestanddel.

Vi besøkte ham i atelieet hans i Flatdal i Seljord >

Møtet kan du se på YouTube ved å klikke her