Nyheter

Foredrag om FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Tirsdag 6. mars kan du lære mer om hva dette innebærer. Les mer

Foredrag om Draumkvedet ved Eivind Blikstad

I forbindelse med at Porsgrunn kommune i samarbeid med Medlemsforeningen Kunsthall Grenland og Skagerak Energi i disse dager viser Olaf Willums maleri-serie ”Dramumkvedet”, inviterer MKG til et foredrag den 30. november ved forfatter Eivind Blikstad. Les mer

Fagseminar om samtidsporselen

I forbindelse med utstillingen og prosjektet Vaseklase 2017 av Torbjørn Kvasbø (1.11 – 17.12.2017), arrangerer Kunsthallen og Porselensverkstedet 1400 grader i høst et fagseminar om samtidsporselen.

Les mer